UITSTAP MET LINDA “SENIORENRAAD"

donderdag 23 mei 2019

Hoe vervult de seniorenraad van district Antwerpen hun opdracht als adviesorgaan?

De seniorenraad adviseert het districtsbestuur in het lokaal ouderenbeleid en verdedigt de belangen van senioren in het district. De seniorenraad werkt in themacommissies.

De seniorenraad van het district werkt rond volgende thema's:

  • wonen en zorg
  • veiligheid
  • openbaar domeinvrije tijd
  • reglementen

Praktisch

Dienstencentrum Linkeroever
Louis Paul Boonstraat 21
2050 Antwerpen-Linkeroever
donderdag 23 mei 2019
09.00 uur tot 11.30 uur
gratis
Schrijf u vooraf in aan ons onthaal !
Maximaal 15 personen