De Wending

Centrum voor Bijzondere Jeugdzorg

< >

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

De Wending biedt begeleiding aan jongeren van 12 tot 18 jaar en hun gezinnen. Kinderen en jongeren kunnen terecht bij De Wending als er sprake is van een problematische opvoedingssituatie of als jongeren een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. De hulpverlening gebeurt meestal in opdracht van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) / Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of de Jeugdrechtbank. Samen met de jongere en het gezin zoeken we een antwoord op de moeilijkheden in de opvoeding. Zo helpen we de jongere en versterken we de ouders in hun ouderrol.

Bij De Wending kan je terecht voor:

Dag- en nachtverblijf:

De jongere (tussen 12 en 18 jaar) verblijft bij ons in de leefgroep.

Dag- en nachtverblijf, met kamertraining:

De jongere (tussen 16 en 18 jaar) verblijft in één van onze 6 studio's en wordt voorbereid op een zelfstandig leven.

Crisisopvang:

De jongere (tussen 12 en 18 jaar) verblijft maximaal 14 dagen in de leefgroep. De aanmelding gebeurt via het Crisisteam -18.