De Rotonde

Centrum voor Bijzondere Jeugzorg

Contextbegeleiding aan huis (CB) voor gezinnen met kinderen van 0 jaar tot 18 jaar. Begeleiding bij dreigende uithuisplaatsing (DUP) voor gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW) voor jongeren van 17 jaar tot 21 jaar. Kleine wooneenheden in functie van autonoom wonen (KWE) voor jonge ouders of zwangere jongeren van 16 tot 25 jaar.

De Rotonde biedt:

* Contextbegeleiding aan huis (CB) voor gezinnen met kinderen / jongeren van 0 tot 18 jaar die thuis wonen (beter gekend als "thuisbegeleiding"). We komen thuis bij je langs en geven opvoedingsadvies. Samen met jouw gezin zoeken we een antwoord op de moeilijkheden in de opvoeding. We versterken jou als ouder en helpen zo ook het kind/de jongere.

* Contextbegeleiding bij dreigende uithuisplaatsing (DUP) voor kinderen van 0 tot 12 jaar in gevallen waar er sprake is van verontrusting. Binnen een korte termijn van 6 maanden gaan we met jouw gezin aan de slag. We doen dit op basis van een veiligheidsplan en willen zo terug voor een veilige leefomgeving te zorgen, die voldoet aan de noden van je kind om een dreigende uithuisplaatsing te voorkomen.

* Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (CBAW) aan jongeren van 17 tot 21 jaar, die alleen wonen (beter gekend als "begeleiding zelfstandig wonen"). We komen thuis bij de jongeren en staan hen bij in hun zelfstandigheid en om een plaats te vinden in de maatschappij. We begeleiden hen op verschillende levensdomeinen en bij het onder de knie krijgen van administratieve en praktische (huishoudelijke) taken. Daarnaast hebben we aandacht voor het uitbouwen en onderhouden van een goed netwerk en voor het emotioneel welbevinden van de jongeren.

* Kleine wooneenheden in functie van autonoom wonen (KWE) voor jonge of zwangere ouders met kind en eventuele partner tussen de 16 en 25 jaar. Een kind krijgen is voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis, ongeacht de leeftijd van de ouders. Jonge ouders staan bijkomend voor de uitdaging om hun leven als adolescent te combineren met de taken van het ouderschap. Soms is hierbij extra ondersteuning nodig. We bieden begeleiding aan vier jonge ouders die zwanger zijn of reeds ouder zijn van één kind. Zij verblijven alle vier in ‘t Klein Dokske in Merksem in een eigen flat, die beschikt over een eigen badkamer en keuken. Het appartement is niet geschikt voor grotere gezinnen, waardoor ouders met meerdere kinderen niet in aanmerking komen. Naast de individuele begeleiding bieden we ook begeleide activiteiten aan, individueel of in groep. Daarnaast woont er een vrijwilliger in, die voor de jonge ouders een eerste aanspreekpunt is bij dringende zaken.