Zorginnovatie

< >

Altijd op zoek naar verbeteringen

Zorgen is ook altijd op zoek blijven naar verbeteringen. We stemmen ons dienstenaanbod steeds optimaal af op de veranderende noden van een toenemende groep senioren.

Vandaar dat we proactief mee zoeken naar alles wat nog beter aansluit bij nieuwe verwachtingen van de senioren:

  • We sturen de huidige dienstverlening bij op basis van feedback en kennis van onze klanten.
     
  • We brengen nieuwe behoeften van de senioren in kaart en ontwikkelen nieuwe diensten om blijvend aansluiting te zoeken bij die noden.
     
  • We benutten de Europese, Vlaamse en federale subsidies maximaal om nieuwe zorgprojecten te ontwikkelen en te testen vóór we ze in het dienstenaanbod opnemen.
     
  • We doen dit alles in samenwerking met andere organisaties als ziekenfondsen en het lokaal sociaal beleid.
Mijn Boek
De Schakel webwinkel
Vacatures - Zorgbedrijf Antwerpen

Contact