Smakelijke maaltijd voor mensen met dementie

18/09/2019 | Dienstencentrum Bosuil

Dit jaar besteedt Zorgbedrijf Antwerpen extra aandacht aan voeding voor personen met dementie.

20 tips voor een smakelijke maaltijd voor mensen met dementie

Dementie kan onze persoonlijkheid in sterke mate veranderen. We zien vaak dat verzorgers en familieleden de neiging hebben om personen met dementie te gaan betuttelen.  Men gaat in verkleinwoordjes spreken en alle beslissingen in hun plaats nemen.  Hoe goed bedoeld dat ook is, het is niet de juiste manier om met deze mensen om te gaan.  Personen met dementie blijven volwassenen die nog heel wat beslissingen over hun leven zelf kunnen nemen.

 

Maaltijdbeleving
Persoonlijk contact en maaltijdbeleving zijn voor ons erg belangrijk. Eten is zeer belangrijk in ons leven en niet alleen omdat het ons in leven houdt.  De manier waarop we met voeding omgaan bepaalt in grote mate wie we zijn. Voor iedereen, ook voor mensen met dementie. Voor hen serveren we fingerfood als ze dat wensen en zorgen voor een belevingsgerichte maaltijd. De maaltijdbeleving richt zich op drie belangrijke aspecten.  Eerst is er de vraag “Wat eet ik graag?”.  Verder speelt ook de ruimte een belangrijke rol: “Waar eet ik?”. Tot slot gaat eten om een relatie: “Met wie eet ik graag?”

 

Persoonsversterkende zorg
Heel vaak zien we dat deze vragen aan personen met dementie niet meer worden gesteld: ze worden voor hen ingevuld door hun verzorgers.  Maar daardoor ontnemen we hen het recht om een belangrijk deel van hun persoonlijkheid zelf in te vullen.  Op die manier doen we aan persoonsondermijnende zorg. We kunnen personen met dementie ook benaderen op een persoonsversterkende manier.   We ondersteunen die persoon dan om zo lang mogelijk autonoom te blijven en zelf beslissingen te nemen over belangrijke zaken in zijn leven zoals de maaltijden.

Wat eet ik graag?

1. Laat me kiezen wat ik eet.

2. Vraag me wat ik wil eten.

3. Vertel me wat ik eet.

4. Geef me genoeg tijd om te eten.

5. Geef me tussendoor hapjes die ik met de vingers kan eten.

6. Misschien eet ik beter als alle maaltijden in fingerfood geserveerd worden.

7. Geef me eerst soep, daarna de hoofdmaaltijd en pas dan het dessert.

8. Smeer mijn boterhammen niet op voorhand.

9. Presenteer mijn gemalen eten mooi, smaak per smaak.

10. Ik vergeet soms dat ik gegeten heb, geef me dan nog een kleine portie.

11. Kijk na of ik mijn medicatie neem.

Waar eet ik graag?

12. Ik eet graag in een rustige omgeving, zonder radio of tv.

13. Ik eet graag aan een mooi gedekte tafel.

 

Met wie eet ik graag

14. Ik word graag door één persoon bediend.

15. Behandel me als een volwassene.

16. Ik heb graag uw aandacht.

17. Het helpt als u vertelt wat u doet.

18. Als ik uw woorden niet versta, toon me dan hoe ik kan eten.

19. Blijf op mijn hoogte en maak oogcontact, dan versta ik u beter.

20. Als u rustig bent, dan ben ik dat ook.

Akte van vertrouwen in onze woonzorgcentra

Gevarieerde maaltijden op maat, respectvol omgaan met klanten en aanspreekbaarheid zijn maar drie van de thema’s die u ook terugvindt in onze Akte van Vertrouwen. Daarin vertellen we wat u van ons mag verwachten: zo weet u waarop u kunt rekenen als u bij ons verblijft. U vindt onze Akte van Vertrouwen bij de ingang van het woonzorgcentrum, aan de balie en op onze website.

Lees onze Akte van Vertrouwen