Via een aanbesteding, in 2016, koos Stad Antwerpen voor Blue Corner als partner voor de installatie en uitbating van de publieke laadpunten op grondgebied Antwerpen.

Iedereen die in de stad woont of (minstens deeltijds) werkt en die een elektrische wagen aankoopt, kan een laadpunt aanvragen op de webpagina van Stad Antwerpen.

Dit geldt eveneens voor de bewoners van onze serviceflats.

Waar vind ik de oplaadpalen?

Op deze kaart vind u alle locaties