Begeleiding zelfstandig wonen

Alleen wonen, met begeleiding

Jongeren zetten onder begeleiding de stap naar zelfstandig wonen. Zo helpen we hen een plaats vinden in de samenleving.

We komen thuis langs bij de jongeren. We begeleiden hen op verschillende levensdomeinen en bij het onder de knie krijgen van adminstratieve en praktische (huishoudelijke) taken. Daarnaast hebben we aandacht voor het uitbouwen en onderhouden van een goed netwerk en voor het emotioneel welbevinden van de jongeren.

Voor wie?

Begeleiding in functie van zelfstandig wonen – of officieel Context Begeleiding in functie van Autonoom Wonen (CBAW) – richt zich tot jongeren van 17 en 21 jaar. Meestal komt de vraag naar begeleiding vanuit het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) / Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of de Jeugdrechtbank.

6 jongeren

Onze medewerkers begeleiden 6 jongeren die de stap zetten naar alleen wonen. Omdat het beperkte aantal plaatsen is, begeleiden we in de eerste instantie jongeren die al in een van onze centra voor jeugdzorg verblijven. Maar ook andere jongeren die nog thuis wonen of die misschien al alleen wonen kunnen in aanmerking komen.