Meer aandacht nodig voor preventie van ondervoeding bij senioren en in zorgsector

20 april 2017

Voeding is cruciaal voor iemands gezondheid en welbevinden. Zorgbedrijf Antwerpen organiseerde daarover met een aantal partners een symposium ‘zorgzame voeding’. Daar bleek onder meer dat meer aandacht nodig is voor preventie en voor het snel detecteren van alarmsignalen over (onder)voeding.

"Een goede voedingszorg draagt in hoge mate bij tot de levenskwaliteit en autonomie van de kwetsbare oudere persoon. Dit vereist een multidisciplinaire benadering en een geïntegreerde aanpak, een samenwerking met onder meer betrokken zorgverleners en de voedingssector", benadrukt minister Jo Vandeurzen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die donderdag het symposium afsluit. 

De hele dag werkten experten en deelnemers in workshops rond verschillende thema’s. Goede voedingszorg, zo concludeerden ze, is een interdisciplinair gegeven waarvoor alle betrokkenen moeten samenwerken. Dat geldt zowel voor senioren, patiënten en chronisch zieken, ongeacht of zij thuis wonen of elders verblijven. 

Cruciale rol voor de huisarts

De huisarts speelt hierin een cruciale rol, maar blijkt nog te vaak de zwakke schakel. Samen met de familie en medewerkers van thuisdiensten kan hij snel opmerken dat er iets schort op het vlak van voeding, mondzorg en/of lichaamsgewicht. Hij kan bovendien best inschatten welke impact medicijnen hebben op de eetlust en voedingsgewoontes van zijn patiënt. Volgens de deelnemers aan het symposium worden ook nog te weinig gegevens gedeeld. Signalen van verzorgenden bereiken de huisarts soms niet of worden niet ernstig genomen. 

Het oog wil ook wat

Naast voedingswaarde is ook maaltijdbeleving erg belangrijk. Eten moet smaakvol zijn en er lekker uitzien, zeker voor doelgroepen die soms minder eetlust hebben. Koken in de zorgsector verdient dan ook meer aandacht, bijvoorbeeld in koksopleidingen. Ook eetplezier is essentieel binnen kwaliteitsvolle voedingszorg. Lokale dienstencentra waar senioren samen kunnen eten, spelen zo een dubbele rol. Ze serveren een voedzame maaltijd aan een betaalbare prijs én ze maken van eten een sociaal gebeuren.

Koken kost geld

Evenwichtige en gezonde voeding aanbieden, hoeft niet duur te zijn. Woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere zorgcentra kunnen hun voedingskost drukken met groepsaankopen en een korte keten, waarbij er rechtstreeks wordt aangekocht bij een producent uit de buurt. Volgens de deelnemers aan het symposium is het aanbod in de supermarkt echter niet genoeg op maat van thuiswonende senioren en patiënten, met name voor alleenstaanden met een laag inkomen. Daarover is overleg nodig met de retailsector.

Vlaams referentiekader

De conclusies van het symposium worden samen met andere elementen verwerkt in een Vlaams referentiekader ‘Preventie van ondervoeding bij ouderen’. Zorgbedrijf Antwerpen werkt in opdracht van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie zo’n referentiekader uit samen met de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO.

 

Zorgbedrijf Antwerpen organiseerde dit symposium in samenwerking met Universiteit Antwerpen, ZNA, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO, Center for Gastrology, Flanders’ Food, Verbond Vlaamse Tandartsen en Huisartsenvereniging Wilrijk.

 

Mijn Boek
De Schakel webwinkel
Vacatures - Zorgbedrijf Antwerpen