Cursus positief opvoeden

De groepscursus van Triple P® brengt ouders in zes sessies samen om onder begeleiding te werken rond een positieve opvoeding van hun kinderen tussen 2 en 12 jaar. U krijgt er uitleg en praktische tips om meteen mee aan de slag te gaan thuis. Voor meer plezier thuis, voor u en voor uw kinderen, en minder ongewenst gedrag.

Begeleiding thuis

Een gezinsbegeleider komt bij u thuis, in de vertrouwde omgeving van uw gezin, gemiddeld één keer per week. Jullie bekijken samen wat goed gaat en wat moeizamer verloopt. U en uw gezin krijgen tips en we leren jullie nieuwe vaardigheden aan.

(Ambulante) dagopvang voor peuters

We bieden tijdelijke dagopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar uit gezinnen waar de opvoeding (bijna) vastloopt. Uw kind verblijft overdag bij ons in een leefgroepje. En u als ouder(s) helpen we om een antwoord te vinden op uw opvoedingsvragen.

Tuimelwerking voor ouders en hun peuter

In onze tuimelwerking brengt u de dag samen met uw kind(eren) door: spelen, verzorgen, op uitstap, samen eten, praten met andere ouders ... We bieden er zo begeleiding aan gezinnen met kinderen van 0 tot en met 3 jaar waar de opvoeding (bijna) vastloopt. ​

Dag- en nachtverblijf voor kinderen

Als uw kind een tijdje niet thuis kan blijven, nemen we tijdelijk de zorg op ons. Onze centra voor jeugdzorg bieden dag- en nachtverblijf aan voor kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderen wonen in leefgroepen, samen met een klein aantal andere kinderen. Voor zeer dringende gevallen is er onze [crisisopvang].

Begeleid zelfstandig wonen voor jongeren

Jongeren van 17 en 21 jaar helpen we de stap te zetten naar alleen wonen, omdat ze niet langer thuis willen of kunnen wonen. We begeleiden hen bij administratieve en praktische (huishoudelijke) taken. Daarnaast hebben we aandacht voor hun netwerk en hun emotioneel welbevinden.