INFO “VOORZORGSVOLMACHT & LEIF”

woensdag 20 november 2019

Een waardig levenseinde voor iedereen

Praktisch

Dienstencentrum Linkeroever
Louis Paul Boonstraat 21
2050 Antwerpen-Linkeroever
woensdag 20 november 2019
13.30 uur tot 16.00 uur
gratis
Waar : salon
Schrijf u vooraf in aan ons onthaal!