Met fipronil besmette eieren binnen Zorgbedrijf Antwerpen

8 augustus 2017

De besmette Belgische eieren die in omloop waren binnen onze keukens, zijn onmiddellijk weggehaald en worden vernietigd.

Het federaal Voedselagentschap FAVV heeft eind juli de eieren van een aantal Vlaamse pluimveebedrijven uit de handel laten nemen, nadat uit testen was gebleken dat ze besmet waren met fipronil. Alle betrokken bedrijven waar mogelijk een besmetting is, zijn ook geblokkeerd. 
 
Ook binnen Zorgbedrijf Antwerpen waren er helaas Belgische eieren van een van de geblokkeerde bedrijven in omloop. Na bericht van het Voedselagentschap op donderdag 3 augustus 2017 en de betrokken leverancier zijn we meteen tot actie overgegaan. De eieren zijn onmiddellijk weggehaald en ze worden nu vernietigd volgens de vooropgestelde richtlijnen.
 
Fipronil is een insecticide dat onder meer in de diergeneeskunde en plantenbescherming gebruikt wordt. Het is ook een insecticide tegen bloedluisziekte bij leghennen, maar het gebruik daarvan is verboden en bijgevolg illegaal. 
 
Het Voedselagentschap heeft op basis van de uitgevoerde risico-analyse vastgesteld dat de concentratie fipronil in de Belgische eieren tot op heden geen gevaar voor de volksgezondheid betekent. Niettemin wil het agentschap vermijden dat mensen verboden producten consumeren, hoe laag de concentratie ook mag zijn.
 
Zorgbedrijf Antwerpen wenst te benadrukken dat onze klanten en bewoners op geen enkel moment risico hebben gelopen. 
 
Mijn Boek
De Schakel webwinkel
Vacatures - Zorgbedrijf Antwerpen