Dag- en nachtverblijf

Je kind verblijft overdag en ’s nachts bij ons

Als je kind een tijdje niet thuis kan blijven, nemen we tijdelijk de zorg op ons. Dit noemen we dag- en nachtverblijf of residentiële opvang.Onze centra voor jeugdzorg bieden dag- en nachtverblijf aan voor kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderen wonen in leefgroepen, samen met een klein aantal andere kinderen. Sommige kinderen of jongeren verblijven bij ons op vraag van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) / Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of de Jeugdrechtbank.

Jij bent onmisbaar

Samenwerking is voor ons heel belangrijk. We praten met je gezin over je kind en over opvoeding. Soms betrekken we daar ook de familie bij of andere mensen uit je nabije omgeving. We vinden het ook erg belangrijk dat je makkelijk contact kan houden met je kind: met een telefoontje, een briefje, een bezoekje…

Ons team

Een heel team ontfermt zich over je kind. Behalve de leefgroepbegeleiders die instaan voor dagelijkse zorg, begeleiding en activiteiten zijn er nog heel wat andere mensen die ervoor zorgen dat elk kind en gezin de zorgen en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
 

In welke centra bieden we dag- en nachtverblijf aan?