Adviesraad

woensdag 4 maart 2020

De verantwoordelijke van elke club wordt uitgenodigd alsook maaltijdgebruikers, deelnemers aan activiteiten,...
De dienstverlening en het activiteitenaanbod zijn steeds voor verbetering vatbaar.

Het nieuwe woonzorgdecreet van 15 februari 2019 brengt enkele wijzigingen mee  voor de werking van ons dienstencentrum.

In de plaats van onze centrumraad moeten we op periodieke en gestructureerde wijze adviesmomenten organiseren over het lopende meerjarenplan en de evaluatie van de algemene werking. We moeten dit minstens 2 keer per jaar organiseren, met minstens een vertegenwoordiging van gebruikers/klanten, vrijwilligers, de lokale ouderenverenigingen en de lokale adviesraad (WAS).

Dit betekent dat we voortaan de term adviesraad zullen gebruiken in plaats van centrumraad en dat de huidige deelnemers gewoon verder uitgenodigd worden.

Graag zouden we een nog hogere opkomst willen zodat we wat meer kunnen brainstormen over nieuwe activiteiten, nieuwe dienstverlening en hoe deze praktisch te organiseren.

Iedereen is dus welkom.

We horen graag jullie mening, ideeën en suggesties. We komen bijeen in de polyvalente zaal.

Praktisch

Dienstencentrum Oversnes
Krijgslaan 110
2610 Wilrijk
woensdag 4 maart 2020
09.30 uur tot 11.00 uur
Gratis