Heropstart diensten gebeurt met grote zorg voor veiligheid

28/05/2020 | Alle dienstencentra , Alle woonzorgcentra

Zorgbedrijf Antwerpen neemt de maatregelen van de overheid ter harte om verspreiding van het corona/covid-19 virus te voorkomen en neemt maatregelen voor alle diensten bij een heropstart.

Hoe pakken we dit aan?

Zorgbedrijf Antwerpen zorgt ervoor dat de noodzakelijke zorg voor niemand van de klanten in het gedrang komt. Daarom nemen we maatregelen in de dienstencentra, thuisdiensten, serviceflats, dagverzorgingscentra, woonzorgcentra en jeugdzorg en organiseren we ons tijdelijk op maximale thuiszorg. 

De gezondheid van alle klanten ligt ons nauw aan het hart. We nemen zo menselijk mogelijke maatregelen die misschien erg streng lijken, maar – in het belang van onze klanten – noodzakelijk zijn. Op dit moment kunnen we niet zeggen hoe lang dit nodig is. We danken alle klanten, familieleden en medewerkers voor het begrip, de medewerking en ondersteuning die we elke dag krijgen.

Opgelet: De maatregelen om het coronavirus in te dijken, worden dagelijks op punt gesteld. Dit wil ook zeggen dat de coronamaatregelen die we vandaag nemen morgen anders kunnen zijn. We volgen de situatie van heel kortbij op en brengen u op de hoogte als er nieuwe maatregelen zijn. 

 

Dienstencentra

Dienstencentra zijn plekken voor ontmoeting voor senioren die thuis wonen. Ze kunnen er eten, deelnemen aan activiteiten, naar de kapper of pedicure, iets drinken in de cafetaria…

 • De dienstencentra zijn gesloten.
 • Alle activiteiten zijn voorlopig geannuleerd tot 30 juni. We hopen u nadien terug te mogen verwelkomen. Hou onze kalender in de gaten.
 • Enkel voor bewoners van de aanpalende serviceflats blijft het dienstencentrum open voor toegang tot bijvoorbeeld het wassalon en om de maaltijd af te halen. 
 • Iedereen die binnenkomt in het dienstencentrum, vragen we om zich te registreren (bewoners, kapper, technieker…). Iedereen!

Maaltijden

 • Wie vooraf reserveert, kan van maandag tot en met zondag een middagmaal komen afhalen of we leveren het aan huis. Iedereen kan terecht bij Zorgbedrijf Antwerpen voor een maaltijd.
 • Het menu vindt u op onze website. Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert (zonder drank). Enkel het dagmenu is beschikbaar bij afhaling of levering. We zorgen ervoor dat de maaltijd warm kan worden afgehaald of geleverd.
 • Wat kost een middagmaal?
  • U haalt uw maaltijd af bij een dienstencentrum in uw buurt: 7 euro voor Antwerpse senioren, 10,40 euro voor andere klanten.
  • U laat uw maaltijd aan huis leveren in een van de districten van Antwerpen: 9 euro voor Antwerpse senioren, 12,40 euro voor andere klanten
  • U woont in een serviceflat van Zorgbedrijf Antwerpen? Dan betaalt u 7 euro voor het middagmaal (bij afhaling of aan de flat gebracht). 
  • Er is geen meerprijs voor maaltijden in het weekend.
 • Reserveer tijdig uw maaltijd.
  • ​Om een maaltijd af te halen op weekdagen, reserveert u uiterlijk een dag vooraf voor 12 uur.
  • Voor een maaltijd aan huis geleverd op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag reserveert u uiterlijk een dag voordien voor 12 uur.
   Voor maaltijden aan huis op zaterdag en zondag, reserveert u uiterlijk donderdag voor 12 uur.
   Voor uw maaltijd aan huis op maandag reserveert u uiterlijk vrijdag voor 12 uur.
  • Contacteer het dienstencentrum in uw buurt (telefonisch, per e-mail of via de facebookpagina van het dienstencentrum) of bel onze klantendienst op 03 431 31 31.
 • Haalt u de maaltijd af voor iemand anders? Laat de klant dan een volmacht invullen en breng deze samen met de identiteitskaart mee bij het afhalen van de maaltijd.

Kapsalon, pedicure, manicure, wellness...

 • Vanaf maandag 18 mei kunnen de kapper, pedicure, manicure en wellnesspraktijken die gehuisvest zijn in gebouwen met serviceflats/assistentiewoningen van Zorgbedrijf Antwerpen, opnieuw opstarten. De situatie verschilt echter van site tot site. De openingsuren worden eveneens lokaal bepaald.     
 • Klanten die gebruik willen maken van deze diensten, contacteren zelf de kapper, pedicure, manicure of wellness om een afspraak te maken. Het dienstencentrum blijft voorlopig immers gesloten.
 • Zowel de klant als de kapper, pedicure, manicure of wellness dienen de nodige beschermingsmaatregelen te hanteren. De klant brengt zelf zijn mondmasker mee.

Wassalon

 • Het wassalon was tot nu enkel open voor bewoners van de aanpalende serviceflats.
 • Vanaf maandag 18 mei kunnen de wassalons in de dienstencentra opnieuw openen, maar de situatie verschilt van site tot site.
 • Informeer bij het dienstencentrum in uw buurt.
 • Enkel op afspraak.
 • We vragen om nooit met meer dan één persoon tegelijk aanwezig te zijn in het wassalon.

Activiteiten

 • Alle activiteiten zijn geannuleerd.
 • Ook uitstappen stelt Zorgbedrijf Antwerpen tijdelijk uit.

Thuisdiensten

Zorgbedrijf Antwerpen biedt een ruime waaier thuisdiensten aan – van poetshulp over vervoer tot thuisverpleging – die senioren toelaten langer zelfstandig thuis te wonen.

 • Onze thuisdiensten blijven operationeel. Voor de klanten van de huishoudhulp-gezinszorg en de thuisverpleging is de noodzakelijke zorg gegarandeerd. In de poetshulp – waar het om minder noodzakelijke zorg gaat – is het mogelijk dat een klant een keer niet geholpen wordt als de vaste poetshulp ziek zou zijn. Uw poetshulp mag uitzonderlijk ook boodschappen doen als u dat wenst.
 • Onze medewerkers hanteren bij klanten thuis de nodige beschermingsmaatregelen.
 • We leveren nu ook maaltijden aan huis. Als de situatie de komende weken nog ernstiger zou worden, zullen we ons ook organiseren om bij bijvoorbeeld senioren thuis de was op te halen en proper terug te brengen.
 • We volgen de situatie op de voet om klanten van onze thuisdiensten maximaal te blijven ondersteunen.
 • Zorgbedrijf Antwerpen blijft ook klanten die ziek zijn, ondersteunen.
 • Naar aanleiding van de oproep van de overheid om de spitsuren te vermijden op het openbaar vervoer, gaan we flexibel om met de uren van onze thuiszorgdiensten zodat medewerkers wat eerder kunnen starten of wat later stoppen als ze dit wensen. Als dat het geval is voor uw thuishulp, nemen we hierover contact met u op om dit te bespreken.
 • Vanaf maandag 25 mei kunt u opnieuw met uw strijk terecht in onze strijkateliers in Antwerpen, Berendrecht en Ekeren. Het strijkatelier in Berchem opent vanaf dinsdag 2 juni. Contacteer uw strijkatelier voor meer informatie over de openingsuren en afspraken.
 • Ook wie dringend hulp nodig heeft, kan bij ons terecht. Onze huishoudhulp-gezinszorg en thuisverpleging kunnen thuis ondersteuning bieden die onmiddellijk kan worden opgestart.
 • Medewerkers die ziek zijn, blijven uiteraard thuis. Zo beschermen we onze klanten en medewerkers. Maakt u zich daarover toch zorgen? Neem dan contact met ons op.
 • Wil u liever niet dat uw thuishulp langskomt? Laat het ons tijdig weten. Voor poetshulp met dienstencheques moeten we u vragen dit uiterlijk 5 werkdagen vooraf door te geven. Voor gezinszorg moet u dit doorgeven vòòr 15 uur de dag voordien. Bel ons op 03 431 31 32. Als u te laat verwittigt of we staan voor een gesloten deur, zien we ons genoodzaakt uw hulp toch aan te rekenen.

Serviceflats / Assistentiewoningen

In een serviceflat wonen senioren zelfstandig in hun eigen appartement. Met een dienstencentrum vlakbij en een aanbod thuisdiensten, bepalen ze zelf waarin ze zich laten ondersteunen.

Beperkt bezoek toegelaten vanaf 10 mei

We zetten graag even de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad en de richtlijn van het Vlaams Agentschap uiteen. Die laatste ontvingen we pas vrijdagavond 8 mei omstreeks 19 uur. Dit geeft ons zeer weinig tijd om het bezoek tegen zondag 10 mei goed te organiseren. Toch willen we ons daar volop voor engageren. 

Wat zegt de richtlijn van het Vlaams Agentschap en het Belgisch Staatsblad?  

 • Social distancing (fysieke afstand) wordt maximaal gegarandeerd. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen. 
 • Per bezoekmoment geldt maximum het aantal toegelaten bezoekers bepaald door de Nationale Veiligheidsraad in de privé-sfeer. Vanaf 10 mei worden maximaal vier – altijd dezelfde – bezoekers toegelaten. 
  Wat zegt het Belgisch Staatsblad hierover? “Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis tot vier personen ontvangen. Deze vier personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, en zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. De leden van de nieuwe op die manier gevormde 'groep' mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder “huishouden”: personen die onder hetzelfde dak wonen.”
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en tijdens de laatste 14 dagen niet positief getest werden op covid-19. In principe is er geen bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) covid-19 besmetting mogelijk tot minstens 14 dagen na de start van de symptomen en tot het einde van de symptomen, uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve – situaties. 
 • Bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht, of anders in de eigen serviceflat. Het maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnenshuis kan worden ontvangen, zal mee bepaald worden door de grootte van de individuele wooneenheid/woongedeelte (social distancing). 
 • Zolang door de Veiligheidsraad een samenscholingsverbod wordt opgelegd, blijven groepsactiviteiten in de gemeenschappelijke ruimten verboden. Ook het bezoek kan dus niet plaatsvinden in een gemeenschappelijke ruimte. 
 • Correcte handhygiëne bij het begin en het einde van het bezoek blijft cruciaal. 
 • De bewoner en bezoeker worden geïnformeerd en gesensibiliseerd om een mondneusmasker te dragen wanneer social distancing niet kan gegarandeerd worden. 
 • Bewoners en bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een bezoek. 
 • Dieren (die niet in het gebouw wonen) kunnen niet op bezoek komen. 
 • Indien de bewoner om alcoholgel en mondmaskers verzoekt, en de voorziening het ter beschikking stelt, zal dit gebeuren tegen marktconforme prijzen. 

Wat verwachten we van u?

 • Uw erkende mantelzorger is één van deze vier personen. We vragen opnieuw dat u vooraf doorgeeft wie de drie bijkomende personen zijn die bij u op bezoek komen. Die registratie maakt het ook makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad mocht één van de personen besmet zijn met covid-19. Volgens de richtlijnen moet Zorgbedrijf Antwerpen immers ook een vermoeden van ziekte melden en gepaste maatregelen namen in overleg met de overheid. 
 • Bezoekers moeten zich bij ieder bezoek registeren bij het onthaal.
 • Wie een mondmasker wil, kan dat bestellen in het dienstencentrum of via de webwinkel De Schakel
 • Iedere bewoner draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid dat zijn/haar  bezoekers niet bij anderen op bezoek gaan en dat zij de beschermingsmaatregelen binnen het serviceflatgebouw respecteren. 

Andere maatregelen blijven van kracht

 • Serviceflatbewoners zijn zoals iedereen verplicht om thuis te blijven.
 • Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan, bijvoorbeeld naar de winkel. Niet-dringende verplaatsingen blijven verboden.
 • Buiten gaan voor lichaamsbeweging blijft toegelaten.
 • Erkende hulpverleners moeten zich vooraf registeren bij het dienstencentrum.
 • In en buiten het gebouw geldt een samenscholingsverbod.
 • Omdat in de lift 1,5 meter afstand houden onmogelijk is, mag er slechts 1 bewoner gelijktijdig in de lift.
 • In de gemeenschappelijke tuin of terras moeten bewoners afstand houden van de andere bewoners (minstens 1,5 meter). Als bewoners zich niet aan de richtlijnen houden, kan Zorgbedrijf Antwerpen de tuin en/of het terras afsluiten.
 • Bewoners die tijdig hun warme maaltijd bestelden via het dienstencentrum zullen deze ontvangen, ook op zaterdag als zondag. Serviceflatbewoners kunnen die warme maaltijd ophalen in het dienstencentrum (weliswaar met een ruime afstand van mekaar) of er voor kiezen om de maaltijd direct aan de serviceflat te laten leveren.
 • Bewoners die een drankje of een versnapering wensen, kunnen die in de cafetaria bestellen tussen 14 en 16.30 uur. De cafetaria zelf blijft gesloten.
 • Bewoners die boodschappen via Zorgbedrijf Antwerpen willen doen, geven hun bestelling door via het dienstencentrum. Zo overbruggen we voor u het weekend, en blijven we voor u zorgen. Tijdens het weekend is er geen boodschappendienst door Zorgbedrijf Antwerpen voorzien. Iedere dag -ook tijdens- het weekend is er wel een basisassortiment (brood, beleg, …) voorzien dat de bewoner via het dienstencentrum kan bestellen. 
 • Bewoners kunnen ook wekelijks een fruit- of een fruit/groentenbox bestellen en ophalen bij het dienstencentrum (uiterlijk maandag bestellen, levering op donderdag).
 • Het wassalon blijft open voor de bewoners. We vragen wel om maximaal met één persoon tegelijk in het wassalon te zijn. Sta ook niet samen te wachten in de gang. Enkel op afspraak via het dienstencentrum. Maak een afspraak, zodat alles vlot verloopt.
 • De postbedeling is gegarandeerd. Alle post wordt gecentraliseerd in het dienstencentrum en van daaruit bedeeld.
 • Familieleden die boodschappen of pakketjes willen bezorgen, doen dat tussen 8 en 10 uur of tussen 14 en 16.30 uur. Dat kan elke dag van de week, ook in het weekend. Voorafgaandelijk dient eerst een afspraak gemaakt te worden via het dienstencentrum. De medewerker van Zorgbedrijf Antwerpen zorgt ervoor dat dit pakket in de serviceflat geraakt.
 • Volgens de richtlijnen van de overheid kan ook Zorgbedrijf Antwerpen een vermoeden van besmetting melden en gepaste maatregelen namen in overleg met de overheid.
 • Nieuwe bewoners zijn nog altijd welkom in een serviceflat. We vinden het belangrijk om alle senioren te blijven ondersteunen met de zorg die ze nodig hebben. We gaan bij nieuwe bewoners wel na of ze symptomen vertonen of recent in contact zijn geweest met iemand met een corona-besmetting. 
 • Voor aanleunflats en zorgflats bij het woonzorgcentrum gelden de richtlijnen van de woonzorgcentra

Bij vragen kunnen bewoners en familieleden contact opnemen met het dienstencentrum. Daarnaast kunnen zij ook het klantcontactcenter van Zorgbedrijf Antwerpen bereiken dat ook in het weekend bereikbaar is op 03 431 31 31 of per e-mail: klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be. Enkel na de kantooruren blijft het nummer 03 338 26 11 beschikbaar voor noodgevallen.

Dagverzorgingscentra

In het dagverzorgingscentrum kunnen bezoekers overdag terecht voor zorg, maaltijden, activiteiten… ’s Avonds gaan ze naar huis. Sommigen komen af en toe, anderen dagelijks.

 • Vanaf maandag 25 mei zijn de dagverzorgingscentra opnieuw open. Klanten zijn welkom in Berchem, Brasschaat, Deurne en Merksem.
 • De capaciteit van het dagverzorgingscentrum verschilt van site tot site. We geven voorrang aan klanten met de hoogste zorgnoden.
 • De overheid vraagt bij voorkeur op vaste dagen naar het dagverzorgingscentrum te komen: zo zijn er vaste gebruikersgroepen en vermijden we een mix van contactbubbels.
 • In het dagverzorgingscentrum draagt u een mondmasker als de sociale afstand niet kan worden gegarandeerd. Het dagverzorgingscentrum zorgt voor beschermingsmiddelen voor u en de medewerkers volgens de geldende richtlijnen.
 • Als u dat wenst, kunnen we u zoals anders ’s ochtends thuis komen ophalen en ’s avonds weer naar huis brengen. We vragen u wel een mondmasker te dragen voor het vervoer en uw handen te wassen voor vertrek. Onze chauffeurs dragen een mondmasker en handschoenen en zullen u vragen om zo plaats te nemen dat de sociale afstand maximaal kan worden behouden tijdens het vervoer. De busjes worden dagelijks gereinigd.
 • Wie daaraan de voorkeur geeft, kan nog steeds tijdelijk verblijven in een woonzorgcentrum in de buurt. Niet-zorgbehoevende partners die dat wensen, kunnen tijdelijk ook in het woonzorgcentrum verblijven. Ze betalen 42,32 euro per dag.

Woonzorgcentra

In een woonzorgcentrum wonen senioren die 24u/24 zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewoners vinden er tijdelijk of permanent een thuis in een kamer die ze zelf kunnen inrichten.

Bezoek

 • Zorgbedrijf Antwerpen laat op dit moment nog geen bezoekers toe in de woonzorgcentra. Deze regel geldt ook voor familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers…
 • Vanaf maandag 18 mei is per bewoner regelmatig één bezoeker welkom. Liefst gaat het altijd om dezelfde bezoeker.
 • We proberen ervoor te zorgen dat alle bewoners die dat wensen, geregeld bezoek kunnen ontvangen. Contacteer het woonzorgcentrum om te weten wanneer u kan langskomen.
 • Voor het bezoek gelden een aantal voorwaarden:
  • Maak vooraf een afspraak via het algemeen telefoonnummer of algemeen e-mailadres van het woonzorgcentrum.
  • De bezoeker draagt een zelf meegebracht mondmasker. Ook de bewoner zal een mondmasker dragen.
  • De social distance en handhygiëne blijft van toepassing. Het bezoek vindt buiten plaats of in een speciaal daarvoor bestemde ruimte, die tussen elk bezoek wordt gereinigd.
  • Bezoek kan enkel als bezoeker en bewoner de voorbije twee weken niet ziek zijn geweest en geen symptomen hebben vertoond van corona/covid-19.
  • Dieren zijn niet toegelaten tijdens het bezoek.
  • Als een bezoeker zich niet aan de afspraken houdt, zal de bezoekregeling niet meer toegestaan worden.
 • Enkel voor familieleden van bewoners die jammer genoeg stervend zijn, zijn andere afspraken mogelijk. Zij kunnen maximaal per twee een bezoek brengen na overleg met de coördinerend-raadgevend arts. De bezoekers maken vooraf een afspraak (via het algemeen telefoonnummer of algemeen e-mailadres van het woonzorgcentrum) en worden door een medewerker begeleid naar en van de kamer, zodat ze niet in contact komen met andere bewoners. 
 • Niet-zorgbehoevende partners van bewoners die dat wensen, kunnen tijdelijk ook in het woonzorgcentrum verblijven. Ze betalen 42,32 euro per dag. Voor hen gelden dan dezelfde regels als voor andere bewoners: geen bezoek ontvangen,…
 • Er is overal maar één ingang voor bezoekers. Leveranciers blijven gebruikmaken van de leveranciersingang. Bel aan of telefoneer. Iedereen die binnenkomt in het woonzorgcentrum moet zich registreren: medewerkers, dokters, leveranciers, techniekers… Iedereen!

Iets brengen of ophalen?

 • Wie iets wil brengen voor een bewoner in het woonzorgcentrum, kan dat. Een medewerker neemt dat graag aan. Maak vooraf een afspraak.
 • Om praktische redenen zouden we u willen vragen om in de voormiddag zo veel mogelijk tijd vrij te laten voor de zorg voor onze bewoners. Onze medewerkers zijn dan extra druk in de weer voor uw familieleden.Daarom vragen we u vriendelijk om voor niet-dringende zaken contact op te nemen tussen 13.30 en 16.30 uur:

  • uw algemene vragen via het algemene nummer

  • telefonisch contact met uw familielid via het afdelingstelefoonnummer als bellen op de kamer niet mogelijk of moeilijk is

  • het ophalen en brengen van de was als u die zelf doet (als u dit wenst, kunnen we de was ook voor u doen)

  • het brengen van allerhande cadeautjes, versnaperingen, lectuur, brieven...

 • Doet u normaal de was voor een van onze bewoners? Dan kunt u na afspraak de was komen ophalen of we kunnen de (gewone) was in onze wasserij laten doen. Dat is bij ons trouwens altijd inbegrepen in de ligdagprijs. Voor droogkuis en persoonlijk huishoudlinnen betaalt u wel apart.

Blijf in contact

 • U kunt altijd bellen of e-mailen om te informeren hoe het met uw familielid gaat. Uiteraard nemen wij ook zelf contact met u op als dat nodig is.
 • We begrijpen heel goed dat de huidige maatregelen zwaar kunnen doorwegen voor onze bewoners en hun familie. Daarom zoeken we andere manieren om contact te blijven houden en ondersteunen we bewoners om te videobellen via bijvoorbeeld skype, facetime, whatsapp...
 • Maakt u zich zorgen of een bewoner met dementie u nog zal herkennen na zoveel weken? We zorgen voor extra visueel contact door de bewoner met u te laten videobellen of zorgen ervoor dat hij/zij regelmatig uw vertrouwde stem kan horen via de telefoon.
 • Wat als een bewoner ziek zou worden? Dan nemen we alle nodige maatregelen en verwittigen zoals altijd de familie. Gaat het om een vermoeden van corona/covid-19? Onze medewerkers geven gepaste zorg. Bewoners die ziek zijn, blijven op hun kamer in quarantaine.

Activiteiten

 • Het leven is meer dan zorg en eten. Uiteraard blijven de woonzorgcentra zinvolle activiteiten aanbieden voor de bewoners, maar dat gebeurt enkel op de afdeling.
 • De centrale cafetaria is gesloten. We zorgen voor cafetaria’s op de afdelingen. In sommige woonzorgcentra is er een ‘mobiele’ cafetaria die bij de bewoners langskomt. De kosten komen nadien op de factuur: zo vermijden we cash betalingen.
 • Uitstappen en activiteiten van externen zijn geannuleerd.
 • Levensbeschouwelijke samenkomsten worden gestreamd of gevolgd via tv.

Kapper en pedicure

 • Volgens de Vlaamse richtlijn kunnen de bewoners in de woonzorgcentra voorlopig nog niet naar kapper, pedicure, manicure en wellness.
 • Enkel medische pedicure of podologie, beide op voorschrift van een arts, zijn toegestaan na overleg met de buurzorgmanager en de coördinerend-raadgevend arts van het woonzorgcentrum.

Nieuwe bewoners

 • Nieuwe bewoners zijn nog altijd welkom in het woonzorgcentrum. We vinden het belangrijk om alle senioren te blijven ondersteunen met de zorg die ze nodig hebben. Bel ons op 03 431 31 31 voor meer informatie.
 • We laten enkel de bewoner toe met één begeleider: voor familie geldt net als voor iedereen dat bezoek enkel kan na toestemming door de buurtzorgmanager en de coördinerend-raadgevend arts.
 • Ook wie dringend hulp nodig heeft, kan bij ons terecht. Het kan wel zijn dat u tijdelijk in een ander woonzorgcentrum verblijft en pas na een tijd kan verhuizen naar het woonzorgcentrum van uw voorkeur. Bel ons op 03 431 31 31 voor meer informatie.

Vervoer

Onze vervoersdienst brengt u senioren naar het dienstencentrum, de winkel, een afspraak met de dokter of een uitstapje met een vriendin… U betaalt met dienstencheques.

 • Vervoer blijft voor iedereen mogelijk, maar we geven voorrang aan dringende ritten (doktersbezoek, ziekenhuis…).
 • Was er al een rit gepland? Dan nemen we daarover met u contact op.
 • De medewerkers van ons vervoer worden mee ingezet voor andere taken, zoals het aan huis leveren van maaltijden. Bedankt voor uw begrip hiervoor.

Persoonlijk alarmsysteem

 • Maakt u zich zorgen over uw vader/moeder of anders die alleen woont? Ons slimme persoonlijk alarmsysteem Vital slaat zelf alarm in ongebruikelijke situaties (bijvoorbeeld wanneer iemand langer dan normaal in de badkamer blijft of niet lijkt op te staan). Dankzij drukknoppen kan de bewoner ook zelf altijd alarm slaan. U kunt de meldingen van Vital makkelijk opvolgen op uw smartphone en als u zelf niet snel ter plaatse kan zijn, kan ons 24uur-zorgsteunpunt langskomen indien nodig.
 • Vital is te huur of te koop en onmiddellijk beschikbaar. U kunt het zelf installeren of we komen dat voor u doen. Bel onze klantendienst op 03 431 31 31.

Kinderdagverblijf De Vlindertuin

In kinderdagverblijf De Vlindertuin in de groene omgeving van het Middelheimpark in Wilrijk vangen we 88 kindjes op van drie maanden tot drie jaar oud. 

 • Het kinderdagverblijf blijft open.

Jeugdzorg

In de centra voor jeugdzorg vinden kinderen en jongeren een warme plek als dat thuis even niet lukt. Daarnaast ondersteunt Zorgbedrijf Antwerpen ook gezinnen bij hen thuis.

 • Kinderen en jongeren waarvoor de lessen op school opnieuw worden opgestart, gaan naar school. De andere volgen afstandsonderwijs vanuit het centrum voor jeugdzorg. Alle leerlingen die een laptop nodig hebben, kunnen beschikken over een laptop van Zorgbedrijf Antwerpen. Als dat nodig is, kunnen we tijdelijk ook voor een laptop zorgen voor kinderen in gezinnen die we thuis ondersteunen. 
 • Vanaf 4 mei kan er een sleutelfiguur of vertrouwenspersoon _ liefst zo veel mogelijk dezelfde _ op bezoek komen. Er kan maar één bezoeker langskomen per keer.
 • Het bezoek gaat indien mogelijk door in de open lucht en anders in een aparte ruimte, zodat bezoekers niet onnodig door het gebouw moeten lopen.
 • Bezoekers moeten zich registereren en de regels van social distancing respecteren. Er is handgel ter beschikking.
 • Tijdens het bezoek draagt de bezoeker een mondmasker. Ook kinderen ouder dan 12 moeten een mondmasker dragen als er bezoek komt voor hen.
 • Het bezoek is beperkt in duur. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen bezoek kunnen ontvangen van iemand die hen nauw aan het hart ligt.
 • Kinderen en jongeren mogen ook samen met 2 vaste personen een fysieke buitenactiviteit uitoefenen, als ze de social distancing respecteren.
 • Wie wil langskomen, maakt vooraf een afspraak. Bel of e-mail daarvoor naar het centrum voor jeugdzorg. 
 • Kom niet langs als u ziek bent of als u ziektesymptomen heeft. 
 • Ten vroegste vanaf 21 mei kunnen de kinderen en jongeren van de residentiële jeugdzorg – onder strikte voorwaarden – opnieuw naar hun thuis voor (dag)bezoek en eventueel overnachting.
 • We zetten elke dag sterk in op andere manieren om contact te blijven houden met het thuisfront: skype, facetime, whatsapp...
 • Wat als een kind of jongere ziek wordt? Dan nemen we alle nodige maatregelen en verwittigen zoals altijd de familie. Gaat het om een vermoeden van corona/covid-19? Onze medewerkers geven gepaste zorg. Wie ziek is, blijft op zijn kamer in quarantaine.
 • Vanaf 18 mei hervat ook stapsgewijs de werking van onze dagcentra en van onze thuisbegeleidingsdiensten.
   

De Schakel

In De Schakel vindt u handige producten die het leven van alledag makkelijker maken. Van keukenhulpjes tot bedden. Alles voor en getest door senioren. 

De Kapel

 • De Kapel is gesloten tot en met 30 juni.
 • Alle activiteiten zijn tot dan geannuleerd.
 • Heeft u al tickets? Die worden vergoed: door een herneming van de voorstelling op een later moment of een terugbetaling. We nemen hierover contact met u op.

Algemeen

 • Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen, blijven uiteraard thuis. Zo beschermen we onze klanten en medewerkers. We vragen medewerkers om koortsvrij te komen werken en om de drie uur hun temperatuur te meten. We volgen dit nauwgezet op.
 • Zorgbedrijf Antwerpen sensibiliseert klanten en familie en wijst hen op het belang van een goede handhygiëne en de voorzorgsmaatregelen die de overheid aanraadt.
 • Op locaties waar Zorgbedrijf Antwerpen zowel senioren- als jeugdzorg aanbiedt, wordt extra gewaakt over de scheiding van materiaal en medewerkers om risico op besmettingen maximaal te voorkomen.

Heeft u vragen?

Bel onze klantendienst op 03 431 31 31 of e-mail naar klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be.

Of contacteer ons via het formulier op de website.

Meer informatie over het corona-virus vindt op de website van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Met vragen daarover, kunt u ook terecht op het telefoonnummer van de overheid: 0800 14 689.