Goed nieuws: woonzorgcentrum Lozanahof niet langer geschorst

25/11/2022 | Woonzorgcentrum Lozanahof

In juni 2022 werd de erkenning van ons woonzorgcentrum Lozanahof tijdelijk geschorst door de Vlaamse overheid. Zes maanden later is dit opgelost: Lozanahof staat niet langer op de 'zwarte lijst'.

Woonzorgcentrum Lozanahof in de Van Schoonbekestraat in Antwerpen was in juni van dit jaar tijdelijk geschorst door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid, dat toezicht houdt op de woonzorgcentra. Dit kwam onder meer door de zoektocht naar vast personeel voor de volledige capaciteit van het woonzorgcentrum. De zorg voor onze bewoners is echter nooit in het gedrang gekomen, en wie er woonde hoefde ook niet te verhuizen. Er mochten tijdelijk alleen geen nieuwe bewoners bijkomen. 

Meteen na het bericht over de effectieve, tijdelijke schorsing hebben we natuurlijk actie ondernomen. Met positief gevolg. Hieronder kan u lezen wat het Agentschap daarover schrijft: "Tijdens de schorsingsperiode vonden op 10 juni en 5 oktober 2022 onderzoeken plaats door Zorginspectie in de voorziening waarbij nagegaan werd (...) of de vastgestelde tekorten op de erkenningsvoorwaarden effectief geremedieerd werden. Uit de inspectieverslagen van beide onderzoeken blijkt dat de voorheen vastgestelde tekorten op de erkenningsvoorwaarden in toereikende mate verholpen werden en dat voor de resterende elementen de nodige acties lopende zijn. Op basis van voorgaande vaststellingen wordt geconcludeerd dat het niet langer aangewezen is om de schorsingsmaatregel te handhaven." De schorsing werd opgeheven op 4 november 2022. In Lozanahof kunnen we sinds die dag dus terug nieuwe bewoners verwelkomen.

Besluit van het Agentschap Zorg en Gezondheid