Zorgbedrijf Antwerpen organiseert zich op maximale thuiszorg

26/03/2020

Zorgbedrijf Antwerpen neemt de maatregelen van de overheid ter harte om verspreiding van het corona/covid-19 virus te voorkomen en neemt maatregelen voor alle diensten en locaties.

Hoe pakken we dit aan?

Zorgbedrijf Antwerpen zorgt ervoor dat de noodzakelijke zorg voor niemand van de klanten in het gedrang komt. Daarom nemen we maatregelen in de dienstencentra, thuisdiensten, serviceflats, dagverzorgingscentra, woonzorgcentra en jeugdzorg en organiseren we ons tijdelijk op maximale thuiszorg. 

De gezondheid van alle klanten ligt ons nauw aan het hart. We nemen zo menselijk mogelijke maatregelen die misschien erg streng lijken, maar – in het belang van onze klanten – noodzakelijk zijn. Op dit moment kunnen we niet zeggen hoe lang dit nodig is. We danken alle klanten, familieleden en medewerkers voor het begrip, de medewerking en ondersteuning die we elke dag krijgen.

Opgelet: De maatregelen om het coronavirus in te dijken, worden dagelijks op punt gesteld. Dit wil ook zeggen dat de coronamaatregelen die we vandaag nemen morgen anders kunnen zijn. We volgen de situatie van heel kortbij op en brengen u op de hoogte als er nieuwe maatregelen zijn. 

 

Dienstencentra

Dienstencentra zijn plekken voor ontmoeting voor senioren die thuis wonen. Ze kunnen er eten, deelnemen aan activiteiten, naar de kapper of pedicure, iets drinken in de cafetaria…

 • De dienstencentra zijn gesloten.
 • Enkel voor bewoners van de aanpalende serviceflats blijft het dienstencentrum open voor toegang tot bijvoorbeeld het wassalon en om de maaltijd af te halen. 
 • Iedereen die binnenkomt in het dienstencentrum, vragen we om zich te registreren (bewoners, kapper, technieker…). Iedereen!

Maaltijden

 • Wie vooraf reserveert, kan van maandag tot en met zondag een middagmaal komen afhalen of we leveren het aan huis. Iedereen kan terecht bij Zorgbedrijf Antwerpen voor een maaltijd.
 • Het menu vindt u op onze website. Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert (zonder drank). Enkel het dagmenu is beschikbaar bij afhaling of levering. We zorgen ervoor dat de maaltijd warm kan worden afgehaald of geleverd.
 • Wat kost een middagmaal?
  • U haalt uw maaltijd af bij een dienstencentrum in uw buurt: 7 euro voor Antwerpse senioren, 10,40 euro voor andere klanten.
  • U laat uw maaltijd aan huis leveren in een van de districten van Antwerpen: 9 euro voor Antwerpse senioren, 12,40 euro voor andere klanten
  • U woont in een serviceflat van Zorgbedrijf Antwerpen? Dan betaalt u 7 euro voor het middagmaal (bij afhaling of aan de flat gebracht). 
  • Er is geen meerprijs voor maaltijden in het weekend.
 • Reserveer tijdig uw maaltijd.
  • ​Om een maaltijd af te halen op weekdagen, reserveert u uiterlijk een dag vooraf voor 12 uur.
  • Voor een maaltijd aan huis geleverd op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag reserveert u uiterlijk een dag voordien voor 12 uur.
   Voor maaltijden aan huis op zaterdag en zondag, reserveert u uiterlijk donderdag voor 12 uur.
   Voor uw maaltijd aan huis op maandag reserveert u uiterlijk vrijdag voor 12 uur.
  • Contacteer het dienstencentrum in uw buurt (telefonisch, per e-mail of via de facebookpagina van het dienstencentrum) of bel onze klantendienst op 03 431 31 31.
 • Haalt u de maaltijd af voor iemand anders? Laat de klant dan een volmacht invullen en breng deze samen met de identiteitskaart mee bij het afhalen van de maaltijd.

Activiteiten

 • Alle activiteiten zijn geannuleerd.
 • Ook uitstappen stelt Zorgbedrijf Antwerpen tijdelijk uit.

Kapsalon, pedicure, wassalon

 • In navolging van de overheidsrichtlijnen sluiten de kappers in onze dienstencentra en woonzorgcentra. 
 • Ook voor de pedicure zijn er beperkende maatregelen. Een medische pedicure kan nog voor serviceflatbewoners, maar andere behandelingen niet meer. De pedicure komt zo veel mogelijk langs in de serviceflat.
 • Het wassalon blijft open voor bewoners van de aanpalende serviceflats. We vragen wel om nooit met meer dan één persoon tegelijk aanwezig te zijn in het wassalon.

Thuisdiensten

Zorgbedrijf Antwerpen biedt een ruime waaier thuisdiensten aan – van poetshulp over vervoer tot thuisverpleging – die senioren toelaten langer zelfstandig thuis te wonen.

 • Onze thuisdiensten blijven operationeel. Voor de klanten van de huishoudhulp-gezinszorg en de thuisverpleging is de noodzakelijke zorg gegarandeerd. In de poetshulp – waar het om minder noodzakelijke zorg gaat – is het mogelijk dat een klant een keer niet geholpen wordt als de vaste poetshulp ziek zou zijn. Uw poetshulp mag uitzonderlijk ook boodschappen doen als u dat wenst.
 • We leveren nu ook maaltijden aan huis. Als de situatie de komende weken nog ernstiger zou worden, zullen we ons ook organiseren om bij bijvoorbeeld senioren thuis de was op te halen en proper terug te brengen.
 • We volgen de situatie op de voet om klanten van onze thuisdiensten maximaal te blijven ondersteunen.
 • Zorgbedrijf Antwerpen blijft ook klanten die ziek zijn, ondersteunen. Als een klant ziek is, zal de medewerker alle gepaste beschermingsmaatregelen nemen.
 • Naar aanleiding van de oproep van de overheid om de spitsuren te vermijden op het openbaar vervoer, gaan we flexibel om met de uren van onze thuiszorgdiensten zodat medewerkers wat eerder kunnen starten of wat later stoppen als ze dit wensen. Als dat het geval is voor uw thuishulp, nemen we hierover contact met u op om dit te bespreken.
 • Ook wie dringend hulp nodig heeft, kan bij ons terecht. Onze huishoudhulp-gezinszorg en thuisverpleging kunnen thuis ondersteuning bieden die onmiddellijk kan worden opgestart.
 • Medewerkers die ziek zijn, blijven uiteraard thuis. Zo beschermen we onze klanten en medewerkers. Maakt u zich daarover toch zorgen? Neem dan contact met ons op.
 • Wil u liever niet dat uw thuishulp langskomt? Laat het ons tijdig weten. Voor poetshulp met dienstencheques moeten we u vragen dit uiterlijk 5 werkdagen vooraf door te geven. Voor gezinszorg moet u dit doorgeven vòòr 15 uur de dag voordien. Bel ons op 03 431 31 32. Als u te laat verwittigt of we staan voor een gesloten deur, zien we ons genoodzaakt uw hulp toch aan te rekenen.

Serviceflats

In een serviceflat wonen senioren zelfstandig in hun eigen appartement. Met een dienstencentrum vlakbij en een aanbod thuisdiensten, bepalen ze zelf waarin ze zich laten ondersteunen.

 • Serviceflatbewoners mogen geen bezoek meer ontvangen, ook niet van mantelzorgers.
 • De bewoners mogen de serviceflats niet verlaten, tenzij tot in de aangrenzende tuin.
 • Alle erkende hulpverleners worden nog wel toegelaten in de serviceflats.
 • Mantelzorgers die iets willen brengen voor een serviceflatbewoner kunnen dit achterlaten aan het onthaal van het dienstencentrum waar een medewerker van Zorgbedrijf Antwerpen ervoor zorgt dat dit pakket ter plekke geraakt.
 • Voorlopig zullen de bewoners van de serviceflats hun warme maaltijd niet langer in de cafetaria tezamen kunnen opeten. Serviceflatbewoners kunnen die warme maaltijd enkel nog ophalen in het dienstencentrum (weliswaar met een ruime afstand van mekaar) of ervoor kiezen om de maaltijd direct aan de serviceflat te laten leveren. Serviceflatbewoners betalen 7 euro zowel als ze hun warme maaltijd ophalen of als de warme maaltijd aan de flat wordt gebracht. Uiteraard kunnen serviceflatbewoners ook nog zelf koken.
 • Boodschappen kunnen worden gedaan door alle erkende hulpverleners.
 • Voor aanleunflats en zorgflats bij het woonzorgcentrum gelden de richtlijnen van de woonzorgcentra
 • Nieuwe bewoners zijn nog altijd welkom in een serviceflat. We vinden het belangrijk om alle senioren te blijven ondersteunen met de zorg die ze nodig hebben. We gaan bij nieuwe bewoners wel na of ze symptomen vertonen of recent in contact zijn geweest met iemand met een corona-besmetting. 

In afwachting van een eenduidiger richtlijn van het Vlaams Agentschap verscherpt Zorgbedrijf Antwerpen met deze nieuwe richtlijnen zelf de maatregelen voor de bewoners in haar serviceflats. We doen dat omdat de gezondheid van alle bewoners ons nauw aan het hart ligt. Lees er hier meer over.

Dagverzorgingscentra

In het dagverzorgingscentrum kunnen bezoekers overdag terecht voor zorg, maaltijden, activiteiten… ’s Avonds gaan ze naar huis. Sommigen komen af en toe, anderen dagelijks.

 • Alle dagverzorgingscentra van Zorgbedrijf Antwerpen zijn tijdelijk gesloten.
 • Zorgbedrijf Antwerpen verzoekt klanten om thuis te blijven als dat haalbaar is voor de mantelzorger. Wie daarbij ondersteuning nodig heeft, kan rekenen op thuishulp van Zorgbedrijf Antwerpen of kan tijdelijk verblijven in een woonzorgcentrum in de buurt. Niet-zorgbehoevende partners die dat wensen, kunnen tijdelijk ook in het woonzorgcentrum verblijven. Ze betalen 42,32 euro per dag. Voor hen gelden dan dezelfde regels als voor andere bewoners: geen bezoekers ontvangen,…

Woonzorgcentra

In een woonzorgcentrum wonen senioren die 24u/24 zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewoners vinden er tijdelijk of permanent een thuis in een kamer die ze zelf kunnen inrichten.

Bezoek

 • Zorgbedrijf Antwerpen laat geen bezoekers toe in de woonzorgcentra. Deze regel geldt ook voor familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers…
 • Enkel voor familieleden van bewoners die jammer genoeg stervend zijn, maken we een uitzondering. Zij kunnen maximaal per twee een bezoek brengen na overleg met de coördinerend-raadgevend arts. De bezoekers maken vooraf een afspraak (via het algemeen telefoonnummer of algemeen e-mailadres van het woonzorgcentrum) en worden door een medewerker begeleid naar en van de kamer, zodat ze niet in contact komen met andere bewoners. 
 • Niet-zorgbehoevende partners van bewoners die dat wensen, kunnen tijdelijk ook in het woonzorgcentrum verblijven. Ze betalen 42,32 euro per dag. Voor hen gelden dan dezelfde regels als voor andere bewoners: geen bezoek ontvangen,…
 • Er is overal maar één ingang voor bezoekers. Leveranciers blijven gebruikmaken van de leveranciersingang. Bel aan of telefoneer. Iedereen die binnenkomt in het woonzorgcentrum moet zich registreren: medewerkers, dokters, leveranciers, techniekers… Iedereen!

Iets brengen of ophalen?

 • Wie iets wil brengen voor een bewoner in het woonzorgcentrum, kan dat. Een medewerker neemt dat graag aan. Maak vooraf een afspraak.
 • Doet u normaal de was voor een van onze bewoners? Dan kunt u na afspraak de was komen ophalen of we kunnen de (gewone) was in onze wasserij laten doen. Dat is bij ons trouwens altijd inbegrepen in de ligdagprijs. Voor droogkuis en persoonlijk huishoudlinnen betaalt u wel apart.

Blijf in contact

 • U kunt altijd bellen of e-mailen om te informeren hoe het met uw familielid gaat. Uiteraard nemen wij ook zelf contact met u op als dat nodig is.
 • We begrijpen heel goed dat de huidige maatregelen zwaar kunnen doorwegen voor onze bewoners en hun familie. Daarom zoeken we andere manieren om contact te blijven houden en ondersteunen we bewoners om te videobellen via bijvoorbeeld skype, facetime, whatsapp...
 • Maakt u zich zorgen of een bewoner met dementie u nog zal herkennen na zoveel weken? We zorgen voor extra visueel contact door de bewoner met u te laten videobellen of zorgen ervoor dat hij/zij regelmatig uw vertrouwde stem kan horen via de telefoon.
 • Wat als een bewoner ziek zou worden? Dan nemen we alle nodige maatregelen en verwittigen zoals altijd de familie. Gaat het om een vermoeden van corona/covid-19? Onze medewerkers geven gepaste zorg. Bewoners die ziek zijn, blijven op hun kamer in quarantaine.

Activiteiten

 • Het leven is meer dan zorg en eten. Uiteraard blijven de woonzorgcentra zinvolle activiteiten aanbieden voor de bewoners, maar dat gebeurt enkel op de afdeling.
 • We dringen er bij onze bewoners op aan dat ze in het woonzorgcentrum blijven: ze gaan voorlopig dus niet naar de krantenwinkel, de markt... Wie graag iets van de winkel heeft, kan beroep doen op onze vrijwilligers die het gaan halen en tot (aan de buitendeur van) het woonzorgcentrum brengen. Een bewoner die toch buitengaat voor bijvoorbeeld een familiebezoek, is niet zeker dat hij bij terugkeer ook weer binnen mag in het woonzorgcentrum. Dat hangt af van de overheidsrichtlijnen die voortdurend evolueren en van de gezondheidssituatie van de bewoner en de personen met wie hij in contact is geweest tijdens de uitstap.
 • De centrale cafetaria is gesloten. We zorgen voor cafetaria’s op de afdelingen. In sommige woonzorgcentra is er een ‘mobiele’ cafetaria die bij de bewoners langskomt. De kosten komen nadien op de factuur: zo vermijden we cash betalingen.
 • Uitstappen en activiteiten van externen zijn geannuleerd.
 • Levensbeschouwelijke samenkomsten worden gestreamd of gevolgd via tv.

Kapper en pedicure

 • In navolging van de overheidsrichtlijnen sluiten de kappers in onze dienstencentra en woonzorgcentra. 
 • Ook voor de pedicure zijn er beperkende maatregelen. Een medische pedicure kan nog, maar andere behandelingen niet meer.

Nieuwe bewoners

 • Nieuwe bewoners zijn nog altijd welkom in het woonzorgcentrum. We vinden het belangrijk om alle senioren te blijven ondersteunen met de zorg die ze nodig hebben. Bel ons op 03 431 31 31 voor meer informatie.
 • We laten enkel de bewoner toe met één begeleider: voor familie geldt net als voor iedereen dat bezoek enkel kan na toestemming door de buurtzorgmanager en de coördinerend-raadgevend arts.
 • Ook wie dringend hulp nodig heeft, kan bij ons terecht. Het kan wel zijn dat u tijdelijk in een ander woonzorgcentrum verblijft en pas na een tijd kan verhuizen naar het woonzorgcentrum van uw voorkeur. Bel ons op 03 431 31 31 voor meer informatie.

Vervoer

Onze vervoersdienst brengt u senioren naar het dienstencentrum, de winkel, een afspraak met de dokter of een uitstapje met een vriendin… U betaalt met dienstencheques.

 • Vervoer blijft voor iedereen mogelijk, maar we geven voorrang aan dringende ritten (doktersbezoek, ziekenhuis…).
 • Was er al een rit gepland? Dan nemen we daarover met u contact op.
 • De medewerkers van ons vervoer worden mee ingezet voor andere taken, zoals het aan huis leveren van maaltijden. Bedankt voor uw begrip hiervoor.

Persoonlijk alarmsysteem

 • Maakt u zich zorgen over uw vader/moeder of anders die alleen woont? Ons slimme persoonlijk alarmsysteem Vital slaat zelf alarm in ongebruikelijke situaties (bijvoorbeeld wanneer iemand langer dan normaal in de badkamer blijft of niet lijkt op te staan). Dankzij drukknoppen kan de bewoner ook zelf altijd alarm slaan. U kunt de meldingen van Vital makkelijk opvolgen op uw smartphone en als u zelf niet snel ter plaatse kan zijn, kan ons 24uur-zorgsteunpunt langskomen indien nodig.
 • Vital is te huur of te koop en onmiddellijk beschikbaar. U kunt het zelf installeren of we komen dat voor u doen. Bel onze klantendienst op 03 431 31 31.

Kinderdagverblijf De Vlindertuin

In kinderdagverblijf De Vlindertuin in de groene omgeving van het Middelheimpark in Wilrijk vangen we 88 kindjes op van drie maanden tot drie jaar oud. 

 • Het kinderdagverblijf blijft open, tenzij er andere overheidsmaatregelen zouden volgen voor de kinderdagverblijven.

Jeugdzorg

In de centra voor jeugdzorg vinden kinderen en jongeren een warme plek als dat thuis even niet lukt. Daarnaast ondersteunt Zorgbedrijf Antwerpen ook gezinnen bij hen thuis.

 

 • De lessen op school zijn door de overheid geschorst. Kinderen en jongeren die in onze centra voor jeugdzorg verblijven, gaan naar school. De scholen staan in voor opvang en zinvolle activiteiten. Zieke kinderen gaan uiteraard niet naar school.
 • Wie wil langskomen, heeft toestemming nodig van de buurtzorgmanager en de coördinerend-raadgevend arts (CRA). Bel of e-mail daarvoor vooraf naar het centrum voor jeugdzorg.
 • Kom niet langs als u ziek bent. 
 • Grootouders kunnen tijdelijk niet op bezoek komen.
 • Kinderen en jongeren gaan niet bij grootouders op bezoek.
 • We zoeken andere manieren om contact te blijven houden: skype, facetime, whatsapp...
 • Wat als een kind of jongere ziek wordt? Dan nemen we alle nodige maatregelen en verwittigen zoals altijd de familie. Gaat het om een vermoeden van corona/covid-19? Onze medewerkers geven gepaste zorg. Wie ziek is, blijft op zijn kamer in quarantaine.

De Schakel

In De Schakel vindt u handige producten die het leven van alledag makkelijker maken. Van keukenhulpjes tot bedden. Alles voor en getest door senioren. 

 • Onze webwinkel op www.deschakel.be blijft 24u/24 open.
 • Gratis thuislevering.
 • Onze winkel in Merksem is tijdelijk gesloten.

De Kapel

 • De Kapel is gesloten tot en met 19 april.
 • Alle activiteiten zijn tot dan geannuleerd.
 • Heeft u al tickets? Die worden vergoed: door een herneming van de voorstelling op een later moment of een terugbetaling. We nemen hierover contact met u op.

Algemeen

 • Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen, blijven uiteraard thuis. Zo beschermen we onze klanten en medewerkers. We vragen medewerkers om koortsvrij te komen werken en om de drie uur hun temperatuur te meten. We volgen dit nauwgezet op.
 • Zorgbedrijf Antwerpen sensibiliseert klanten en familie en wijst hen op het belang van een goede handhygiëne en de voorzorgsmaatregelen die de overheid aanraadt.
 • Op locaties waar Zorgbedrijf Antwerpen zowel senioren- als jeugdzorg aanbiedt, wordt extra gewaakt over de scheiding van materiaal en medewerkers om risico op besmettingen maximaal te voorkomen.

Heeft u vragen?

Bel onze klantendienst op 03 431 31 31 of e-mail naar klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be.

Of contacteer ons via het formulier op de website.

Meer informatie over het corona-virus vindt op de website van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Met vragen daarover, kunt u ook terecht op het telefoonnummer van de overheid: 0800 14 689.