Corona-veiligheidsrichtlijnen in al onze diensten

10/06/2021 | Alle dienstencentra , Alle woonzorgcentra

Zorgbedrijf Antwerpen past de veiligheidsrichtlijnen aan wanneer dat nodig is. Hier vindt u altijd de meest recente informatie voor al onze diensten.

De maatregelen om het coronavirus in te dijken, worden regelmatig op punt gesteld. Dit wil ook zeggen dat de coronamaatregelen die we vandaag nemen morgen anders kunnen zijn. We volgen de situatie van heel kortbij op voor al onze diensten.

Dienstencentra

Dienstencentra zijn plekken voor ontmoeting voor senioren die thuis wonen. Ze kunnen er eten, deelnemen aan activiteiten, naar de kapper of pedicure, iets drinken in de cafetaria …

 • De dienstencentra van Zorgbedrijf Antwerpen zijn geopend van 9 uur tot 17 uur. (Lokaal kan dit afwijken, check daarom de openingsuren in uw dienstencentrum.)
 • We volgen alle nationale richtlijnen en protocollen voor horeca, cultuur, sport en evenementen. Dat betekent vandaag bijvoorbeeld dat u weer kan genieten van activiteiten en clubwerking in uw dienstencentrum. ​Vrijwilligers blijven van harte welkom: ze nemen dezelfde beschermingsvoorzorgen als onze medewerkers. Een zaal of buitenruimte huren kan ook nog steeds, mits reservatie en toelating van het dienstencentrum.
 • Bovendien is iedereen (senioren, familie en vrienden, buurtbewoners ...) opnieuw welkom in de cafetaria, binnen en op het terras, om iets te eten of te drinken. U zit maximaal per 4 aan tafel. Voor het middagmenu moet u reserveren (bv. ter plaatse of online), niet voor een hapje, een snack of een drankje. Maaltijden afhalen kan nog tot 31 juli. Elke dag zijn er twee driegangenmenu's om uit te kiezen. Bekijk hier wat de volgende dagen op de kaart staat. Een menu kost 7,50 euro. Wie geen senior is of niet in Antwerpen woont, betaalt 11,10 euro.
 • Woonassistentie voor de assistentiewoningen blijft 24/7 gegarandeerd, en alle dienstencentra zijn natuurlijk nog steeds 24/7 telefonisch bereikbaar. De wassalons blijven open: meestal tussen 9 en 17 uur, maar kijk dat even na voor uw lokale dienstencentrumKapsalons, pedicure, wellness blijven ook geopend. Een afspraak maken kan via het dienstencentrum.

 

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in de dienstencentra?

 • Zet een mondmasker op. Alleen wanneer u aan tafel neerzit, hoeft dat niet. 
 • Betaal met de kaart.
 • Was of ontsmet regelmatig uw handen.
 • Hoest of nies in uw elleboog.
 • Kom niet naar het dienstencentrum als u ziek bent, in isolatie/quarantaine bent, symptomen heeft die kunnen wijzen op covid-19 of als u gecontacteerd bent door contacttracing Vlaanderen.

Thuisdiensten

Zorgbedrijf Antwerpen biedt een ruime waaier thuisdiensten aan – van poetshulp over vervoer tot thuisverpleging – die senioren toelaten langer zelfstandig thuis te wonen. We volgen de situatie op de voet om klanten van onze thuisdiensten maximaal te blijven ondersteunen. Vandaag staan al onze thuisdiensten en ons vervoer zijn volledig voor u klaar. 

 • Uw poetshulp mag uitzonderlijk boodschappen doen als u dat wenst.
 • Nog tot 31 juli kunt u bij het dienstencentrum ook een maaltijd reserveren om af te halen.
 • Zorgbedrijf Antwerpen blijft vanzelfsprekend ook klanten die ziek zijn, ondersteunen.
 • Om de spitsuren te vermijden op het openbaar vervoer, gaan we flexibel om met de uren van onze thuiszorgdiensten. Medewerkers kunnen wat eerder starten of wat later stoppen. Als dat het geval is voor uw thuishulp, bespreken we dit met u.
 • U kunt met uw strijk terecht in onze strijkateliers in Antwerpen, BerchemBerendrecht en Ekeren. Contacteer uw strijkatelier voor meer informatie over de openingsuren en afspraken.
 • Wie dringend hulp nodig heeft, kan zoals steeds bij ons terecht. Onze huishoudhulp-gezinszorg en thuisverpleging bieden thuis ondersteuning, en die kan onmiddellijk worden opgestart.
 • Wil u liever niet dat uw thuishulp langskomt? Laat het ons tijdig weten. Voor poetshulp met dienstencheques vragen we u dit uiterlijk 5 werkdagen vooraf door te geven. Voor gezinszorg moet u dit doorgeven vòòr 15 uur de dag voordien. Bel ons op 03 431 31 31. Als u te laat verwittigt of we staan voor een gesloten deur, wordt de hulp toch aangerekend.

Welke veiligheidsmaatregelen gelden voor de thuisdiensten?

 • Onze medewerker draagt altijd een chirurgisch mondmasker bij klanten thuis.
 • We verwachten van de klanten dat zij ook een chirurgisch mondmasker dragen bij hen thuis, wanneer ze in dezelfde ruimte zijn als onze medewerker. De klant zorgt zelf voor een eigen chirurgisch mondmasker.
 • Zorgbedrijf Antwerpen stuurt uiteraard geen zieke medewerkers naar klanten thuis. Als een medewerker positief heeft getest op covid-19 verwittigen wij zijn/haar klanten.
 • Medewerkers die ziek zijn, blijven uiteraard thuis. Zo beschermen we onze klanten en medewerkers. Maakt u zich daarover toch zorgen? Neem dan contact met ons op.

Serviceflats / Assistentiewoningen

In een serviceflat wonen senioren zelfstandig in hun eigen appartement. Met een dienstencentrum vlakbij en een aanbod thuisdiensten, bepalen ze zelf waarin ze zich laten ondersteunen.

  • Iedereen moet zich registreren bij binnenkomst. Erkende hulpverleners moeten zich vooraf registeren bij het dienstencentrum.
  • In de gemeenschappelijke delen van het gebouw is een chirurgisch mondmasker verplicht. Bezoekers die de regels niet respecteren, wordt de toegang ontzegd. 
  • Omdat in de lift 1,5 meter afstand houden onmogelijk is, mag er slechts 1 persoon of leden van hetzelfde gezin gelijktijdig in de lift.
  • Ook in de gemeenschappelijke tuin of terras moet u afstand houden (minstens 1,5 meter). Als bewoners zich niet aan de richtlijnen houden, kan Zorgbedrijf Antwerpen de tuin en/of het terras afsluiten.
  • Serviceflatbewoners kunnen net als iedereen eten in het dienstencentrum: een middagmenu als ze vooraf reserveren, een snack of hapje kan zonder reservatie. Een middagmenu afhalen kan ook, nog tot 31 juli. 
  • Komt u uit het ziekenhuis of bent u ziek? Informeer in het dienstencentrum naar de mogelijkheden om de maaltijd aan uw flat te laten leveren.
  • Voor aanleunflats en zorgflats bij het woonzorgcentrum gelden de richtlijnen van de woonzorgcentra
  • Bij vragen kunnen bewoners en familieleden contact opnemen met het dienstencentrum. Daarnaast kunnen zij ook het klantcontactcenter van Zorgbedrijf Antwerpen bereiken dat ook in het weekend bereikbaar is op 03 431 31 31 of per e-mail: klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be. Enkel na de kantooruren blijft het nummer 03 338 26 11 beschikbaar voor noodgevallen.

   Respecteer altijd deze regels

   Iedereen moet op eigen verantwoordelijkheid de gouden regels van de overheid respecteren:

   1. Hygiëne blijft belangrijk: handen wassen, geen hand geven of kussen bij een begroeting.
   2. Activiteiten vinden liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
   3. U moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als u mensen uit de risicogroep ziet. 
   4. U mag thuis vier personen ontvangen. Ze mogen samen op bezoek komen, en deze vier mensen mogen elke twee weken wisselen. 
   5. De afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden en uw knuffelcontacten.

   Dagverzorgingscentra

   In het dagverzorgingscentrum kunnen bezoekers overdag terecht voor zorg, maaltijden, activiteiten… ’s Avonds gaan ze naar huis. Sommigen komen af en toe, anderen dagelijks. Klanten zijn welkom in Brasschaat, Deurne, Merksem, Berendrecht en Berchem.

   • De dagverzorgingscentra zijn volledig open.
   • De overheid vraagt bij voorkeur op vaste dagen naar het dagverzorgingscentrum te komen: zo zijn er vaste gebruikersgroepen en vermijden we een mix van contactbubbels.
   • In het dagverzorgingscentrum draagt u een chirurgisch mondmasker als de sociale afstand niet kan worden gegarandeerd. Het dagverzorgingscentrum zorgt voor beschermingsmiddelen voor u en de medewerkers.
   • Als u dat wenst, kunnen we u zoals anders ’s ochtends thuis komen ophalen en ’s avonds weer naar huis brengen. We vragen u wel een chirurgisch mondmasker te dragen voor het vervoer en uw handen te wassen voor vertrek. Onze chauffeurs dragen een chirurgisch mondmasker en handschoenen en zullen u vragen om zo plaats te nemen dat de sociale afstand maximaal kan worden behouden tijdens het vervoer. De busjes worden dagelijks gereinigd.

   Woonzorgcentra

   In een woonzorgcentrum wonen senioren die 24u/24 zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewoners vinden er tijdelijk of permanent een thuis in een kamer die ze zelf kunnen inrichten.

    • Het is de bewoner die bepaalt of hij/zij bezoek ontvangt.
    • Per bewoner zijn vier nauwe contacten op de kamer welkom.
     • Een afspraak op voorhand hoeft niet.
     • Die vier nauwe contacten kunnen om de twee weken wisselen.
     • De vier nauwe contacten mogen zonder mondneusmasker op de kamer zijn en fysiek contact is mogelijk.
     • We vragen u wel om de ramen in de kamer open of op kiepstand te zetten.
     • Uw sociale contacten dragen een mondneusmasker, houden afstand en ontsmetten hun handen in de gemeenschappelijke ruimten.
     • Een bewoner mag ook zelf op bezoek bij zijn/haar nauwe contacten. 
    • Een nauw contact kunnen ook kinderen zijn.
    • Wilt u op bezoek komen in de tuin of elders buiten afspreken met een bewoner: dat kan met maximaal tien personen tegelijk. Kinderen onder de 12 jaar tellen dan niet mee.
    • De cafetaria is open voor iedereen. Per tafel mogen maximaal vier mensen plaatsnemen.
    • Per bewoner zijn een onbeperkt aantal sociale contacten welkom (mits mondneusmasker, afstand en handen ontsmetten). Die mogen onbeperkt wisselen.
    • Bezoekt u iemand in een tweepersoonskamer die geen koppel vormt? Dan moet de andere bewoner vooraf met uw bezoek instemmen.
    • Een bewoner mag het woonzorgcentrum verlaten. Een test of isolatie is niet meer nodig bij terugkeer. Uiteraard blijven altijd de algemene coronarichtlijnen van toepassing.
    • De vaccinaties in de woonzorgcentra zijn afgerond. Hier leest u hoeveel bewoners en medewerkers gevaccineerd werden. Nieuwe bewoners die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen meteen een vaccin krijgen.

    Laat u vaccineren

    Samen staan we sterk tegen het coronavirus

    Wat bij besmetting van een medewerker of bewoner?

    • Bij een bevestigde besmetting met covid-19 bij een van de bewoners of medewerkers, kunnen er beperkingen gelden voor het bezoek. We proberen dit zo veel mogelijk te beperken tot de betrokken bewoner of de betrokken afdeling, zodat bezoek maximaal mogelijk blijft. Ook de (lokale) overheid kan beperkingen opleggen aan het bezoek als de besmettingscijfers zouden toenemen.
    • De buurtzorgmanager, de coördinerend-raadgevend arts en de crisiscel van Zorgbedrijf Antwerpen volgen de situatie dagelijks op. Zij beslissen samen of er beperkingen nodig zijn voor het bezoekrecht en wanneer die kunnen worden versoepeld.

    Maatregelen in het woonzorgcentrum

    • Het leven is meer dan zorg en eten. Uiteraard blijven de woonzorgcentra zinvolle activiteiten aanbieden voor de bewoners, maar dat gebeurt enkel op de afdeling.
    • Uitstappen en activiteiten van externen zijn geannuleerd. Levensbeschouwelijke samenkomsten worden gestreamd of gevolgd via tv.
    • Nieuwe bewoners zijn nog altijd welkom in het woonzorgcentrum. We vinden het belangrijk om alle senioren te blijven ondersteunen met de zorg die ze nodig hebben. Bel ons op 03 431 31 31 voor meer informatie.
    • Ook wie dringend hulp nodig heeft, kan bij ons terecht. Het kan wel zijn dat u tijdelijk in een ander woonzorgcentrum verblijft en pas na een tijd kan verhuizen naar het woonzorgcentrum van uw voorkeur. Bel ons op 03 431 31 31 voor meer informatie.

    Vervoer

    Onze vervoersdienst brengt senioren naar het dienstencentrum, de winkel, een afspraak met de dokter of een uitstapje met een vriendin… U betaalt met dienstencheques.

    • Vervoer blijft voor iedereen mogelijk, maar we geven voorrang aan dringende ritten (doktersbezoek, ziekenhuis…). Ook vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum verloopt weer zoals altijd.
    • We vragen u wel een chirurgisch mondmasker te dragen voor het vervoer en uw handen te wassen voor vertrek.
    • Onze chauffeurs dragen een chirurgisch mondmasker en handschoenen en zullen u vragen om zo plaats te nemen dat de sociale afstand maximaal kan worden behouden tijdens het vervoer.
    • De busjes worden dagelijks gereinigd.

    Persoonlijk alarmsysteem

    • Maakt u zich zorgen over uw vader/moeder of anders die alleen woont? Ons slimme persoonlijk alarmsysteem Vital slaat zelf alarm in ongebruikelijke situaties (bijvoorbeeld wanneer iemand langer dan normaal in de badkamer blijft of niet lijkt op te staan). Dankzij drukknoppen kan de bewoner ook zelf altijd alarm slaan. U kunt de meldingen van Vital makkelijk opvolgen op uw smartphone en als u zelf niet snel ter plaatse kan zijn, kan ons 24uur-zorgsteunpunt langskomen indien nodig.
    • Vital is te huur of te koop en onmiddellijk beschikbaar. U kunt het zelf installeren of we komen dat voor u doen. Bel onze klantendienst op 03 431 31 31.

    Kinderdagverblijf De Vlindertuin

    In kinderdagverblijf De Vlindertuin in de groene omgeving van het Middelheimpark in Wilrijk vangen we 90 kindjes op van drie maanden tot drie jaar oud. 

    • Het kinderdagverblijf is open.
    • Kom je kind alleen ophalen: we vragen dat zo veel mogelijk dezelfde persoon het kind brengt en ophaalt.
    • Draag een chirurgisch mondmasker.
    • Pas handhygiëne toe.
    • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders, kinderen en de medewerkers.
    • Bent u op reis geweest naar het buitenland? Laat ons iets weten en volg bij jullie terugkeer de geldende regels over tests, thuisisolatie, quarantaine.

    Jeugdzorg

    In de centra voor jeugdzorg vinden kinderen en jongeren een warme plek als dat thuis even niet lukt. Daarnaast ondersteunt Zorgbedrijf Antwerpen ook gezinnen bij hen thuis.

    • Kinderen en jongeren kunnen naast hun vaste contextfiguren bezoek ontvangen van 1 knuffelcontact. Contacten met het gezin en andere contextfiguren verlopen zo veel mogelijk digitaal.
    • Bezoekers moeten zich registereren en de regels van social distancing respecteren. 
    • Er is handgel ter beschikking.
    • Tijdens het bezoek dragen de bezoekers en kinderen ouder dan 12 jaar verplicht een mondmasker.
    • Kom niet langs als u ziek bent of als u ziektesymptomen heeft. Enkel bezoekers die 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op covid-19, kunnen op bezoek komen.
    • Voor het bezoek start, wordt de lichaamstemperatuur van de bezoeker gemeten. Wie een lichaamstemperatuur van meer dan 37,5°C heeft, kan niet op bezoek komen. Aan de bezoekers wordt gevraagd of ze tot een risicogroep behoren, waardoor we hen kunnen sensibiliseren over het eventuele risico van een bezoek.
    • Het bezoek gaat indien mogelijk door in de open lucht en anders in een aparte ruimte, zodat bezoekers niet onnodig door het gebouw moeten lopen.
    • Het bezoek is beperkt in duur. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen bezoek kunnen ontvangen van iemand die hen nauw aan het hart ligt.
    • Wie wil langskomen, maakt vooraf een afspraak. Bel of e-mail daarvoor naar het centrum voor jeugdzorg. 
    • Kinderen en jongeren mogen _ mits toelating van de verwijzer _ ook samen met het hun vaste contextfiguren een fysieke buitenactiviteit uitoefenen, als ze de social distancing respecteren.
    • Kinderen en jongeren van de residentiële jeugdzorg mogen _ na overleg en mits toelating van de verwijzer _ naar hun thuis voor (dag)bezoek en eventueel overnachting.
    • Onze dagcentra en thuisbegeleidingsdiensten werken voorlopig enkel digitaal, via videobellen of andere vormen van digitaal contact tussen medewerkers en gezinnen. Medewerkers die om specifieke redenen toch bij gezinnen aan huis komen, passen alle nodige voorzorgen toe.

    De Schakel

    In De Schakel vindt u handige producten die het leven van alledag makkelijker maken. Van keukenhulpjes tot bedden. Alles voor en getest door senioren. 

    De Kapel

    • Sociocultureel centrum De Kapel blijft voorlopig gesloten. Alle activiteiten zijn geannuleerd.

    Algemeen

    • Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen, blijven uiteraard thuis. Zo beschermen we onze klanten en medewerkers. 
    • Zorgbedrijf Antwerpen sensibiliseert klanten en familie en wijst hen op het belang van een goede handhygiëne en de voorzorgsmaatregelen die de overheid aanraadt.
    • Op locaties waar Zorgbedrijf Antwerpen zowel senioren- als jeugdzorg aanbiedt, wordt extra gewaakt over de scheiding van materiaal en medewerkers om risico op besmettingen maximaal te voorkomen.

    Heeft u vragen?

    Bel onze klantendienst op 03 431 31 31 of e-mail naar klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be.

    Of contacteer ons via het formulier op de website.

    Meer informatie over het corona-virus vindt op de website van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

    Met vragen daarover, kunt u ook terecht op het telefoonnummer van de overheid: 0800 14 689.