Waar in de woonzorgcentra alle extern bezoek verboden is en Zorgbedrijf Antwerpen er op toekijkt dat de bewoners ook niet naar buiten gaan, is er momenteel geen soortgelijke afdwingbare controle mogelijk bij de serviceflatbewoners. Er is weliswaar een register waarin de voorbije week alle bezoek werd genoteerd maar extern bezoek bleef dus mogelijk. Een serviceflat is immers een privéwoning en de bewoner beslist zelf over het verlaten van de woning en het toelaten van extern bezoek. In tijden van corona houdt dit een gezondheidsrisico in. 

Daarom heeft Zorgbedrijf Antwerpen beslist dat bewoners vanaf vandaag geen bezoek meer mogen ontvangen, ook niet van mantelzorgers. De bewoners mogen de serviceflats ook niet verlaten (tenzij tot in de aangrenzende tuin). Alle erkende hulpverleners worden nog wel toegelaten in de serviceflats. Mantelzorgers die iets willen brengen voor een serviceflatbewoner kunnen dit achterlaten aan het onthaal van het dienstencentrum waar een medewerker van Zorgbedrijf Antwerpen ervoor zorgt dat dit pakket ter plekke geraakt. Voorlopig zullen de bewoners van de serviceflats hun warme maaltijd ook niet langer in de cafetaria tezamen kunnen opeten. Serviceflatbewoners kunnen die warme maaltijd enkel nog ophalen in het dienstencentrum (weliswaar met een ruime afstand van mekaar) of er voor kiezen om de maaltijd direct aan de serviceflat te laten leveren. Uiteraard kunnen serviceflatbewoners ook nog zelf koken. Boodschappen kunnen worden gedaan door alle erkende hulpverleners. Enkel op deze manier kan Zorgbedrijf Antwerpen voor de serviceflats dezelfde beschermingsmaatregelen als voor de woonzorgcentra proberen te garanderen.

Als voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen kreeg ik verslag over het gedrag van senioren en bezoekers die onze serviceflats als een duiventil beschouwen. Serviceflats zijn privé terrein en kunnen niet zomaar van de buitenwereld afgesloten worden. Maar de mensen die er wonen zijn bijna net zo kwetsbaar. Blijf er weg! Je bezoekt opa niet. Je speelt Russische roulette met zijn leven. Net daarom ga ik de maatregelen nog verscherpen. Ook serviceflats gaan in lockdown. Je komt er niet in. Leveringen worden door onze mensen ontsmet en bezorgd. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden –afscheid nemen- kan daar worden van afgeweken.”, aldus Fons Duchateau, voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen.

Gezondheidsrisico's maximaal beperken voor alle senioren

Zorgbedrijf Antwerpen beheert 4.000 serviceflats (of assistentiewoningen). Die serviceflats liggen naast of boven een dienstencentrum. In tegenstelling tot een woonzorgcentrum is een serviceflat een privéwoning waar de bewoner zelf beslist of hij/zij bezoek ontvangt en zelf naar buiten gaat of niet. In niet-coronatijden is het dienstencentrum geopend voor zowel de serviceflatbewoners als senioren uit de buurt. Sinds de coronacrisis is het dienstencentrum enkel nog geopend voor de serviceflatbewoners en moet elke bezoeker zich registreren.

Volgens de richtlijnen voor assistentiewoningen heeft Zorgbedrijf Antwerpen de verplichting om een gemeenschappelijke ruimte aan te bieden voor de serviceflatbewoners die voorzien is van een aparte ingang die niet door externen kan gebruikt worden. Daarnaast heeft Zorgbedrijf Antwerpen de verplichting om dagelijks eten te voorzien voor diezelfde serviceflatbewoners.

Sinds de coronacrisis werd het dienstencentrum onmiddellijk gesloten voor externe bezoekers. Sinds vandaag heeft Zorgbedrijf Antwerpen besloten dat de serviceflatbewoners geen bezoek meer mogen ontvangen. Enkel op deze manier kan Zorgbedrijf Antwerpen voor de serviceflats dezelfde beschermingsmaatregelen als voor de woonzorgcentra proberen te garanderen.

Vragen?

Serviceflatbewoners die vragen hebben over deze maatregel kunnen contact opnemen met de dienstencentrumleider of rechtstreeks contact opnemen met de klantendienst op 03 431 31 31.