Klacht neergelegd over mogelijk ongewenst verpreiden foto's

16/04/2019 | Woonzorgcentrum 't Zand

Zorgbedrijf Antwerpen legt klacht neer bij parket en privacycommissie over de mogelijk ongewenste verspreiding van foto’s van bewoners van woonzorgcentrum 't Zand op Linkeroever.

In woonzorgcentrum ’t Zand stelde Zorgbedrijf Antwerpen vorige week vast dat er beeldmateriaal van enkele bewoners onterecht gedeeld werd door personeelsleden. Het betreft beeldmateriaal dat eerder terecht om medische redenen en in het kader van animatieactiviteiten genomen was maar vervolgens onterecht door deze medewerkers op de eigen smartphones werd bewaard en gedeeld.

Op basis van de interne regels werd het arbeidscontract van vijf medewerkers vorige week met onmiddellijke ingang opgezegd. 

Bovendien maakte Zorgbedrijf Antwerpen omwille van een mogelijk datalek actief melding van deze feiten bij zowel de privacycommissie als bij het parket. Op dit moment is het immers onduidelijk of de beelden ook buiten deze vijf medewerkers nog elders gedeeld werden.

“We hebben een attitudeprobleem vastgesteld bij vijf personeelsleden in woonzorgcentrum ’t Zand en hebben onmiddellijk ingegrepen. Wat zij deden kan niet door de beugel. Een correcte persoonlijke omgang door medewerkers met onze klanten staat voor mij boven alles. Door de actieve melding van de feiten kan het parket - indien nodig - bijkomend de nodige onderzoeksdaden stellen”, zegt Johan De Muynck, algemeen directeur Zorgbedrijf Antwerpen. “Of er strafrechterlijke feiten zijn gepleegd laten we over aan de beoordeling van het parket.”

Zorgbedrijf Antwerpen zal ook geen verdere commentaar leveren dan bovenstaande mededeling.