Nieuwsupdate | Overzicht maatregelen in ons woonzorgcentrum

29/03/2020 | Woonzorgcentrum Sint Bartholomeus

Het is inmiddels 16 dagen geleden dat het woonzorgcentrum de deuren moest sluiten. We merken dat er, naast betrokkenheid met de bewoners, er ook vragen rijzen over de algemene gang van zaken.

Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen
die we van onze bewoners vragen:

 • Bezoek blijft niet toegelaten tot nader bericht
 • Beweging tussen de verschillende afdelingen wordt zo veel mogelijk beperkt
 • De social distance die ons allen is opgelegd, wordt ook van onze bewoners verwacht.
  • Afstand tussen bewoners onderling wordt aangemoedigd.
  • Om dit tijdens de maaltijden te garanderen, eten sommige bewoners op een andere locatie. Zoals in een woonkamer of op de eigen kamer.
   Het gaat om een minderheid van de bewoners. En natuurlijk mogen zij zich buiten de maaltijdmomenten vrij op de afdeling bewegen.
 • Activiteiten worden enkel op de afdeling georganiseerd,
  met respect voor de social distance.
 • De kinéruimte blijft geopend en bewoners krijgen nog steeds therapie.
  Maar ook hier wordt de afstand bewaakt en is er een maximum aantal toegelaten bewoners.
 • Net zoals alle andere kapperszaken moet ook het kapsalon gesloten blijven.

We blijven de maatregelen nauwgezet opvolgen en sturen bij als de situatie hierom vraagt.
Het belang van onze bewoners wordt steeds vooropgesteld.

Wij bedanken u hartelijk voor de zoveel blijken van meeleven met onze bewoners,
en met onze ‘helden in de zorg’. We vinden het geweldig ons allemaal een hart onder de riem steekt.

Toch vragen we u vriendelijk om voor niet-dringende zaken enkel contact op te nemen of langs te komen tussen 13.30 en 16.30 uur.
Zodat onze zorgmedewerkers zich in de voormiddag kunnen focussen op de zorg voor onze bewoners.

 • uw vragen via het rechtstreeks nummer van de afdeling waar uw naaste verblijft
 • telefonisch contact met uw familielid via het afdelingstelefoonnummer
  als bellen op de kamer niet mogelijk of moeilijk is;  
 • het ophalen en brengen van de was als u die zelf doet (als u dit wenst, kunnen we de was ook voor u doen)
 • het brengen van allerhande cadeautjes, versnaperingen, lectuur, brieven...

Waterlelie

03 31 77 23

Lotus

03 431 77 20

Zonnebloem

03 431 77 22

Blauwe Regen

03 431 77 21

Ter Linde

03 431 77 30

Magnolia

03 431 77 32

Heide

03 431 77 33

 

U kunt uiteraard gerust zijn dat wij u altijd persoonlijk zullen contacteren
als dat nodig is. Dat deden we voordien, en blijven dat nu ook doen.

Met vriendelijke groeten

Buurtzorgmanager

David Pietquin