De maatregelen om het coronavirus in te dijken, werden – en worden nog steeds – regelmatig op punt gesteld. We begrijpen dat de vele regels die ook Zorgbedrijf Antwerpen moest nemen, niet altijd even duidelijk waren. Vooral over ‘het waarom’ van sommige regels kregen en krijgen we regelmatig vragen van u.

Daarom leggen we graag uit waar Zorgbedrijf Antwerpen mee rekening houdt alvorens te beslissen tot een gewijzigde bezoekregeling, testing, etc.

  • Aan de basis van onze beslissingen ligt natuurlijk de nationale veiligheidsraad. De regels die daar worden opgesteld gelden voor iedereen in ons land. Ook Zorgbedrijf Antwerpen kijkt er door de beslissingen van deze veiligheidsraad nauwlettend op toe dat de bubbel, de handhygiëne, de mondmaskerplicht en de afstandsregel door iedereen wordt nageleefd.
  • Naast de algemene nationale richtlijnen moeten we ons ook op lokaal niveau aan de regels houden. Het zijn immers de lokale overheden die beslissen over rode, groene of oranje zones en die ons extra testings of quarantainemaatregels kunnen opleggen. Denk maar aan de lokale situatie in Antwerpen tijdens de zomermaanden.
  • Die combinatie van nationale en lokale richtlijnen dienen we te combineren met de richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap. Zij vaardigden in het begin van de epidemie dagelijks, dan wel wekelijks nieuwe richtlijnen uit.  Zorgbedrijf Antwerpen staat in nauw contact met hen.
  • De balans wordt nog complexer wanneer richtlijnen van bvb het Vlaams agentschap ook nog eens samenvallen met specifieke aanbevelingen binnen bepaalde economische sectoren. Een voorbeeld: Bewoners van een woonzorgcentrum maken samen een uitstap naar een cultureel evenement. Wanneer ze terugkomen drinken ze nog een afsluitend drankje in de cafetaria. In dit voorbeeld moeten we rekening houden met de specifieke regels van de nationale veiligheidsraad, de lokale overheid, het Agentschap Zorg & Gezondheid, de event- en cultuursector en de horecasector.
  • De Vlaamse Overheid investeerde ondertussen verder in de eerstelijnszones (ELZ). Ook met hen staat Zorgbedrijf Antwerpen in nauw contact : ELZ-covid 19-teams intensifiëren momenteel de communicatielijnen met alle voorzieningen binnen hun buurt.
  • Om deze puzzel zo goed mogelijk op te lossen, richtte Zorgbedrijf Antwerpen begin maart 2020 een speciale corona-crisiscel op die voor duidelijkheid in dit kluwen van regels moet zorgen. Deze crisiscel wordt bemand door de coördinerend raadgevend arts, de arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur, het directieteam van Zorgbedrijf Antwerpen en de manager aankoop/ICT. De corona crisiscel bundelt dagelijks alle richtlijnen van de verschillende overheden en sectoren en vertaalt deze naar onze organisatie.
  • Omdat we beseffen dat iedere buurt, iedere site en iedere bewoner andere noden heeft, worden de regels - binnen het vooropgestelde kader van de crisiscel - ook nog eens per buurt vertaald. De coördinerend raadgevend arts en de buurtzorgmanager zorgen zo voor een passend beleid in hun wijk.
  • En wat dan met het zelfbeschikkingsrecht van de klant?  Het zijn vragen en klachten die we vaak horen. Zelfbeschikkingsrecht gaat over het ‘ik’, terwijl onze bewoners samenwonen en zich dus per definitie in een ‘wij’-verhaal bevinden. Wat immers voor u of uw familielid het hoogste goed is, is dat soms totaal niet voor de buurman of -vrouw. 

Hoe vinden we dan de beste maatregel? We maken telkens opnieuw de afweging.

Als organisatie handelt Zorgbedrijf Antwerpen conform alle (medische) maatregelen en neemt het proportionele maatregelen die we vervolgens ook kunnen handhaven. Daarbij zoeken we de balans tussen het menselijke, het psycho-emotionele en het ethische. Maar deze opdracht is niet alleen de verantwoordelijkheid van Zorgbedrijf Antwerpen. Het is een collectieve verantwoordelijkheid van ons maar ook van u, uw familie of mantelzorger. 

We danken dan ook de vele klanten die ons de voorbije maanden tijdens de coronacrisis het vertrouwen schonken. 

Heeft u vragen over getroffen maatregelen bij Zorgbedrijf Antwerpen? Aarzel niet om ons te contacteren

We leggen u graag uit vanwaar onze beslissing kwam.

Bekijk al onze maatregelen