Bewoners woonzorgcentra kunnen meer bezoek ontvangen

09/06/2020 | Alle woonzorgcentra

In onze woonzorgcentra zal vanaf woensdag 10 juni op minstens één afdeling bezoek toegelaten zijn op de kamer als op de afdeling geen bewoners in isolatie of quarantaine zijn.

Op basis van de versoepelingen van de Nationale Veiligheidsraad, wordt de bezoekregeling in de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen verder versoepeld. Daarom laten de 18 woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen vanaf woensdag 10 juni op minstens één afdeling per woonzorgcentrum bezoek toe op de kamer indien op de volledige afdeling geen bewoners in isolatie of quarantaine zijn.

Ieder woonzorgcentrum bepaalt zelf of het bezoek al op de kamer kan, dan wel in de cafetaria gebeurt. Daarbij is de garantie op een veilig bezoek een absolute basisvoorwaarde.

Tien vuistregels voor bezoekers in een woonzorgcentrum

  1. Zorgbedrijf Antwerpen hanteert een bezoekontvangstrecht. Het is en blijft de bewoner zelf die beslist of hij/zij bezoek wenst te ontvangen.
  2. Enkel bewoners en bezoekers die 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19, kunnen op bezoek/bezoek toelaten in het woonzorgcentrum.
  3. Bezoekers kunnen iedere dag - zonder voorafgaande reservatie - op bezoek komen tussen tussen 13.30 en 16 uur. Ieder bezoek duurt maximaal 60 minuten. De laatste bezoeker komt dus om 16 uur op bezoek tot 17 uur. We vragen bezoekers wel om voorafgaand te telefoneren naar de afdeling van het woonzorgcentrum om praktisch af te spreken. Informeer bij het woonzorgcentrum naar de exacte uren: in sommige woonzorgcentra zijn immers uitgebreidere bezoekuren mogelijk. U hoort dan ook of het bezoek in de cafetaria dan wel op de kamer plaatsvindt.
  4. Bezoekers moeten zich altijd registreren aan het onthaal van het woonzorgcentrum.
  5. De regels rond social distance (1,5 meter) en een correcte handhygiëne worden bij iedere vorm van bezoek gerespecteerd.
  6. Bezoek gebeurt nog steeds bij voorkeur in openlucht.
  7. Bezoekers die een bewoner op de kamer bezoeken, moeten verplicht een mondmasker dragen in alle gemeenschappelijke delen van het woonzorgcentrum. Ons Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verplicht alle medewerkers om een mondmasker te dragen. Daarom eisen we van bezoekers dezelfde voorzorgen. Bezoekers die de regels niet respecteren, wordt de toegang ontzegd. 
  8. Zorgbedrijf Antwerpen wijst er op dat bezoekers -volgens de overheidsrichtlijn- in de kamer een mondmasker moeten dragen. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de bezoeker en bewoner zelf.
  9. De cafetaria in het woonzorgcentrum zal pas weer gewoon opengaan voor bezoekers vanaf 15 juni. De ruimte wordt nu soms wel al gebruikt voor bezoek, maar de toog is niet bemand noch als cafetaria in gebruik.
  10. Bezoekers die de veiligheidsmaatregelen niet respecteren en dus de veiligheid van de bewoners en medewerkers in gevaar brengen, zullen de toegang tot het woonzorgcentrum geweigerd worden.