Internationale alzheimerdag

21 september 2017

Elk jaar op 21 september is het de internationale alzheimerdag. Ook Zorgbedrijf Antwerpen besteedt aandacht aan deze dag. Alzheimer is immers de meest voorkomende vorm van dementie en grijpt zeer sterk in op het leven van heel wat mensen.

Wat is alzheimer precies?

 • Het is een aandoening waarbij de werking van de hersenen wordt aangetast door een eiwit dat zich in ons brein opstapelt. Daardoor verliest de persoon geleidelijk zijn geheugen. Eerst verdwijnt het kortetermijngeheugen waardoor de persoon meer en meer "in" het verleden gaat leven. Bovendien kan de ziekte tot hallucinaties leiden. Het karakter van de persoon kan ook sterk veranderen.
 • Naar schatting worden meer dan 200.000 personen in België met alhzeimer geconfronteerd. Meestal oudere mensen, maar ook mensen onder de 65 jaar kunnen erdoor getroffen worden.
 • Het is een zeer ingrijpende ziekte, zowel voor de persoon zelf als voor zijn omgeving. De zieke persoon voelt vaak angst, onzekerheid en schaamte. Familie en vrienden zien een persoon met alzheimer langzaam wegglijden.

Daarom hebben zowel personen met dementie, als hun naasten, heel wat zorg nodig. Zorgbedrijf Antwerpen heeft in haar woonzorgcentra en dienstencentra medewerkers die gespecialiseerd zijn in deze problematiek en die u met raad en daad kunnen bijstaan. Ook organiseren dienstencentra geregeld de cursus "dementie en nu", waar u in tien lessen informatie krijgt over de ziekte en hoe ermee om te gaan.

10 vuistregels in het contact met personen met dementie:

 • Maak oogcontact: zorg ervoor dat de persoon met dementie u 'in het oog krijgt", dan zal hij minder afgeleid zijn en uw boodschap beter begrijpen.
 • Zeg altijd wie u bent en wat u komt doen. Vaak zal de persoon met dementie u niet herkennen, ook al bent u naaste familie.
 • Spreek hem aan bij zijn naam, behandel hem als een volwassene, gebruik geen verkleinwoordjes.
 • Spreek traag en duidelijk.
 • Gebruik korte zinnen, concrete en eenvoudige woorden.
 • Doe zo weinig mogelijk beroep op zijn recente geheugen. Onderwerp hem zeker niet aan "examenvragen". (“Wie ben ik?” …)
 • Maak gebruik van gebaren of doe dingen voor die u wil uitleggen.
 • Wees bemoedigend in uw contact. Wijs de mensen niet op hun fouten. Ook al is het niet "waar" wat een persoon met dementie beweert: het is wel "waar" in zijn belevenis.
 • Spreek niet over zijn hoofd waar hij bij is, betrek hem altijd in het gesprek als een persoon.
 • Een schouderklopje, een aanraking zeggen soms meer dan woorden. Lichamelijk contact kan heel deugddoend zijn voor personen met dementie.
Mijn Boek
De Schakel webwinkel
Vacatures - Zorgbedrijf Antwerpen