Verloop

Crisisopvang binnen de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning op vraag van ouder of betrokkenen

De ouder of het betrokken netwerk neemt contact op met een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. De medewerker daar gaat telefonisch na of het inderdaad om een crisisvraag gaat en of het volstaat om een crisisplaats (dag- en nachtopvang voor één of twee weken) aan te bieden.

Als de vraag naar opvang niet meteen kan worden beantwoord, wordt ze doorverwezen naar een instantie die kan helpen.

Crisisopvang op vraag van het crisisteam -18

De verwijzing naar het crisisteam -18 kan enkel door een hulpverlener. Het zijn de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning of de Afdeling De Wending van de Centra Bijzondere Jeugdzorg die dan crisisopvang bieden voor maximaal één of twee weken. Crisisopvang wordt altijd gecombineerd met een crisisinterventie en/of crisisbegeleiding vanuit het crisisteam.

Je kind verblijft overdag en ’s nachts bij ons

Als je kind een tijdje niet thuis kan blijven, nemen we voor een korte tijd (maximum 7 tot 14 dagen) de zorg op ons. Dit noemen we crisisopvang.

Onze Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning bieden crisisopvang aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De kinderen verblijven in leefgroepen, samen met een klein aantal andere kinderen.

Afdeling De Wending van de Centra Bijzondere Jeugdzorg biedt crisisopvang voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. De jongeren verblijven op de leefgroep, samen met een klein aantal andere jongeren.

Jij bent onmisbaar

Samenwerking is voor ons heel belangrijk. We praten met je gezin over je kind en over opvoeding. Als dat kan, betrekken we daar soms ook je familie bij of andere mensen uit je nabije omgeving. We vinden het ook erg belangrijk dat je makkelijk contact kan houden met je kind: met een telefoontje, een briefje, een bezoekje…