Zorgbedrijf Antwerpen verwelkomt vrijwilligers

27/03/2019

Wie wat vrije tijd wil inzetten om andere mensen blij te maken, is van harte welkom als vrijwilliger bij Zorgbedrijf Antwerpen en op de ikVRIJWILLIG-beurs op zaterdag 27 april.

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel voor Zorgbedrijf Antwerpen. Ze bepalen zelf wanneer en hoe ze zich willen inzetten. Dat kan dicht bij huis of op een andere plek die makkelijk bereikbaar is voor de vrijwiliger: in een woonzorgcentrum, een dienstencentrum of bij mensen thuis. ​

101 mogelijkheden

De dienstencentra en woonzorgentra van Zorgbedrijf Antwerpen geven elke nieuwe vrijwilliger een warme ontvangst. Samen maken ze afspraken over de momenten waarop de vrijwilliger beschikbaar is en de taken die hij/zij wil opnemen. 

Dat kunnen zeer uiteenlopende dingen zijn:

  • een cursus geven,
  • redactiewerk voor het tweemaandelijkse infoboekje,
  • ergens naartoe rijden met senioren voor de Minder Mobielen Centrale,
  • sportief de riskja besturen voor een uitstap in de buurt,
  • helpen in de cafetaria, bij een activiteit of tijdens een uitstap met de klanten,
  • oppashulp bij senioren of bij langdurig zieke kinderen,
  • … 

Verzekerd voor je vrijwilligerswerk

Zorgbedrijf Antwerpen sluit voor elke vrijwilliger een verzekering af en er is altijd een vast aanspreekpunt voor vragen. De dienstencentra en woonzorgcentra zetten hun vrijwilligers bovendien geregeld in de bloemetjes.