Tijdelijke schorsing woonzorgcentrum Lozanahof

28/05/2022 | Woonzorgcentrum Lozanahof

Afgelopen woensdagavond kreeg Zorgbedrijf Antwerpen het bericht van Agentschap Zorg en Gezondheid dat de erkenning van woonzorgcentrum Lozanahof vanaf 4 juni voor 6 maanden geschorst zal worden.

De schorsing van het woonzorgcentrum betekent dat er geen nieuwe bewoners opgenomen mogen worden gedurende die periode.

In de beslissing verwijst Agentschap Zorg en Gezondheid naar de uitspraak van de adviescommissie dat het Agentschap deze beslissing juridisch gezien mag nemen. De adviescommissie geeft ook aan dat er inhoudelijk duidelijkheid dient verschaft te worden en dat beide partijen in dialoog dienen te gaan. 

Vanuit Zorgbedrijf Antwerpen onderstrepen we die noodzaak tot dialoog, die door het Agentschap tot op heden onbeantwoord blijft. 

Niet alle punten van kritiek kloppen

Sinds 1 jaar vonden twee inspectiebezoeken plaats. Niet alle punten van kritiek kloppen of zijn een correcte interpretatie van de regelgeving. Zorgbedrijf Antwerpen diende na beide inspectieverslagen een remediëringsplan in voor de punten waar we wel in de fout zijn gegaan. Ook werden de interne controles én de externe controles opgevoerd. Een gerechtsdeurwaarder werd aangeduid om te monitoren. In geen geval heeft Zorgbedrijf Antwerpen haar verantwoordelijkheid proberen te ontlopen.

De door Zorgbedrijf Antwerpen ingediende reacties en remediëringsplannen werden echter door het Agentschap Zorg en Gezondheid onaangeroerd gelaten. Of het Agentschap oordeelde dat een reactie hierop overbodig was. Iedere dialoog werd door het Agentschap geweigerd. We zijn blij nu in de pers te lezen dat het Agentschap vindt dat de werking van woonzorgcentrum Lozanahof al verbeterd is en in orde zal komen, maar we hebben geen idee op welke feiten zij zich baseren. De schorsing baseert zich niet op nieuwe feiten, noch is er een nieuwe inspectie geweest.

We hopen nu ook rechtstreeks in dialoog te kunnen gaan en duidelijkheid te krijgen. Iedere poging om in dialoog te gaan met het Agentschap Zorg en Gezondheid botste op volledige stilte. Tot nu toe verliepen de reacties via de pers, wat we betreuren.

Het laatste inspectierapport bevatte 16 opmerkingen:

Infrastructuur (3 opmerkingen)

 • De oproepknoppen in de gemeenschappelijke ruimten zijn aanwezig, maar hangen volgens de inspectie op de verkeerde plaats. We vragen al 12 maanden naar wat zij als de correcte locatie zien. Die vraag blijft onbeantwoord.
 • Volgens de nieuwste normen moet er een codeslot aan de keldertrappenhal gehangen worden. De plaatsing is besteld. Belangrijk detail: de nieuwe normen zijn pas van toepassing in 2023.
 • Eén kamer op een open afdeling heeft volgens het Agentschap nood aan nieuwe sloten op de ramen. Die zijn besteld.

Personeel (1 opmerking)

 • Er is nog een tekort van 0,77 VTE verpleegkundigen onder vast contract. Het aantrekken van verpleegkundigen is een probleem in de hele zorgsector. Remediëring: per 1 juli starten 3 nieuwe medewerkers voltijds. Dit betekent echter niet dat Lozanahof te weinig personeel had of heeft in afwachting van hun indiensttreding. Het tekort werd steeds opgevangen door volwaardig gediplomeerde werkkrachten op interimbasis en halftijdse medewerkers die meer uren presteerden. Zij werden echter niet meegeteld in het inspectierapport.
 • Daarnaast zijn er volgens het inspectieverslag in de andere categorieën personeel meer dan voldoende medewerkers.

Medicatieveiligheid (4 opmerkingen)

 • In drie gevallen werd de juiste medicatie gegeven, maar werd die niet geregistreerd in de fiches. Dat is zonder meer een fout. Hier wordt meer op ingezet. Zowel in controle als door opleiding.
 • Eén geval betrof de temperatuurmeting van de koelkast. Die was in orde. Het personeel kon echter niet aantonen welke acties ondernomen moesten worden als dat niet het geval was.

Handhygiëne (3 opmerkingen)

 • Bij 1 vuilnisemmer lag het deksel erop. Dat is niet de bedoeling. Dit werd eenvoudig rechtgezet.
 • Handalcoholgel stond volgens de inspectie niet op de juiste plaats. Er was wel voldoende aanwezig en steeds binnen 1 minuut beschikbaar. Onze vragen naar de juiste remediëring en duidelijke regelgeving bleven onbeantwoord.
 • Eén medewerker droeg lange mouwen. Voor zorgmedewerkers is dit niet toegestaan. De betrokkene was echter geen zorgmedewerker en kwam van buitenaf.

Hulp- en dienstverlening registraties (3 opmerkingen)

 • Van 1 bewoner kon niet door registratie worden aangetoond dat hij de laatste 28 dagen gewogen was. Dat is wel degelijk verplicht en er wordt zwaar op gecontroleerd.
 • Er kon niet onmiddellijk getoond worden wat de procedure was inzake registratie wondzorg. Dit werd later bezorgd.
 • In 1 dossier ontbrak de handtekening van de arts en familie bij onvermijdelijke vrijheidsbeperkende maatregelen. Die hadden wel mondeling akkoord gegeven en bevestigden dat nog dezelfde dag aan inspectie door middel van handtekening.

Observatie rondgang (2 opmerkingen)

 • In 1 badkamer werd geurhinder vastgesteld. De bewoner kwam net uit de badkamer. Hier ging niemand in de fout naar onze mening. Er is een duidelijk poetsplan dat dagelijks wordt gemonitord op properheid, hygiëne en geur. In het inspectierapport staat overigens dat er meer dan voldoende (lees: meer dan de norm vereist) collega’s zijn om dit te bewaken. Er is dus geen sprake van besparingen.
 • 1 bewoner liep samen met een zorgkundige naar de badkamer met loshangende windels. De bewoner in kwestie had die losgemaakt omdat ze naar de badkamer ging om gewassen te worden.

Wij bezorgen u hierbij:

 • de brief met bijlage 1 en bijlage 2 van Agentschap Zorg en Gezondheid over de beslissing tot schorsing.
 • het verslag van de inspectie van Agentschap Zorg en Gezondheid van maart 2022.
 • remediëringsplan (in excel) waarin Zorgbedrijf Antwerpen omschrijft hoe de tekorten opgelost zullen worden of waarom ze niet terecht zijn. Die reactie wordt immers nooit openbaar gepubliceerd.  

Zo kan u meelezen waarover het precies gaat. In alle transparantie, eén van onze kernwaarden.

Kwaliteitszorg en menselijke waardigheid blijven onze prioriteit

Samengevat: we erkennen de tekortkomingen en doen er alles aan om die iedere dag te vermijden. Ik wens ook aan te stippen dat geen enkele bewoner of familielid van een bewoner van woonzorgcentrum Lozanahof aandringt op een verhuis omwille van ‘onaanvaardbare’ toestanden. Wij nodigen bewoners en familie actief uit om klachten te uiten. Menselijke waardigheid en kwaliteitszorg blijven onze prioriteit.

 

Johan De Muynck

Directeur Zorgbedrijf Antwerpen