Praktisch

Woonzorgcentrum 't Zand
Louis Paul Boonstraat 22
2050 Antwerpen-Linkeroever
Woonzorgcentrum Bilzenhof
Lange Beeldekensstraat 50
2060 Antwerpen
Woonzorgcentrum Bloemenveld
Klaproosstraat 50
2610 Wilrijk
Woonzorgcentrum Gitschotelhof
Lodewijk van Berckenlaan 361
2140 Borgerhout