Enkel nog bezoek na afspraak in woonzorgcentra

24/07/2020 | Alle woonzorgcentra

Op basis van de nieuwe richtlijnen verstrengt Zorgbedrijf Antwerpen de regels voor bezoek in de woonzorgcentra. Bezoek op de kamer is niet meer mogelijk. Samen beschermen we onze bewoners maximaal.

De regels voor bezoek in de woonzorgcentra zijn opnieuw verscherpt. In sommige woonzorgcentra is bezoek bovendien even niet welkom uit voorzorg na een vermoeden van besmetting met covid-19.

U vindt hier een overzicht.

Hoe verloopt een bezoek?

 • Bezoekers maken vooraf een afspraak: telefonisch, per e-mail of via de facebookpagina.
 • Een afspraak voor een bezoek kan elke dag tussen 14 en 17 uur, ook in het weekend.
 • Zorgbedrijf Antwerpen hanteert een bezoekontvangstrecht. Het is en blijft de bewoner zelf die beslist of hij/zij bezoek wenst te ontvangen.
 • Zet uw mondmasker op voor u binnenkomt en ontsmet uw handen. Medewerkers en bezoekers dragen altijd een mondmasker. Bewoners dragen een mondmasker in de gemeenschappelijke delen van het woonzorgcentrum, wanneer zij van hun kamer naar de cafetaria of tuin/terras gaan.
 • Bezoekers moeten zich altijd registreren aan het onthaal van het woonzorgcentrum.
 • U bent welkom voor een bezoek in open lucht op het terras of in de tuin, of bij slecht weer in de cafetaria. Bezoek op de kamer is niet meer mogelijk. De cafetaria blijft wel open.
 • Respecteer tijdens uw bezoek altijd de sociale afstand van 1,5 meter tussen de bewoner en de bezoeker. Fysiek contact is niet toegelaten: u mag dus niet kussen of knuffelen.
 • Enkel bewoners en bezoekers die 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomenvertoonden en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op covid-19, kunnen op bezoek komen of bezoek ontvangen.
 • Bewoners die het woonzorgcentrum op eigen initiatief verlaten, volgen bij hun terugkomst dezelfde regels als nieuwe bewoners. Dit betekent dat ze 7 dagen in quarantaine gaan en na 7 dagen worden getest om te bepalen of verdere quarantaine nodig is. Zo vermijden we dat bewoners onbedoeld andere bewoners of medewerkers zouden besmetten.
 • Om ervoor te zorgen dat bewoners toch regelmatig buiten kunnen, organiseren we dit onder begeleiding. Zo blijven de bewoners in hun 'bubbel' en kunnen ze in groep buiten als ze dit wensen.
 • Bezoekers die de veiligheidsmaatregelen niet respecteren en dus de veiligheid van de bewoners en medewerkers in gevaar brengen, zullen de toegang tot het woonzorgcentrum geweigerd worden.

Wat bij een vermoeden van besmetting?

 • Zorgbedrijf Antwerpen hanteert als principe dat bij het minste vermoeden van een coronabesmetting gericht getest wordt in het betrokken woonzorgcentrum.
 • Tot die resultaten bekend zijn, is bezoek in het woonzorgcentrum niet mogelijk. Dat betekent dus niet noodzakelijk dat er al een bewezen coronabesmetting is vastgesteld.
 • Na twee weken evalueren we op basis van de testresultaten of bezoek opnieuw mogelijk is in het hele woonzorgcentrum of eventueel in sommige afdelingen wel en andere niet
 • Bekijk hier waar u wel of niet op bezoek kan komen momenteel.