Let op de Kleintjes

Let op de Kleintjes

Let op de Kleintjes is een interventie die zich richt op kinderen van 6 tot 12 jaar die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. Het is een psycho-educatieve groepscursus van negen sessies waar kinderen leren om te gaan met hun ervaringen en de gevoelens die ze daarbij hadden. Voor de ouders zijn er drie bijeenkomsten.

Tijdens de ontmoetingsmomenten komen onderwerpen aan bod als praten over gevoelens, ruzie en geweld, geheimen, steun en veiligheid, thuissituatie en toekomst, zelfredzaamheid en weerbaarheid. Ouders spreken over hun ouderrol en onzekere momenten in het opvoeden, de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, kindperspectief bij geweld, praten met je kind en positief opvoeden en hulpbronnen.