Het Corona-Ouderencharter

06/07/2020 | Alle dienstencentra , Alle woonzorgcentra , Alle dagverzorgingscentra

Er werd een Corona-Ouderencharter opgesteld. Dit charter vormt een leidraad bij het hervatten van sociale activiteiten na de coronacrisis voor senioren en organisaties die met senioren werken.

Geen leeftijdsgrens meer

De leeftijdsgrens van 65 jaar is vandaag vaak het ijkpunt in de vele coronamaatregelen. Maar dat is niet altijd terecht want corona maakt geen onderscheid. Of u nu jong of iets ouder bent, gezond of ziek, man of vrouw, corona kan iedereen treffen. Leeftijd is dus niet altijd bepalend of u tot een bepaalde kwetsbare doelgroep behoort, wél of u een kwetsbare gezondheid hebt.

Senioren zijn niet alleen een grote groep binnen de samenleving, hun vrijwillige inzet is van onschatbare waarde. Denk aan hun rol als mantelzorger, als vrijwilliger, als lid van een vereniging, als oma of opa. Tijdens de coronacrisis werden deze rollen noodgedwongen anders ingevuld of zelfs tijdelijk stopgezet. Nu de maatregelen teruggeschroefd worden, wil men met dit charter aangeven hoe senioren opnieuw de draad kunnen opnemen en op een bewuste en veilige manier hun activiteiten kunnen hervatten.

3 principes

Bij de uitwerking van dit charter werd bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens voor het bepalen van wat voor wie veilig is. Volgende 3 principes werden wel naar voor geschoven:

  • Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van covid-19 te voorkomen
  • Schat uw persoonlijk gezondheidsrisico in voor u aan een activiteit begint
  • Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit

 

Hoe gebruiken?

Via een handige tabel kan u via een aantal parameters beoordelen of de activiteit risico inhoudt of niet. Zo kan u als senior  in alle veiligheid kiezen of u aan een activiteit deelneemt of niet. Hetzelfde geldt voor organisaties die met senioren werken. Als de uitkomst van de tabel een negatief advies geeft, doet u er goed aan uw verantwoorelijkheid op te nemen en de activiteit aan te passen waar nodig.

Het charter

Bekijk het charter hier

Dit charter kwam tot stand in overleg met de Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams Mantelzorgplatform, het Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie en GEES-voorzitter prof. Dr. Erika Vlieghe.