Snel naar meer info over ...

Zorgbedrijf Antwerpen voert al sinds 1 april tests voor het corona/covid-19 virus uit bij bewoners en medewerkers. Eerst lag de klemtoon op de woonzorgcentra, vervolgens ook op de assistentiewoningen/serviceflats en de thuisdiensten.

Tussen 1 en 30 april hebben we iets meer dan 60 procent van onze bewoners in de 18 woonzorgcentra getest en daarvan is 11 procent positief bevonden. We hebben ook al bijna 1.800 medewerkers getest: daarvan is 8 procent positief. Die cijfers liggen eind april lager dan de aanvankelijke rapportering van Zorgbedrijf Antwerpen over de testresultaten in de eerste zeven woonzorgcentra. Dat heeft te maken met het feit dat eerst werd getest in die woonzorgcentra waar we een zwaar vermoeden van besmetting hadden. We hebben na een maand testen onze aanpak kunnen verfijnen en hebben intussen een goed zicht op de situatie in onze woonzorgcentra, serviceflats en bij de medewerkers van onze thuisdiensten.

Wat zijn de resultaten van de voorbije maand april?

In 14 van de 18 woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen zijn de voorbije maand tests gebeurd bij alle bewoners en alle medewerkers. Zorgbedrijf Antwerpen testte daarnaast alle bewoners in enkele serviceflatcomplexen waar de corona-maatregelen moeizamer werden opgevolgd. Ook medewerkers van de dienstencentra bij deze serviceflats en medewerkers van de thuisdiensten die klanten in de wijk thuis ondersteunen, werden getest.

situatie op 30 april 2020 bewoners positief   medewerkers positief
Woonzorgcentra 1.828 tests uitgevoerd
tussen 1 en 30 april
10,56%   1.433 tests uitgevoerd
tussen 1 en 30 april
8,16%
Serviceflats / Assistentiewoningen 911 tests uitgevoerd
tussen 15 en 30 april
8,67%   103 tests uitgevoerd
tussen 15 en 30 april
6,80%
Thuisdiensten Klanten die we thuis ondersteunen, worden niet door ons getest   242 tests uitgevoerd
tussen 1 en 30 april
9,09%
Zorgbedrijf Antwerpen gemiddeld op 2.739 tests 9,93%   gemiddeld op 1.778 tests 8,21%

Een gedetailleerde tabel met alle aantallen en percentages per locatie vindt u onderaan.

Hoe de resultaten interpreteren?

 • De woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen gingen als eerste in Vlaanderen volledig dicht. Er werd zeer streng toegekeken op de handhaving van de lockdown regels.
 • In tegenstelling tot sommige andere woonzorgcentra in Vlaanderen heeft Zorgbedrijf Antwerpen meteen ook de mantelzorgers en vrijwilligers geweerd uit de woonzorgcentra.
 • In een aantal van onze woonzorgcentra is het virus niet aanwezig onder de bewoners. De aanpak van een snelle en strenge lockdown was daar dus bijzonder lonend.
 • Ook in de woonzorgcentra met beperkte besmettingsgraad heeft de aanpak gewerkt met een virus dat 'binnen zat'. Bewoners die vermoedelijk positief waren, werden onmiddellijk gescheiden van andere bewoners.
 • Bekijk de resultaten per woonzorgcentrum.
 • Ook in de serviceflats was Zorgbedrijf Antwerpen al vroeg vragende partij voor strenge maatregelen. Ook daar zijn tests gebeurd bij bewoners in een aantal locaties.
 • De medewerkers van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen kwamen ook tijdens de coronacrisis elke dag bij senioren aan huis om hen bij te staan, ook wanneer de klanten ziek werden. In de thuiszorg hebben we enkel de medewerkers getest. 
 • Bekijk de resultaten per wijk voor de serviceflats/assistentiewoningen en de thuisdiensten.

 

Voorlopig niet meer overlijdens in woonzorgcentra dan in 2019

 • In de periode van januari tot april van 2019 overleden in de 18 woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen 382 mensen.
 • Dit jaar betreurden de woonzorgcentra van januari tot 27 april het overlijden van 377 mensen.
 • In 64 gevallen gaat het om een overlijden dat (vermoedelijk) wordt gelinkt aan corona: 50 mensen overleden vermoedelijk aan de gevolgen van covid-19, bij 14 was die link bewezen.

Combi-testing geeft beeld van huidige situatie in alle schakels

 • Zorgbedrijf Antwerpen startte als eerste in Vlaanderen met combi-testing: zowel in de woonzorgcentra als bij serviceflatbewoners en bij medewerkers van de thuisdiensten in eenzelfde zorgzame buurt. Daarbij hebben we er maximaal voor geopteerd telkens alle bewoners van onze locaties én alle medewerkers te laten testen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie.

Tijd voor de volgende stap: periodiek testen van medewerkers

 • Zorgbedrijf Antwerpen zet nu een volgende stap in de monitoring en opvolging van corona/covid-19. Vermits de testresultaten in dezelfde lijn liggen en de tests een bemoedigend en stabiel beeld laten zien, opteert Zorgbedrijf Antwerpen ervoor om de focus te verschuiven naar het testen van medewerkers.

Testresultaten Zorgbedrijf Antwerpen per locatie

Woonzorgcentra

situatie op 30 april 2020:

    bewoners positief   medewerkers positief
29 april Vesalius 0 op 131 0%   0 op 162 0%
23 april De Tol 6 op 85 7,06%   8 op 42 19,05%
21 april De Pelikaan * 22 op 187 11,76%   20 op 150 13,33%
20 april Vinck-Heymans 5 op 176 2,84%   1 op 99 1,01%
20 april Lozanahof 11 op 198 5,56%   3 op 123 2,44%
17 april Bilzenhof * 5 op 23 21,74%   1 op 6 16,67%
17 april Sint Bartholomeus * 28 op 198 14,14%   16 op 149 10,74%
14 april Monnikenhof 10 op 65 15,38%   7 op 80 8,75%
10 april Sint Anna 0 op 147 0%   3 op 84 3,57%
9 april Sint Maria 20 op 116 17,24%   7 op 95 7,37%
9 april Europasquare 0 op 100 0%   3 op 105 2,86%
8 april De Gulden Lellie 18 op 102 17,65%   8 op 70 11,43%
2 april Melgeshof * 19 op 180 10,56%   17 op 182 9,34%
1 april 't Zand * ° 49 op 120 40,83%   23 op 86 26,74%

* Tests op eigen initiatief van Zorgbedrijf Antwerpen, in samenwerking met ZNA.

° Bij woonzorgcentra 't Zand en Melgeshof is in dezelfde periode getest, maar de omstandigheden waren anders. In Melgeshof was al twee weken eerder een bewoner met corona-symptomen: na een positieve test waren meteen quarantainemaatregelen ingesteld. Bij 't Zand werd pas kort voor de algemene test de eerste vaststelling gedaan van een positief geteste bewoner, waardoor eerder nog geen quarantainemaatregelen waren ingesteld. Daardoor kreeg het coronavirus in 't Zand meer kans om zich te verspreiden. Momenteel is zowel de toestand in Melgeshof als in 't Zand onder controle.

Serviceflats / Assistentiewoningen

situatie op 30 april 2020:

  Serviceflats /
Assistentie-
woningen
bij dienstencentrum ... 
bewoners positief   medewerkers positief 
(medewerkers
op deze locatie
en collega’s die
thuiszorg verlenen in de wijk)
21 april Kerkeveld * 15 op 90 16,67%   zie ↓ zie ↓
21 april Bosuil * 23 op 218 10,55%   zie ↓ zie ↓
21 april Kronenburg * 4 op 31 12,90%   zie ↓ zie ↓
21 april Rozenboom * 6 op 39 15,38%   8 op 141 5,67%
20 april Van Schoonbeke * 5 op 60 10,42%   1 op 7 14,29%
17 april 't Dokske * 2 op 31 6,45%   zie ↓ zie ↓
17 april De Zeelbaan * 16 op 140 11,43%   16 op 149 10,96%
15 april Hof Ter Beke * 8 op 314 2,55%   4 op 51 7,84%

* Tests op eigen initiatief van Zorgbedrijf Antwerpen, in samenwerking met ZNA.

Wat doet Zorgbedrijf Antwerpen bij een vermoeden of na een positieve test?

 • Alle medewerkers van Zorgbedrijf Antwerpen kunnen altijd beschikken over het vereiste beschermingsmateriaal.
 • De bewoners worden dagelijks opgevolgd door het zorgpersoneel en de arts. Bij de minste twijfel wordt er ingegrepen en de juiste maatregel voorgesteld. Er is vandaag ook geen gebrek aan beschermingsmateriaal en er is voldoende zuurstof.
 • Conform de richtlijnen van het Vlaams agentschap verblijven de positief geteste bewoners -in overleg met de controlerend-raadgevend arts (CRA)- op hun kamer zodat ze niet in contact kunnen komen met niet-besmette bewoners. Gelukkig is ook lang niet iedere bewoner die positief getest werd in kritieke toestand. Velen ervaren geen of milde symptomen.
 • We scheiden positief geteste bewoners / bewoners met corona-symptomen van negatief gesteste bewoners / bewoners zonder corona-symptomen.
 • Bij zware symptomen verwijzen we bewoners nog altijd door naar het ziekenhuis.
 • Alle bewoners, familieleden en medewerkers van de geteste woonzorgcentra, serviceflats en thuiszorgdiensten zijn ondertussen geïnformeerd over het testresultaat
 • Voor medewerkers hanteert Zorgbedrijf Antwerpen de geldende richtlijnen van de overheid. Als een zorgverlener nauw en onbeschermd contact heeft gehad met een positief geteste persoon maar zelf geen klachten heeft, mag de zorgverlener volgens de huidige richtlijnen blijven werken mits het dragen van een masker gedurende twee weken. Als de zorgverlener milde klachten heeft maar geen koorts van meer dan 37,5°C, mag hij volgens die richtlijnen ook blijven werken.
 • Positief geteste zorgverleners worden waar mogelijk ingezet bij positief geteste bewoners, negatief geteste zorgverleners worden waar mogelijk ingezet bij negatief geteste bewoners. Dat noemen we het cohorte-systeem: zo voorkomen we de verdere verspreiding van het corona-virus onder bewoners en medewerkers.