Privacy

Zorgbedrijf Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle gebruikers van haar website. Zorgbedrijf Antwerpen is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, daarom worden sommige gegevens bij het bezoek aan de website geregistreerd. Maar informatie over het surfgedrag wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. Gegevens die Zorgbedrijf Antwerpen via contact, e-mail of invulformulier ontvangt, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie.
We houden deze gegevens bij om u optimaal te kunnen bedienen en om een beeld te hebben van het profiel van onze gebruikers. Voor het overige zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken mits uw toestemming. We geven deze gegevens niet door aan derden. Conform de privacywetgeving heeft u altijd het recht om deze gegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen.

U kan via ons contactformulier altijd navragen of uw gegevens in een databank zijn opgeslagen. Is dit het geval, dan heeft u altijd het recht deze in te kijken en indien gewenst te laten corrigeren. Uw aanvraag wordt dan aan de dienst die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens overgemaakt.

Alle geportretteerde personen op www.zorgbedrijf.antwerpen.be/jeugdzorg hebben hun toestemming gegeven om de portretten te publiceren. Zorgbedrijf Antwerpen heeft het auteursrecht op alle fotomateriaal op www.zorgbedrijf.antwerpen.be/jeugdzorg. Indien uw foto gepubliceerd is, maar u deze alsnog liever niet op onze website ziet verschijnen, dan kan u steeds vragen om de foto te laten verwijderen via ons contactformulier.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend, tenzij u hiervoor toestemming gaf. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om deze vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Zorgbedrijf Antwerpen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.
U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met  zb_communicatie@zorgbedrijf.antwerpen.be

Sollicitaties
Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het behandelen van uw sollicitatie en bij indiensttreding, voor het beheren en optimaliseren van de relatie tussen u en Zorgbedrijf Antwerpen, alsmede om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die daaruit voortvloeien. Met het invullen van het sollicitatieformulier verklaart de kandidaat zich akkoord met de voorgestelde selectieprocedure die samen met het kandidatuurstellingsformulier één geheel vormt en door hem/haar ontvangen en gelezen werd.

Meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet vindt u op www.privacy.fgov.be.