Heropstart diensten gebeurt met grote zorg voor veiligheid

10/07/2020 | Alle dienstencentra , Alle woonzorgcentra

Zorgbedrijf Antwerpen neemt de maatregelen van de overheid ter harte om verspreiding van het corona/covid-19 virus te voorkomen en neemt maatregelen voor alle diensten bij een heropstart.

Hoe pakken we dit aan?

Zorgbedrijf Antwerpen zorgt ervoor dat de noodzakelijke zorg voor niemand van de klanten in het gedrang komt. Daarom nemen we maatregelen in de dienstencentra, thuisdiensten, serviceflats, dagverzorgingscentra, woonzorgcentra en jeugdzorg. 

Opgelet: De maatregelen om het coronavirus in te dijken, worden dagelijks op punt gesteld. Dit wil ook zeggen dat de coronamaatregelen die we vandaag nemen morgen anders kunnen zijn. We volgen de situatie van heel kortbij op en brengen u op de hoogte als er nieuwe maatregelen zijn. 

 

Dienstencentra

Dienstencentra zijn plekken voor ontmoeting voor senioren die thuis wonen. Ze kunnen er eten, deelnemen aan activiteiten, naar de kapper of pedicure, iets drinken in de cafetaria…

Maaltijden

 • Wie vooraf reserveert, kan van maandag tot en met zondag komen eten in het dienstencentrum of een middagmaal komen afhalen. Iedereen kan terecht bij Zorgbedrijf Antwerpen voor een maaltijd.
 • Het menu vindt u op onze website. Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert (zonder drank). Enkel het dagmenu is beschikbaar bij afhaling.
 • Wat kost een middagmaal?
  • U haalt uw maaltijd af bij een dienstencentrum in uw buurt: 7 euro voor Antwerpse senioren, 10,40 euro voor andere klanten.
  • U woont in een serviceflat van Zorgbedrijf Antwerpen? Dan betaalt u 7 euro voor het middagmaal (bij afhaling of aan de flat gebracht). 
  • Er is geen meerprijs voor maaltijden in het weekend.
 • Reserveer tijdig uw maaltijd.
  • Om te komen eten in het dienstencentrum reserveert u uiterlijk een dag vooraf voor 12 uur.
  • ​Om een maaltijd af te halen op weekdagen, reserveert u uiterlijk een dag vooraf voor 12 uur.
  • Contacteer het dienstencentrum in uw buurt (telefonisch, per e-mail of via de facebookpagina van het dienstencentrum) of bel onze klantendienst op 03 431 31 31.
 • Haalt u de maaltijd af voor iemand anders? Laat de klant dan een volmacht invullen en breng deze samen met de identiteitskaart mee bij het afhalen van de maaltijd.

Kapsalon, pedicure, manicure, wellness...

 • Sinds maandag 18 mei kunnen de kapper, pedicure, manicure en wellnesspraktijken die gehuisvest zijn in gebouwen met serviceflats/assistentiewoningen van Zorgbedrijf Antwerpen, opnieuw opstarten. De situatie verschilt echter van site tot site. De openingsuren worden eveneens lokaal bepaald.     
 • Klanten die gebruik willen maken van deze diensten, contacteren zelf de kapper, pedicure, manicure of wellness om een afspraak te maken. Het dienstencentrum blijft voorlopig immers gesloten.
 • Zowel de klant als de kapper, pedicure, manicure of wellness dienen de nodige beschermingsmaatregelen te hanteren. De klant brengt zelf zijn mondmasker mee.

Wassalon

 • Sinds maandag 18 mei kunnen de wassalons in de dienstencentra opnieuw openen, maar de situatie verschilt van site tot site.
 • Informeer bij het dienstencentrum in uw buurt.
 • Enkel op afspraak.
 • We vragen om nooit met meer dan één persoon tegelijk aanwezig te zijn in het wassalon.

Activiteiten

 • Beperkte activiteiten zijn mogelijk na de heropening op 8 juni - bij voorkeur buiten. Informeer bij het dienstencentrum in uw buurt.
 • Ook clubs zijn opnieuw welkom om activiteiten te organiseren voor maximaal 10 personen. Dat gebeurt bij voorkeur buiten.

Vrijwilligers

 • Vanaf maandag 15 juni zijn vrijwilligers opnieuw welkom in onze dienstencentra.
 • Vrijwilligers die graag weer aan de slag willen, nemen best contact op met hun dienstencentrum. 

Thuisdiensten

Zorgbedrijf Antwerpen biedt een ruime waaier thuisdiensten aan – van poetshulp over vervoer tot thuisverpleging – die senioren toelaten langer zelfstandig thuis te wonen.

 • Onze thuisdiensten blijven operationeel. Voor de klanten van de huishoudhulp-gezinszorg en de thuisverpleging is de noodzakelijke zorg gegarandeerd. In de poetshulp – waar het om minder noodzakelijke zorg gaat – is het mogelijk dat een klant een keer niet geholpen wordt als de vaste poetshulp ziek zou zijn. Uw poetshulp mag uitzonderlijk ook boodschappen doen als u dat wenst.
 • Onze medewerkers hanteren bij klanten thuis de nodige beschermingsmaatregelen.
 • We leveren nu ook maaltijden aan huis
 • We volgen de situatie op de voet om klanten van onze thuisdiensten maximaal te blijven ondersteunen.
 • Zorgbedrijf Antwerpen blijft ook klanten die ziek zijn, ondersteunen.
 • Naar aanleiding van de oproep van de overheid om de spitsuren te vermijden op het openbaar vervoer, gaan we flexibel om met de uren van onze thuiszorgdiensten zodat medewerkers wat eerder kunnen starten of wat later stoppen als ze dit wensen. Als dat het geval is voor uw thuishulp, nemen we hierover contact met u op om dit te bespreken.
 • Vanaf maandag 25 mei kunt u opnieuw met uw strijk terecht in onze strijkateliers in Antwerpen, Berendrecht en Ekeren. Het strijkatelier in Berchem opent vanaf dinsdag 2 juni. Contacteer uw strijkatelier voor meer informatie over de openingsuren en afspraken.
 • Ook wie dringend hulp nodig heeft, kan bij ons terecht. Onze huishoudhulp-gezinszorg en thuisverpleging kunnen thuis ondersteuning bieden die onmiddellijk kan worden opgestart.
 • Medewerkers die ziek zijn, blijven uiteraard thuis. Zo beschermen we onze klanten en medewerkers. Maakt u zich daarover toch zorgen? Neem dan contact met ons op.
 • Wil u liever niet dat uw thuishulp langskomt? Laat het ons tijdig weten. Voor poetshulp met dienstencheques moeten we u vragen dit uiterlijk 5 werkdagen vooraf door te geven. Voor gezinszorg moet u dit doorgeven vòòr 15 uur de dag voordien. Bel ons op 03 431 31 32. Als u te laat verwittigt of we staan voor een gesloten deur, zien we ons genoodzaakt uw hulp toch aan te rekenen.

Serviceflats / Assistentiewoningen

In een serviceflat wonen senioren zelfstandig in hun eigen appartement. Met een dienstencentrum vlakbij en een aanbod thuisdiensten, bepalen ze zelf waarin ze zich laten ondersteunen.

Op bezoek? Respecteer de zes gouden regels

Op basis van de versoepelingen van de Nationale Veiligheidsraad, wordt de bezoekregeling in de serviceflats verder versoepeld. 

 • Iedereen moet zich registreren.
 • In de gemeenschappelijke delen van het gebouw vragen we bezoekers om een mondmasker te dragen. Ons Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verplicht alle medewerkers om een mondmasker te dragen. Daarom eisen we van bezoekers dezelfde voorzorgen. Zo houden we samen het risico op besmetting zo klein mogelijk. Bezoekers die de regels niet respecteren, wordt de toegang ontzegd. 
 • Iedereen respecteert de zes gouden regels van de Nationale Veiligheidsraad op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid:
 1. De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
 2. Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
 3. U moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als u mensen uit de risicogroep ziet. 
 4. U mag vanaf 8 juni nauwer contact hebben met 10 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon. 
 5. De groep mag niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park. 
 6. De afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden, uw uitgebreide bubbel (van 10 personen, per week) en kinderen jonger dan 12.

Andere maatregelen blijven van kracht

 • Erkende hulpverleners moeten zich vooraf registeren bij het dienstencentrum.
 • Omdat in de lift 1,5 meter afstand houden onmogelijk is, mag er slechts 1 bewoner gelijktijdig in de lift.
 • In de gemeenschappelijke tuin of terras moeten bewoners afstand houden van de andere bewoners (minstens 1,5 meter). Als bewoners zich niet aan de richtlijnen houden, kan Zorgbedrijf Antwerpen de tuin en/of het terras afsluiten.
 • Bewoners die tijdig hun warme maaltijd bestelden via het dienstencentrum zullen deze ontvangen, ook op zaterdag als zondag. Serviceflatbewoners kunnen die warme maaltijd ophalen in het dienstencentrum (weliswaar met een ruime afstand van mekaar). Komt u uit het ziekenhuis of bent u ziek? Informeer in het dienstencentrum naar de mogelijkheden om de maaltijd aan uw flat te laten leveren.
 • Het wassalon is open. We vragen wel om maximaal met één persoon tegelijk in het wassalon te zijn. Sta ook niet samen te wachten in de gang. Enkel op afspraak via het dienstencentrum. Maak een afspraak, zodat alles vlot verloopt.
 • Nieuwe bewoners zijn welkom in een serviceflat. 
 • Voor aanleunflats en zorgflats bij het woonzorgcentrum gelden de richtlijnen van de woonzorgcentra

Bij vragen kunnen bewoners en familieleden contact opnemen met het dienstencentrum. Daarnaast kunnen zij ook het klantcontactcenter van Zorgbedrijf Antwerpen bereiken dat ook in het weekend bereikbaar is op 03 431 31 31 of per e-mail: klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be. Enkel na de kantooruren blijft het nummer 03 338 26 11 beschikbaar voor noodgevallen.

Dagverzorgingscentra

In het dagverzorgingscentrum kunnen bezoekers overdag terecht voor zorg, maaltijden, activiteiten… ’s Avonds gaan ze naar huis. Sommigen komen af en toe, anderen dagelijks.

 • Vanaf maandag 25 mei zijn de dagverzorgingscentra opnieuw open. Klanten zijn welkom in Berchem, Brasschaat, Deurne en Merksem.
 • De capaciteit van het dagverzorgingscentrum verschilt van site tot site. We geven voorrang aan klanten met de hoogste zorgnoden.
 • De overheid vraagt bij voorkeur op vaste dagen naar het dagverzorgingscentrum te komen: zo zijn er vaste gebruikersgroepen en vermijden we een mix van contactbubbels.
 • In het dagverzorgingscentrum draagt u een mondmasker als de sociale afstand niet kan worden gegarandeerd. Het dagverzorgingscentrum zorgt voor beschermingsmiddelen voor u en de medewerkers volgens de geldende richtlijnen.
 • Als u dat wenst, kunnen we u zoals anders ’s ochtends thuis komen ophalen en ’s avonds weer naar huis brengen. We vragen u wel een mondmasker te dragen voor het vervoer en uw handen te wassen voor vertrek. Onze chauffeurs dragen een mondmasker en handschoenen en zullen u vragen om zo plaats te nemen dat de sociale afstand maximaal kan worden behouden tijdens het vervoer. De busjes worden dagelijks gereinigd.
 • Wie daaraan de voorkeur geeft, kan nog steeds tijdelijk verblijven in een woonzorgcentrum in de buurt. Niet-zorgbehoevende partners die dat wensen, kunnen tijdelijk ook in het woonzorgcentrum verblijven. Ze betalen 42,32 euro per dag.

Woonzorgcentra

In een woonzorgcentrum wonen senioren die 24u/24 zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewoners vinden er tijdelijk of permanent een thuis in een kamer die ze zelf kunnen inrichten.

Bezoek

 • Op basis van de versoepelingen van de Nationale Veiligheidsraad, wordt de bezoekregeling in de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen verder versoepeld. Daarom laten de 18 woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen vanaf woensdag 10 juni op minstens één afdeling per woonzorgcentrum bezoek toe op de kamer indien op de volledige afdeling geen bewoners in isolatie of quarantaine zijn.
 • Ieder woonzorgcentrum bepaalt zelf of het bezoek al op de kamer kan, dan wel in de cafetaria gebeurt. Daarbij is de garantie op een veilig bezoek een absolute basisvoorwaarde.
 • Er zijn tien vuistregels voor bezoekers in onze woonzorgcentra:
 1. Zorgbedrijf Antwerpen hanteert een bezoekontvangstrecht. Het is en blijft de bewoner zelf die beslist of hij/zij bezoek wenst te ontvangen.
 2. Enkel bewoners en bezoekers die 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19, kunnen op bezoek/bezoek toelaten in het woonzorgcentrum.
 3. Bezoekers kunnen iedere dag - zonder voorafgaande reservatie - op bezoek komen tussen 14 en 17 uur. Ieder bezoek duurt maximaal 60 minuten. We vragen bezoekers wel om voorafgaand te telefoneren naar de afdeling van het woonzorgcentrum om praktisch af te spreken. U hoort dan ook of het bezoek in de cafetaria of op de kamer plaatsvindt.
 4. Bezoekers moeten zich altijd registreren aan het onthaal van het woonzorgcentrum.
 5. De regels rond social distance (1,5 meter) en een correcte handhygiëne worden bij iedere vorm van bezoek gerespecteerd.
 6. Bezoek gebeurt nog steeds bij voorkeur in openlucht.
 7. Bezoekers die een bewoner op de kamer bezoeken, moeten verplicht een mondmasker dragen in alle gemeenschappelijke delen van het woonzorgcentrum. Ons Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verplicht alle medewerkers om een mondmasker te dragen. Daarom eisen we van bezoekers dezelfde voorzorgen. Bezoekers die de regels niet respecteren, wordt de toegang ontzegd. 
 8. Zorgbedrijf Antwerpen wijst er op dat bezoekers -volgens de overheidsrichtlijn- in de kamer een mondmasker moeten dragen. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de bezoeker en bewoner zelf.
 9. De cafetaria in het woonzorgcentrum zal pas weer gewoon opengaan voor bezoekers vanaf 15 juni. De ruimte wordt nu soms wel al gebruikt voor bezoek, maar de toog is niet bemand noch als cafetaria in gebruik.
 10. Bezoekers die de veiligheidsmaatregelen niet respecteren en dus de veiligheid van de bewoners en medewerkers in gevaar brengen, zullen de toegang tot het woonzorgcentrum geweigerd worden.
 • Niet-zorgbehoevende partners van bewoners die dat wensen, kunnen tijdelijk ook in het woonzorgcentrum verblijven. Ze betalen 42,32 euro per dag. Voor hen gelden dan dezelfde regels als voor andere bewoners: geen bezoek ontvangen,…
 • Er is overal maar één ingang voor bezoekers. Leveranciers blijven gebruikmaken van de leveranciersingang. Bel aan of telefoneer. Iedereen die binnenkomt in het woonzorgcentrum moet zich registreren: medewerkers, dokters, leveranciers, techniekers… Iedereen!

Iets brengen of ophalen?

 • Wie iets wil brengen voor een bewoner in het woonzorgcentrum, kan dat. Een medewerker neemt dat graag aan. Maak vooraf een afspraak.
 • Om praktische redenen zouden we u willen vragen om in de voormiddag zo veel mogelijk tijd vrij te laten voor de zorg voor onze bewoners. Onze medewerkers zijn dan extra druk in de weer voor uw familieleden.Daarom vragen we u vriendelijk om voor niet-dringende zaken contact op te nemen tussen 13.30 en 16.30 uur:

  • uw algemene vragen via het algemene nummer

  • telefonisch contact met uw familielid via het afdelingstelefoonnummer als bellen op de kamer niet mogelijk of moeilijk is

  • het ophalen en brengen van de was als u die zelf doet (als u dit wenst, kunnen we de was ook voor u doen)

  • het brengen van allerhande cadeautjes, versnaperingen, lectuur, brieven...

 • Doet u normaal de was voor een van onze bewoners? Dan kunt u na afspraak de was komen ophalen of we kunnen de (gewone) was in onze wasserij laten doen. Dat is bij ons trouwens altijd inbegrepen in de ligdagprijs. Voor droogkuis en persoonlijk huishoudlinnen betaalt u wel apart.

Activiteiten

 • Het leven is meer dan zorg en eten. Uiteraard blijven de woonzorgcentra zinvolle activiteiten aanbieden voor de bewoners, maar dat gebeurt enkel op de afdeling.
 • De centrale cafetaria is gesloten. We zorgen voor cafetaria’s op de afdelingen. In sommige woonzorgcentra is er een ‘mobiele’ cafetaria die bij de bewoners langskomt. De kosten komen nadien op de factuur: zo vermijden we cash betalingen.
 • Uitstappen en activiteiten van externen zijn geannuleerd.
 • Levensbeschouwelijke samenkomsten worden gestreamd of gevolgd via tv.

Kapper en pedicure

 • De kapper, pedicure, manicure en wellness zijn opnieuw opgestart. 

Nieuwe bewoners

 • Nieuwe bewoners zijn nog altijd welkom in het woonzorgcentrum. We vinden het belangrijk om alle senioren te blijven ondersteunen met de zorg die ze nodig hebben. Bel ons op 03 431 31 31 voor meer informatie.
 • We laten enkel de bewoner toe met één begeleider: voor familie geldt net als voor iedereen dat bezoek enkel kan na toestemming door de buurtzorgmanager en de coördinerend-raadgevend arts.
 • Ook wie dringend hulp nodig heeft, kan bij ons terecht. Het kan wel zijn dat u tijdelijk in een ander woonzorgcentrum verblijft en pas na een tijd kan verhuizen naar het woonzorgcentrum van uw voorkeur. Bel ons op 03 431 31 31 voor meer informatie.

Vrijwilligers

 • Vanaf maandag 15 juni zijn vrijwilligers opnieuw welkom in onze woonzorgcentra.
 • Vrijwilligers die graag weer aan de slag willen, nemen best contact op met hun woonzorgcentrum. 

Vervoer

Onze vervoersdienst brengt senioren naar het dienstencentrum, de winkel, een afspraak met de dokter of een uitstapje met een vriendin… U betaalt met dienstencheques.

 • Vervoer blijft voor iedereen mogelijk, maar we geven voorrang aan dringende ritten (doktersbezoek, ziekenhuis…).
 • Was er al een rit gepland? Dan nemen we daarover met u contact op.
 • De medewerkers van ons vervoer worden mee ingezet voor andere taken, zoals het aan huis leveren van maaltijden. Bedankt voor uw begrip hiervoor.

Persoonlijk alarmsysteem

 • Maakt u zich zorgen over uw vader/moeder of anders die alleen woont? Ons slimme persoonlijk alarmsysteem Vital slaat zelf alarm in ongebruikelijke situaties (bijvoorbeeld wanneer iemand langer dan normaal in de badkamer blijft of niet lijkt op te staan). Dankzij drukknoppen kan de bewoner ook zelf altijd alarm slaan. U kunt de meldingen van Vital makkelijk opvolgen op uw smartphone en als u zelf niet snel ter plaatse kan zijn, kan ons 24uur-zorgsteunpunt langskomen indien nodig.
 • Vital is te huur of te koop en onmiddellijk beschikbaar. U kunt het zelf installeren of we komen dat voor u doen. Bel onze klantendienst op 03 431 31 31.

Kinderdagverblijf De Vlindertuin

In kinderdagverblijf De Vlindertuin in de groene omgeving van het Middelheimpark in Wilrijk vangen we 88 kindjes op van drie maanden tot drie jaar oud. 

 • Het kinderdagverblijf blijft open.

Jeugdzorg

In de centra voor jeugdzorg vinden kinderen en jongeren een warme plek als dat thuis even niet lukt. Daarnaast ondersteunt Zorgbedrijf Antwerpen ook gezinnen bij hen thuis.

 • Kinderen en jongeren waarvoor de lessen op school opnieuw worden opgestart, gaan naar school. De andere volgen afstandsonderwijs vanuit het centrum voor jeugdzorg. Alle leerlingen die een laptop nodig hebben, kunnen beschikken over een laptop van Zorgbedrijf Antwerpen. Als dat nodig is, kunnen we tijdelijk ook voor een laptop zorgen voor kinderen in gezinnen die we thuis ondersteunen. 
 • Vanaf 15 juni kunnen kinderen en jongeren bezoek van 10 verschillende personen ontvangen. We laten maximaal 4 personen tegelijk toe op voorwaarde dat zij op één locatie wonen (1 bubbel).
 • Kom niet langs als u ziek bent of als u ziektesymptomen heeft. Enkel bezoekers die 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19, kunnen op bezoek komen.
 • Voor het bezoek start, wordt de lichaamstemperatuur van de bezoeker gemeten. Wie een lichaamstemperatuur van meer dan 37,5°C heeft, kan niet op bezoek komen.
 • Het bezoek gaat indien mogelijk door in de open lucht en anders in een aparte ruimte, zodat bezoekers niet onnodig door het gebouw moeten lopen.
 • Bezoekers moeten zich registereren en de regels van social distancing respecteren. Er is handgel ter beschikking.
 • De veiligheidsafstand van 1,5 meter (social distancing) blijft gelden.
 • Tijdens het bezoek draagt de bezoeker een mondmasker als de social distancing (1,5 meter) niet kan worden bewaard.
 • Het bezoek is beperkt in duur. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen bezoek kunnen ontvangen van iemand die hen nauw aan het hart ligt.
 • Kinderen en jongeren mogen ook samen met 2 vaste personen een fysieke buitenactiviteit uitoefenen, als ze de social distancing respecteren.
 • Wie wil langskomen, maakt vooraf een afspraak. Bel of e-mail daarvoor naar het centrum voor jeugdzorg. 
 • Kinderen en jongeren van de residentiële jeugdzorg mogen _ na overleg hierover _ opnieuw naar hun thuis voor (dag)bezoek en eventueel overnachting.
 • We zetten elke dag sterk in op andere manieren om contact te blijven houden met het thuisfront: skype, facetime, whatsapp...
 • Wat als een kind of jongere ziek wordt? Dan nemen we alle nodige maatregelen en verwittigen zoals altijd de familie. Gaat het om een vermoeden van corona/covid-19? Onze medewerkers geven gepaste zorg. Wie ziek is, blijft op zijn kamer in quarantaine.
 • Vanaf 18 mei hervat ook stapsgewijs de werking van onze dagcentra en van onze thuisbegeleidingsdiensten.
   

De Schakel

In De Schakel vindt u handige producten die het leven van alledag makkelijker maken. Van keukenhulpjes tot bedden. Alles voor en getest door senioren. 

 • De winkel aan de Bredabaan in Merksem is open.
 • Klanten moeten in de winkel een mondmasker dragen zoals de overheidsrichtlijnen bepalen vanaf 11 juli. Ook onze medewerkers dragen een mondmasker.
 • Onze webwinkel op www.deschakel.be blijft 24u/24 open.
 • Gratis thuislevering.

De Kapel

 • De Kapel is gesloten tot en met 30 juni.
 • Alle activiteiten zijn tot dan geannuleerd.
 • Heeft u al tickets? Die worden vergoed: door een herneming van de voorstelling op een later moment of een terugbetaling. We nemen hierover contact met u op.

Algemeen

 • Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen, blijven uiteraard thuis. Zo beschermen we onze klanten en medewerkers. We vragen medewerkers om koortsvrij te komen werken en om de drie uur hun temperatuur te meten. We volgen dit nauwgezet op.
 • Zorgbedrijf Antwerpen sensibiliseert klanten en familie en wijst hen op het belang van een goede handhygiëne en de voorzorgsmaatregelen die de overheid aanraadt.
 • Op locaties waar Zorgbedrijf Antwerpen zowel senioren- als jeugdzorg aanbiedt, wordt extra gewaakt over de scheiding van materiaal en medewerkers om risico op besmettingen maximaal te voorkomen.

Heeft u vragen?

Bel onze klantendienst op 03 431 31 31 of e-mail naar klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be.

Of contacteer ons via het formulier op de website.

Meer informatie over het corona-virus vindt op de website van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Met vragen daarover, kunt u ook terecht op het telefoonnummer van de overheid: 0800 14 689.