Hulp bij uw belastingaangifte

26/04/2019 | Dienstencentrum Bosuil, Dienstencentrum De Vrijgeweide, Dienstencentrum De Zeelbaan, Dienstencentrum Hagelkruis

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? Daarvoor kunt u vanaf 9 mei in heel wat dienstencentra terecht bij de medewerkers van de belastingsdienst.

Van 9 mei tot en met 7 juni kan u in verschillende dienstencentra gratis hulp krijgen bij het invullen van uw belastingbrief.

  Wat moet u zeker meebrengen?

  • uw identiteitskaart, zonder identiteitskaart kan u niet geholpen worden
  • fiscale attesten en documenten van leningen, eigendommen, schuldsaldoverzekering en loonbrieven zijn aangeraden om alles vlot te laten verlopen

  Wanneer zijn de medewerkers van de FOD Financiën in het dienstencentrum?

  Op volgende data en locaties zijn er tax-on-web zitdagen, telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur:

  Een afspraak maken is niet mogelijk. Als u aankomt, krijgt u een volgnummer.