Aansprakelijkheid

Dit is de officiële website van Zorgbedrijf Antwerpen. Verscheidene diensten van Zorgbedrijf Antwerpen verzorgen de inhoud van deze website. De coördinatie ligt bij de dienst marketing & communicatie. We engageren ons om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, of als u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten hebt, dan stellen we het op prijs dat u ons dit laat weten via ons contactformulier.

De website wordt regelmatig bijgewerkt. Desalniettemin is Zorgbedrijf Antwerpen niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud Zorgbedrijf  Antwerpen is niet aansprakelijk voor de (inhoud van) websites en bestanden gekoppeld aan eventuele externe hyperlinks.
Alle prijzen vermeld op www.zorgbedrijf.antwerpen.be zijn indicatief en onderhevig aan indexatie. Zorgbedrijf Antwerpen behoudt zich het recht voor om de prijzen op eender welk moment aan te passen en te indexeren.
In geen geval kan Zorgbedrijf Antwerpen aansprakelijk gesteld worden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van deze website.

Auteursrechten
Zorgbedrijf Antwerpen behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.

Mijn Boek
De Schakel webwinkel
Vacatures - Zorgbedrijf Antwerpen