Corona-veiligheidsrichtlijnen in al onze diensten

07/09/2020 | Alle dienstencentra , Alle woonzorgcentra

Zorgbedrijf Antwerpen past de veiligheidsrichtlijnen aan wanneer dat nodig is. Hier vindt u altijd de meest recente informatie voor al onze diensten.

De maatregelen om het coronavirus in te dijken, worden regelmatig op punt gesteld. Dit wil ook zeggen dat de coronamaatregelen die we vandaag nemen morgen anders kunnen zijn. We volgen de situatie van heel kortbij op voor al onze diensten.

 

Dienstencentra

Dienstencentra zijn plekken voor ontmoeting voor senioren die thuis wonen. Ze kunnen er eten, deelnemen aan activiteiten, naar de kapper of pedicure, iets drinken in de cafetaria…

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in de dienstencentra?

 • Zet een mondmasker op voor u binnenkomt: een mondmasker is verplicht in alle gemeenschappelijke delen waar u zich doorheen beweegt. Aan tafel kunt u zonder mondmasker zitten.
 • Registreer u telkens bij binnenkomst
 • Betaal met de kaart
 • U kunt enkel zittend eten of drinken
 • Elke klant wordt maximaal aan tafel bediend
 • Aan tafel met uw 'bubbel'
  • Deel de tafel enkel met uw huisgenoten en uw 'bubbel'
  • Maximaal 10 personen per tafel
  • Hou rekening met het maximale aantal sociale contacten: wissel niet van tafelgenoten
 • Respecteer de afstand tussen de tafels: zowel binnen als buiten 1,5 meter
 • Medewerkers in de cafetaria dragen een mondmasker
 • We reinigen contactpunten regelmatig
 • Hou 1,5 meter afstand
 • Was regelmatig uw handen
 • Hoest of nies in uw elleboog
 • Blijft thuis als u ziek bent

Waarvoor kunt u terecht in onze dienstencentra?

 • De dienstencentra van Zorgbedrijf Antwerpen zijn elke dag minimaal open van 11 tot 15 uur, ook in het weekend. 
 • U kunt elke middag - ook in het weekend - 's middags komen eten.
   • Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert (zonder drank). 
  • We vragen u wel om altijd uiterlijk een dag vooraf voor 12 uur te reserveren: bestel het dagmenu of een à la carte maaltijd.
  • U kunt ook uw middagmaal afhalen in het dienstencentrum (enkel voor het dagmenu).
  • Het dagmenu (soep, hoofdgerecht, dessert) en de à la carte maaltijd kosten 7 euro. Wie geen senior is of niet in Antwerpen woont, betaalt 10,40 euro.
 • De cafetaria is open.
 • Heel wat clubs en dienstencentra organiseren opnieuw activiteiten voor maximaal 10 personen. Dat gebeurt bij voorkeur buiten. Bekijk de kalender.
 • De kapper en de pedicure zijn open.
  • De concrete regeling kan verschillen per locatie. Contacteer de kapper of pedicure voor meer informatie of om een afspraak te maken. 
  • Zowel de klant als de kapper, pedicure, manicure of wellness dienen de nodige beschermingsmaatregelen te hanteren.
  • De klant brengt zelf zijn mondmasker mee.
 • Het wassalon is open.
  • U moet wel reserveren; contacteer daarvoor het dienstencentrum.
  • Er mag maximaal één persoon tegelijk in het wassalon aanwezig te zijn.
 • Vrijwilligers zijn welkom.

Thuisdiensten

Zorgbedrijf Antwerpen biedt een ruime waaier thuisdiensten aan – van poetshulp over vervoer tot thuisverpleging – die senioren toelaten langer zelfstandig thuis te wonen.

 • Onze thuisdiensten en ons vervoer zijn volledig operationeel. Uw poetshulp mag uitzonderlijk ook boodschappen doen als u dat wenst.
 • Onze medewerkers hanteren bij klanten thuis de nodige beschermingsmaatregelen.
 • Zorgbedrijf Antwerpen blijft ook klanten die ziek zijn, ondersteunen.
 • We volgen de situatie op de voet om klanten van onze thuisdiensten maximaal te blijven ondersteunen.
 • Om de spitsuren te vermijden op het openbaar vervoer, gaan we flexibel om met de uren van onze thuiszorgdiensten zodat medewerkers wat eerder kunnen starten of wat later stoppen als ze dit wensen. Als dat het geval is voor uw thuishulp, nemen we hierover contact met u op om dit te bespreken.
 • U kunt met uw strijk terecht in onze strijkateliers in Antwerpen, BerchemBerendrecht en Ekeren. Contacteer uw strijkatelier voor meer informatie over de openingsuren en afspraken.
 • Ook wie dringend hulp nodig heeft, kan bij ons terecht. Onze huishoudhulp-gezinszorg en thuisverpleging kunnen thuis ondersteuning bieden die onmiddellijk kan worden opgestart.
 • Medewerkers die ziek zijn, blijven uiteraard thuis. Zo beschermen we onze klanten en medewerkers. Maakt u zich daarover toch zorgen? Neem dan contact met ons op.
 • Wil u liever niet dat uw thuishulp langskomt? Laat het ons tijdig weten. Voor poetshulp met dienstencheques moeten we u vragen dit uiterlijk 5 werkdagen vooraf door te geven. Voor gezinszorg moet u dit doorgeven vòòr 15 uur de dag voordien. Bel ons op 03 431 31 32. Als u te laat verwittigt of we staan voor een gesloten deur, zien we ons genoodzaakt uw hulp toch aan te rekenen.

Serviceflats / Assistentiewoningen

In een serviceflat wonen senioren zelfstandig in hun eigen appartement. Met een dienstencentrum vlakbij en een aanbod thuisdiensten, bepalen ze zelf waarin ze zich laten ondersteunen.

Welke veiligheidsmaatregelen gelden voor bewoners en bezoekers?

 • Iedereen moet zich registreren bij binnenkomst.
 • In de gemeenschappelijke delen van het gebouw is een mondmasker verplcht.
 • Erkende hulpverleners moeten zich vooraf registeren bij het dienstencentrum.
 • In de gemeenschappelijke delen van het gebouw vragen we bezoekers om een mondmasker te dragen. Ons Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verplicht alle medewerkers om een mondmasker te dragen. Daarom eisen we van bezoekers dezelfde voorzorgen. Zo houden we samen het risico op besmetting zo klein mogelijk. Bezoekers die de regels niet respecteren, wordt de toegang ontzegd. 
 • Omdat in de lift 1,5 meter afstand houden onmogelijk is, mag er slechts 1 persoon of leden van hetzelfde gezin gelijktijdig in de lift.
 • Ook in de gemeenschappelijke tuin of terras moet u afstand houden (minstens 1,5 meter). Als bewoners zich niet aan de richtlijnen houden, kan Zorgbedrijf Antwerpen de tuin en/of het terras afsluiten.
 • Bewoners kunnen 's middags eten in het dienstencentrum of een maaltijd afhalen. Komt u uit het ziekenhuis of bent u ziek? Informeer in het dienstencentrum naar de mogelijkheden om de maaltijd aan uw flat te laten leveren.
 • Voor aanleunflats en zorgflats bij het woonzorgcentrum gelden de richtlijnen van de woonzorgcentra
 • Bij vragen kunnen bewoners en familieleden contact opnemen met het dienstencentrum. Daarnaast kunnen zij ook het klantcontactcenter van Zorgbedrijf Antwerpen bereiken dat ook in het weekend bereikbaar is op 03 431 31 31 of per e-mail: klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be. Enkel na de kantooruren blijft het nummer 03 338 26 11 beschikbaar voor noodgevallen.

Iedereen moet op eigen verantwoordelijkheid de zes gouden regels van de Nationale Veiligheidsraad respecteren

 1. De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
 2. Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
 3. U moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als u mensen uit de risicogroep ziet. 
 4. U mag nauwer contact hebben met 5 voor de komende vier weken. Uw vaste 'bubbel' moet de hele tijd hetzelfde blijven. 
 5. De afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden en uw bubbel (van 5 personen).
 6. Volg de regels over bijeenkomsten.

Dagverzorgingscentra

In het dagverzorgingscentrum kunnen bezoekers overdag terecht voor zorg, maaltijden, activiteiten… ’s Avonds gaan ze naar huis. Sommigen komen af en toe, anderen dagelijks.

 • De dagverzorgingscentra zijn open. Klanten zijn welkom in Basschaat, Deurne, Merksem en Berchem
 • De capaciteit van het dagverzorgingscentrum verschilt van site tot site. We geven voorrang aan klanten met de hoogste zorgnoden.
 • De overheid vraagt bij voorkeur op vaste dagen naar het dagverzorgingscentrum te komen: zo zijn er vaste gebruikersgroepen en vermijden we een mix van contactbubbels.
 • In het dagverzorgingscentrum draagt u een mondmasker als de sociale afstand niet kan worden gegarandeerd. Het dagverzorgingscentrum zorgt voor beschermingsmiddelen voor u en de medewerkers volgens de geldende richtlijnen.
 • Als u dat wenst, kunnen we u zoals anders ’s ochtends thuis komen ophalen en ’s avonds weer naar huis brengen. We vragen u wel een mondmasker te dragen voor het vervoer en uw handen te wassen voor vertrek. Onze chauffeurs dragen een mondmasker en handschoenen en zullen u vragen om zo plaats te nemen dat de sociale afstand maximaal kan worden behouden tijdens het vervoer. De busjes worden dagelijks gereinigd.
 • Wie daaraan de voorkeur geeft, kan nog steeds tijdelijk verblijven in een woonzorgcentrum in de buurt. Niet-zorgbehoevende partners die dat wensen, kunnen tijdelijk ook in het woonzorgcentrum verblijven. Ze betalen 42,32 euro per dag.

Woonzorgcentra

In een woonzorgcentrum wonen senioren die 24u/24 zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewoners vinden er tijdelijk of permanent een thuis in een kamer die ze zelf kunnen inrichten.

Opnieuw bezoek toegelaten op de kamer

Samen met onze bewoners zijn wij blij dat de richtlijnen voor bezoek in de woonzorgcentra worden versoepeld vanaf maandag 7 september. We blijven er alles aan doen om bezoek in ons woonzorgcentrum zo aangenaam mogelijk te maken.

Nieuwe bezoekregeling in het woonzorgcentrum

Situatie op dinsdag 22 september:

Bilzenhof bezoek mogelijk zonder afspraak
Bloemenveld bezoek mogelijk zonder afspraak
De Gulden Lelie bezoek mogelijk zonder afspraak
De Pelikaan bezoek mogelijk zonder afspraak
De Tol bezoek mogelijk zonder afspraak
Europasquare bezoek mogelijk zonder afspraak
Gitschotelhof bezoek mogelijk zonder afspraak
Hof De Beuken bezoek mogelijk zonder afspraak
Lichtenberg bezoek mogelijk zonder afspraak
Lozanahof bezoek mogelijk zonder afspraak
Melgeshof bezoek mogelijk zonder afspraak
Monnikenhof bezoek mogelijk zonder afspraak
Ruytenburg bezoek mogelijk zonder afspraak
Sint Anna bezoek mogelijk zonder afspraak
Sint Bartholomeus bezoek mogelijk zonder afspraak
Sint Maria bezoek mogelijk zonder afspraak
Vesalius bezoek mogelijk zonder afspraak
Vinck-Heymans bezoek mogelijk zonder afspraak
't Zand bezoek mogelijk zonder afspraak

Opnieuw bezoek toegelaten op de kamer

Samen met onze bewoners zijn wij blij dat de richtlijnen voor bezoek in de woonzorgcentra worden versoepeld vanaf maandag 7 september. We blijven er alles aan doen om bezoek in ons woonzorgcentrum zo aangenaam mogelijk te maken.

 • Zorgbedrijf Antwerpen hanteert een bezoekontvangstrecht. Het is en blijft de bewoner zelf die beslist of hij/zij bezoek wenst te ontvangen.
 • Een afspraak maken is niet meer nodig. U kunt langskomen wanneer het u past, er zijn geen vaste bezoekuren meer. Ook kinderen jonger dan 12 jaar zijn opnieuw welkom.
 • Zet uw mondmasker op voor u binnenkomt en ontsmet uw handen. Medewerkers en bezoekers dragen altijd een mondmasker. Bewoners dragen een mondmasker in de gemeenschappelijke delen van het woonzorgcentrum.
 • Bezoekers moeten zich altijd registreren aan het onthaal van het woonzorgcentrum en met een handtekening bevestigen dat ze alle geldende regels volgen tijdens het bezoek.
 • Bezoek kan op de kamer. U blijft ook welkom op het terras, in de tuin of in de cafetaria.
 • De cafetaria is open. Bewoners en bezoekers kunnen er iets drinken of een snack eten.
 • Behoren bezoeker en bewoner tot een 'bubbel van 5'? Dan moet u geen afstand houden.
 • We vragen u wel nadrukkelijk om tijdens uw bezoek altijd de sociale afstand van 1,5 meter te bewaren met anderen.
 • Enkel bewoners en bezoekers die 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomenvertoonden en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op covid-19, kunnen op bezoek komen of bezoek ontvangen.
 • Er gelden geen beperkingen voor bewoners zonder cognitieve beperking als zij het woonzorgcentrum verlaten.
 • Bezoekers die de veiligheidsmaatregelen niet respecteren en dus de veiligheid van de bewoners en medewerkers in gevaar brengen, zullen de toegang tot het woonzorgcentrum geweigerd worden.

Wat bij besmetting van een medewerker of bewoner?

 • Bij een bevestigde besmetting met covid-19 bij een van de bewoners of medewerkers, kunnen er beperkingen gelden voor het bezoek. We proberen dit zo veel mogelijk te beperken tot de betrokken bewoner of de betrokken afdeling, zodat bezoek maximaal mogelijk blijft. Ook de (lokale) overheid kan beperkingen opleggen aan het bezoek als de besmettingscijfers zouden toenemen.
 • De buurtzorgmanager, de coördinerend-raadgevend arts en de crisiscel van Zorgbedrijf Antwerpen volgen de situatie dagelijks op. Zij beslissen samen of er beperkingen nodig zijn voor het bezoekrecht en wanneer die kunnen worden versoepeld.

Maatregelen in het woonzorgcentrum

 • Het leven is meer dan zorg en eten. Uiteraard blijven de woonzorgcentra zinvolle activiteiten aanbieden voor de bewoners, maar dat gebeurt enkel op de afdeling.
 • Uitstappen en activiteiten van externen zijn geannuleerd. Levensbeschouwelijke samenkomsten worden gestreamd of gevolgd via tv.
 • De kapper, pedicure, manicure en wellness zijn open. 
 • Vrijwilligers zijn welkom.
 • Nieuwe bewoners zijn nog altijd welkom in het woonzorgcentrum. We vinden het belangrijk om alle senioren te blijven ondersteunen met de zorg die ze nodig hebben. Bel ons op 03 431 31 31 voor meer informatie.
 • Ook wie dringend hulp nodig heeft, kan bij ons terecht. Het kan wel zijn dat u tijdelijk in een ander woonzorgcentrum verblijft en pas na een tijd kan verhuizen naar het woonzorgcentrum van uw voorkeur. Bel ons op 03 431 31 31 voor meer informatie.

Vervoer

Onze vervoersdienst brengt senioren naar het dienstencentrum, de winkel, een afspraak met de dokter of een uitstapje met een vriendin… U betaalt met dienstencheques.

 • Vervoer blijft voor iedereen mogelijk, maar we geven voorrang aan dringende ritten (doktersbezoek, ziekenhuis…). Ook vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum verloopt weer zoals altijd.
 • We vragen u wel een mondmasker te dragen voor het vervoer en uw handen te wassen voor vertrek.
 • Onze chauffeurs dragen een mondmasker en handschoenen en zullen u vragen om zo plaats te nemen dat de sociale afstand maximaal kan worden behouden tijdens het vervoer.
 • De busjes worden dagelijks gereinigd.

Persoonlijk alarmsysteem

 • Maakt u zich zorgen over uw vader/moeder of anders die alleen woont? Ons slimme persoonlijk alarmsysteem Vital slaat zelf alarm in ongebruikelijke situaties (bijvoorbeeld wanneer iemand langer dan normaal in de badkamer blijft of niet lijkt op te staan). Dankzij drukknoppen kan de bewoner ook zelf altijd alarm slaan. U kunt de meldingen van Vital makkelijk opvolgen op uw smartphone en als u zelf niet snel ter plaatse kan zijn, kan ons 24uur-zorgsteunpunt langskomen indien nodig.
 • Vital is te huur of te koop en onmiddellijk beschikbaar. U kunt het zelf installeren of we komen dat voor u doen. Bel onze klantendienst op 03 431 31 31.

Kinderdagverblijf De Vlindertuin

In kinderdagverblijf De Vlindertuin in de groene omgeving van het Middelheimpark in Wilrijk vangen we 90 kindjes op van drie maanden tot drie jaar oud. 

 • Het kinderdagverblijf is open.
 • Kom je kind alleen ophalen: we vragen dat zo veel mogelijk dezelfde persoon het kind brengt en ophaalt.
 • Draag een mondmasker.
 • Pas handhygiëne toe.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders, kinderen en de medewerkers.
 • Bent u op reis geweest naar het buitenland?
  • Voor iedereen die in een rood gebied is geweest, geldt een verplichte thuisisolatie. Je kind kan dus 14 dagen niet naar de opvang komen. 
  • Kom je uit oranje gebied en is je kind jonger dan 3 jaar? Dan moet het kind niet in thuisisolatie. Hou de gezondheid van je kind goed in het oog.
  • Kom je uit oranje gebied en is je kind 3 jaar of ouder? Dan overleggen we wat de gepaste maatregelen zijn.

Jeugdzorg

In de centra voor jeugdzorg vinden kinderen en jongeren een warme plek als dat thuis even niet lukt. Daarnaast ondersteunt Zorgbedrijf Antwerpen ook gezinnen bij hen thuis.

 • Kinderen en jongeren kunnen bezoek ontvangen van 5 verschillende personen ontvangen. We laten maximaal 4 personen tegelijk toe op voorwaarde dat zij op één locatie wonen (1 bubbel).
 • Kom niet langs als u ziek bent of als u ziektesymptomen heeft. Enkel bezoekers die 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op covid-19, kunnen op bezoek komen.
 • Voor het bezoek start, wordt de lichaamstemperatuur van de bezoeker gemeten. Wie een lichaamstemperatuur van meer dan 37,5°C heeft, kan niet op bezoek komen. Aan de bezoekers wordt gevraagd of hij tot een risicogroep behoort, waardoor we hen kunnen sensibiliseren over het eventuele risico van een bezoek.
 • Het bezoek gaat indien mogelijk door in de open lucht en anders in een aparte ruimte, zodat bezoekers niet onnodig door het gebouw moeten lopen.
 • Bezoekers moeten zich registereren en de regels van social distancing respecteren. 
 • Er is handgel ter beschikking.
 • De veiligheidsafstand van 1,5 meter (social distancing) blijft gelden.
 • Tijdens het bezoek draagt de bezoeker een mondmasker.
 • Het bezoek is beperkt in duur. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen bezoek kunnen ontvangen van iemand die hen nauw aan het hart ligt.
 • Kinderen en jongeren mogen _ mits toelating van de verwijzer _ ook samen met het hun vaste bezoekers een fysieke buitenactiviteit uitoefenen, als ze de social distancing respecteren.
 • Wie wil langskomen, maakt vooraf een afspraak. Bel of e-mail daarvoor naar het centrum voor jeugdzorg. 
 • Kinderen en jongeren van de residentiële jeugdzorg mogen _ na overleg en mits toelating van de verwijzer _ naar hun thuis voor (dag)bezoek en eventueel overnachting.
 • Wat als een kind of jongere ziek wordt? Dan nemen we alle nodige maatregelen en verwittigen zoals altijd de familie. Gaat het om een vermoeden van corona/covid-19? Onze medewerkers geven gepaste zorg. 
 • Onze dagcentra zijn open en thuisbegeleidingsdiensten zijn aan het werk. Waar mogelijk kiezen we voor videobellen of andere digitale contacten tussen medewerkers en gezinnen. Medewerkers die bij gezinnen aan huis komen, passen alle nodige voorzorgen toe.
   

De Schakel

In De Schakel vindt u handige producten die het leven van alledag makkelijker maken. Van keukenhulpjes tot bedden. Alles voor en getest door senioren. 

De Kapel

 • De Kapel blijft voorlopig gesloten. Alle activiteiten zijn geannuleerd.
 • Had u al tickets? Die worden vergoed: door een herneming van de voorstelling op een later moment of een terugbetaling. We nemen hierover contact met u op.

Algemeen

 • Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen, blijven uiteraard thuis. Zo beschermen we onze klanten en medewerkers. We vragen medewerkers om koortsvrij te komen werken en om de drie uur hun temperatuur te meten. We volgen dit nauwgezet op.
 • Zorgbedrijf Antwerpen sensibiliseert klanten en familie en wijst hen op het belang van een goede handhygiëne en de voorzorgsmaatregelen die de overheid aanraadt.
 • Op locaties waar Zorgbedrijf Antwerpen zowel senioren- als jeugdzorg aanbiedt, wordt extra gewaakt over de scheiding van materiaal en medewerkers om risico op besmettingen maximaal te voorkomen.

Heeft u vragen?

Bel onze klantendienst op 03 431 31 31 of e-mail naar klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be.

Of contacteer ons via het formulier op de website.

Meer informatie over het corona-virus vindt op de website van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Met vragen daarover, kunt u ook terecht op het telefoonnummer van de overheid: 0800 14 689.