Weight Watchers

Wekelijks op donderdag tot 19 december 2019

Weight Watchers is een Amerikaans bedrijf. Het dieetprogramma wordt in groepsverband gevolgd waarbij de deelnemers elkaar wekelijks ontmoeten om elkaar te steunen en ervaringen uit te wisselen.

Praktisch

Dienstencentrum De Veldekens
Frans Beckersstraat 33
2600 Berchem
Wekelijks op donderdag tot 19 december 2019
19.00 uur tot 20.00 uur
Te bevragen op de avond zelf