Bezoek beperkt mogelijk in serviceflats en woonzorgcentra

14/05/2020 | Alle dienstencentra , Alle woonzorgcentra

De overheid heeft het licht op groen gezet voor bezoek (onder een aantal voorwaarden) in de serviceflats vanaf 10 mei en in de woonzorgcentra vanaf 18 mei. Ook bij Zorgbedrijf Antwerpen kan dat.

Vanaf zondag 10 mei in de serviceflats/assistentiewoningen

We zetten voor u graag even de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad en de richtlijn van het Vlaams Agentschap uiteen. Die laatste ontvingen we pas vrijdagavond 8 mei omstreeks 19 uur. Dit geeft ons zeer weinig tijd om het bezoek tegen zondag 10 mei goed te organiseren. Toch willen we ons daar volop voor engageren. 

Wat zeggen de richtlijn van het Vlaams Agentschap en het Belgisch Staatsblad?  

 • Social distancing (fysieke afstand) wordt maximaal gegarandeerd. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen. 
 • Per bezoekmoment geldt maximum het aantal toegelaten bezoekers bepaald door de Nationale Veiligheidsraad in de privé-sfeer. Vanaf 10 mei 2020 worden maximaal vier – altijd dezelfde – bezoekers toegelaten. 
  Wat zegt het Belgisch Staatsblad hierover? “Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis tot vier personen ontvangen. Deze vier personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, en zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. De leden van de nieuwe op die manier gevormde 'groep' mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder “huishouden”: personen die onder hetzelfde dak wonen.”
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en tijdens de laatste 14 dagen niet positief getest werden op covid-19. In principe is er geen bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) covid-19 besmetting mogelijk tot minstens 14 dagen na de start van de symptomen en tot het einde van de symptomen, uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve – situaties. 
 • Bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht, of anders in de eigen serviceflat. Het maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnenshuis kan worden ontvangen, zal mee bepaald worden door de grootte van de individuele wooneenheid/woongedeelte (social distancing). 
 • Zolang door de Veiligheidsraad een samenscholingsverbod wordt opgelegd, blijven groepsactiviteiten in de gemeenschappelijke ruimten verboden. Ook het bezoek kan dus niet plaatsvinden in een gemeenschappelijke ruimte. 
 • Correcte handhygiëne bij het begin en het einde van het bezoek blijft cruciaal. 
 • De bewoner en bezoeker worden geïnformeerd en gesensibiliseerd om een mondneusmasker te dragen wanneer social distancing niet kan gegarandeerd worden. 
 • Bewoners en bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een bezoek. 
 • Dieren (die niet in het gebouw wonen) kunnen niet op bezoek komen. 
 • Als de bewoner om alcoholgel en mondmaskers verzoekt, en de voorziening het ter beschikking stelt, zal dit gebeuren tegen marktconforme prijzen. 

Wat verwachten we van u?

 • Uw erkende mantelzorger is één van deze vier personen. We vragen opnieuw dat u vooraf doorgeeft wie de drie bijkomende personen zijn die bij u op bezoek komen. Die registratie maakt het ook makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad mocht één van de personen besmet zijn met covid-19. Volgens de richtlijnen moet Zorgbedrijf Antwerpen immers ook een vermoeden van ziekte melden en gepaste maatregelen namen in overleg met de overheid. 
 • Bezoekers moeten zich bij ieder bezoek registeren bij het onthaal.
 • Wie een mondmasker wil, kan dat bestellen in het dienstencentrum of via webwinkel De Schakel
 • Iedere bewoner draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid dat zijn/haar bezoekers niet bij anderen op bezoek gaan en dat zij de beschermingsmaatregelen binnen het serviceflatgebouw respecteren.  

Vanaf maandag 18 mei in de woonzorgcentra

 • Vanaf maandag 18 mei is per bewoner één bezoeker per week welkom. Liefst gaat het altijd om dezelfde bezoeker.
 • Maak vooraf een afspraak via het algemeen telefoonnummer of algemeen e-mailadres van het woonzorgcentrum.
 • De bezoeker draagt een zelf meegebracht mondmasker. Ook de bewoner zal een mondmasker dragen.
 • De social distance en handhygiëne blijft van toepassing.
 • Het bezoek vindt buiten plaats of in een speciaal daarvoor bestemde ruimte, die tussen elk bezoek wordt gereinigd.
 • Bezoek kan enkel als bezoeker en bewoner de voorbije twee weken niet ziek zijn geweest en geen symptomen hebben vertoond van corona/covid-19.
 • Dieren zijn niet toegelaten tijdens het bezoek.
 • Als een bezoeker zich niet aan de afspraken houdt, zal de bezoekregeling niet meer toegestaan worden.