Disclaimer e-mail

Een e-mailbestand verzonden via een e-mailadres van Zorgbedrijf Antwerpen, met inbegrip van eventuele bijlagen, is een officieel document van Zorgbedrijf Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u een e-mail verzonden via een e-mailadres van het Zorgbedrijf Antwerpen per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen en de e-mail vervolgens van uw computer te verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. Zorgbedrijf Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in het bericht, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van in de e-mail voorkomende incorrecte informatie.