Bloemschikken met vrijwilligster Terry

woensdag 19 september 2018

Meebrengen : goed humeur, scherp mes, tang & schaal (zie voorbeeld)
Iedereen welkom, ook beginners !

Schrijf u vooraf in aan ons onthaal

Bij inschrijving wordt 2 euro gevraagd. Dit bedrag is een soort van waarborg en wordt bij afrekening afgetrokken van de kostprijs. Indien u niet komt opdagen zonder geldige reden bent u de waarborg kwijt.

Praktisch

Dienstencentrum Linkeroever
Louis Paul Boonstraat 21
2050 Antwerpen-Linkeroever
woensdag 19 september 2018
14.00 uur tot 16.00 uur
aankoop materiaal