De Zijsprong

Centrum voor Bijzondere Jeugdzorg in samenwerking met Fedasil

De Zijsprong is een residentiële leefgroep ingericht voor jongeren (jongens) behorende tot de meest kwetsbare niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De Zijsprong wordt tijdelijk ingericht n.a.v. de vluchtelingencrisis, in een samenwerking tussen Agentschap Jongerenwelzijn en Fedasil.

Deze leefgroep is rechtstreeks toegankelijk, maar aanmeldingen gebeuren via de cel niet-begeleide minderjarigen van Fedasil.

In De Zijsprong worden niet-begeleide minderjarige vreemdelingen opgenomen die omwille van een verhoogde kwetsbaarheid bijzondere zorg en begeleiding nodig hebben. De tijdsduur dat de jongeren bij ons verblijven is bij opstart vaak onduidelijk. Er wordt extra aandacht gegeven aan ondersteuning op vlak van psychisch en emotioneel welzijn. Binnen De Zijsprong wordt er daarom veel aandacht gegeven aan structuur, rust en veiligheid voor deze jongeren.

Een team van begeleiders staat klaar om deze jongeren wegwijs te maken in onze samenleving en de ontwikkelingen in de  context van de jongere mee op te volgen. Daarnaast werken we samen met psychotherapeuten om gerichte ondersteuning te kunnen bieden. 

Wanneer de jongeren De Zijsprong verlaten, kunnen ze verschillende wegen inslaan. We proberen in overleg met de jongere en zijn (eventuele) context uit te zoeken hoe ze hun toekomst willen inkleuren. Zo kan het zijn dat deze jongeren doorstromen naar een andere voorziening, ze worden herenigd met hun gezin of context of een plaats gevonden wordt in een pleeggezin.