Gratis online voordracht van Marc Van de Looverbosch

22/02/2021 | Alle dienstencentra , Alle woonzorgcentra , Alle dagverzorgingscentra

OKRA Antwerpen organiseert dit voorjaar drie online voordrachten i.s.m. het district Antwerpen. De eerste voordracht kan u vanaf vandaag gedurende drie maanden gratis online bekijken.

Waar staan we in de Wetstraat?

Marc Van de Looverbosch maakt in zijn voordracht  'Waar staan we in de Wetstraat' een analyse van de partijen, de regering, het parlement en de uitdagingen waar politici voor staan.
De lezing werd vooraf opgenomen en wordt vanaf vandaag gedurende maanden gratis online ter beschikking gesteld. De moeite waard om eens te bekijken op een moment dat u het beste past.