Sinds maandag jl hanteert Zorgbedrijf Antwerpen een strikt toegangsverbod in haar serviceflatcomplexen. Dit omwille van de corona crisis.

Bewoners kunnen geen bezoek meer ontvangen, ook niet van mantelzorgers of familieleden. De bewoners mogen de serviceflats ook niet verlaten (tenzij tot in de aangrenzende tuin). Alle erkende hulpverleners worden nog wel toegelaten in de serviceflats maar dienen zich – zoals in het verleden- voorafgaand kenbaar te maken en te registreren aan het onthaal van het dienstencentrum om de nodige toegang te verschaffen.

Voor het komende weekend (28 en 29 maart) is de dienstverlening voor de bewoners van de serviceflats alleszins gegarandeerd:

1. Zowel op zaterdag als zondag zal er telkens een medewerker van Zorgbedrijf Antwerpen aanwezig zijn op de site en dit telkens tussen 11 en 14 uur.

2. Bewoners die tijdig hun warme maaltijd bestelden via het dienstencentrum zullen deze ontvangen, zowel op zaterdag als zondag. Serviceflatbewoners kunnen die warme maaltijd ophalen in het dienstencentrum (weliswaar met een ruime afstand van mekaar) of er voor kiezen om de maaltijd direct aan de serviceflat te laten leveren.

3. Bewoners die tijdens het weekend dringend flessen drank of een versnapering nodig hebben, kunnen die (uit de cafetaria) bestellen via de medewerker van Zorgbedrijf Antwerpen tussen 11 en 14 uur.

4. Familieleden die boodschappen of pakketjes willen bezorgen, doen dat tussen 11 en 14 uur. Voorafgaandelijk dient eerst een afspraak gemaakt te worden via het gsm nummer van de centrumleider. De medewerker van Zorgbedrijf Antwerpen zorgt ervoor dat dit pakket ter plekke geraakt.

5. Het wassalon blijft open voor de bewoners. We vragen wel om maximaal met één persoon tegelijk in het wassalon te zijn. Sta ook niet samen te wachten in de gang. Maak een afspraak, zodat alles vlot verloopt.

6. Tijdens het weekend is er geen boodschappendienst door Zorgbedrijf Antwerpen voorzien. Bewoners die boodschappen via Zorgbedrijf Antwerpen willen doen, geven hun bestelling door via het dienstencentrum. Vanaf maandag 30 maart worden er terug boodschappen gedaan door Zorgbedrijf Antwerpen.

7. Bij vragen kunnen bewoners en familieleden contact opnemen met het klantcontactcenter van Zorgbedrijf Antwerpen dat ook in het weekend bereikbaar is op 03 431 31 31 of e-mail: klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be

Zorgbedrijf Antwerpen concretiseert momenteel hoe we vanaf aanstaande maandag nog meer diensten en service kunnen aanbieden aan de serviceflatbewoners. Hierover volgt weldra meer nieuws.

Gezondheidsrisico's maximaal beperken voor alle senioren

Zorgbedrijf Antwerpen beheert 4.000 serviceflats (of assistentiewoningen). Die serviceflats liggen naast of boven een dienstencentrum. In tegenstelling tot een woonzorgcentrum is een serviceflat een privéwoning waar de bewoner zelf beslist of hij/zij bezoek ontvangt en zelf naar buiten gaat of niet. In niet-coronatijden is het dienstencentrum geopend voor zowel de serviceflatbewoners als senioren uit de buurt. Sinds de coronacrisis is het dienstencentrum enkel nog geopend voor de serviceflatbewoners en moet elke bezoeker zich registreren.

Volgens de richtlijnen voor assistentiewoningen heeft Zorgbedrijf Antwerpen de verplichting om een gemeenschappelijke ruimte aan te bieden voor de serviceflatbewoners die voorzien is van een aparte ingang die niet door externen kan gebruikt worden. Daarnaast heeft Zorgbedrijf Antwerpen de verplichting om dagelijks eten te voorzien voor diezelfde serviceflatbewoners.

Sinds de coronacrisis werd het dienstencentrum onmiddellijk gesloten voor externe bezoekers. Sinds maandag 23 maart heeft Zorgbedrijf Antwerpen besloten dat de serviceflatbewoners geen bezoek meer mogen ontvangen. Enkel op deze manier kan Zorgbedrijf Antwerpen voor de serviceflats dezelfde beschermingsmaatregelen als voor de woonzorgcentra proberen te garanderen.

Vragen?

Serviceflatbewoners die vragen hebben over deze maatregel kunnen contact opnemen met de dienstencentrumleider of rechtstreeks contact opnemen met de klantendienst op 03 431 31 31.