Financieel comfort

< >

“Vroeger wist ik niet eens dat ik een beroep kon doen op die premies.”

Koken kost geld. Dat is ook zo wanneer het over ondersteuning, over uw woning, over mobiliteit... Daarom weet u best welke mogelijkheden er bestaan om het comfort dat u wenst ook financieel comfortabel te houden. We zetten de mogelijkheden voor u op een rijtje. Zodat u weet waarop u recht hebt.

Wij zorgen mee voor uw financieel comfort

U vindt hieronder een overzicht van alle tegemoetkomingen: met informatie over wat de tegemoetkoming inhoudt en waar u terechtkunt voor meer informatie.

Er zijn tegemoetkomingen voor:

 

 

Aanvullingen op het inkomen

Wat?Voor wie?Meer info? Aanvraag?
Inkomensgarantie voor ouderenpersonen vanaf 65 jaar die zelf niet over voldoende middelen beschikken

in het districtshuis
www.antwerpen.be

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (65-plus)personen vanaf 65 jaar met een bepaalde zorgbehoefte, die bijkomende kosten hebben door een verminderde zelfredzaamheid

in het districtshuis www.antwerpen.be
bij uw ziekenfonds www.handicap.fgov.be

Verhoging van de belastingsvrije som bij opvang van een ouder familielidkinderen of kleinkinderen die een familielid van minstens 65 jaar opnemen

Fed Overheidsdienst Financiën
tel. 02 572 57 57
via email
www.minfin.fgov.be
 

Vlaamse zorgverzekeringtegemoetkoming in de kosten voor niet-medische zorg van zorgbehoevende personen in thuiszorg of residentiële zorgvia onze klantendienst
tel. 03 431 31 31

via uw zorgkas of ziekenfonds
Incontinentieforfaittegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal voor zwaar zorgbehoevendenbij uw ziekenfonds
Palliatieve thuiszorgpremiepalliatieve patiënten die aan minstens twee van de volgende voorwaarden voldoen: nood aan permanente ondersteuning en toezicht, nood aan geneesmiddelen,
hulpmiddelen of psychosociale bijstand, nood aan toezicht of dagelijkse verzorging door een
verpleegkundige

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen:
www.pha.be 
www.tegenkanker.be

bij uw ziekenfonds

Vlaamse kankertelefoon
tel. 078 150 151

Zorgforfait voor chronische zieken en tegemoetkoming voor chronische wondenpatiënten met chronische wonden of chronische ziekenbij uw ziekenfonds
Maximumfactuur bij medische kosteniedereen

www.socialsecurity.be

bij uw ziekenfonds

Globaal medisch dossieriedereen

bij uw huisarts

www.riziv.be

 

Wonen

Wat?Voor wie?Meer info? Aanvraag?
Gratis advies over hulpmiddeleniedereen die het makkelijk of comfortabeler wil maken om zo lang mogelijk thuis te wonen

via onze klantendienst:
tel. 03 431 31 31
per e-mail

Tegemoetkoming in de huurprijsmensen met een laag inkomen die hun intrek nemen in een huurwoning (in sommige gevallen ook serviceflat)Wonen Vlaanderen -
Wonen Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen, tel. 03 224 61 16 - Vlaamse infolijn: 1700
www.wonenvlaanderen.be/premies
Vlaamse aanpassingspremiesenioren die hun woning aanpassen en die voldoen aan inkomens_en andere voorwaardenWonen Vlaanderen -
Wonen Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen, tel. 03 224 61 16 - Vlaamse infolijn: 1700
www.wonenvlaanderen.be/premies
Premies van uw districtsenioren die aanpassingen doen aan hun woning of hulpmiddelen aankopen, in sommige districtenin het districtshuis
www.antwerpen.be
Advies en ondersteuning over wonen, verbouwen,...(toekomstige) eigenaars en huurdersin het stedelijk woonkantoor
www.antwerpen.be/woonkantoor
Energiesnoeiersiedereen die een energiescan of kleine energiebesparende maatregelen wil

www.energiesnoeiers.net

Levanto
tel. 03 744 28 21
www.levanto.be

Groepsaankopen energieiedereen die een voordelige prijs wil bedingen door samen met anderen energie aan te kpenondermeer de provincie organiseert geregeld groepsaankopen:
www.provant.be
 Aanbod Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH) onder de 65 jaarpersonen met een handicap onder de 65 jaarVlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - Provinciale Afdeling Antwerpen
tel. 03 270 34 40
via email of  www.vaph.be
Gratis parkeerkaart personen met handicappersonen met een handicap die aan een aantal voorwaarden voldoenin het districtshuis
www.antwerpen.be

 

Mobiliteit

Wat?Voor wie?Meer info? Aanvraag?
Omnipas 65+ De Lijn65-plussers die een voordelig jaarabonnement willen op bus/tram

dienst abonnementen De Lijn
tel. 070 220 200
(0,30 euro per minuut)
www.delijn.be
per e-mail

Seniorbiljet 65+ De Lijn65-plussers die met de trein reizen na 9 uur (in de zomerperiode zijn er beperkingen)klantendienst NMBS:
tel. 02 528 28 28
www.nmbs.be
Taxicheques voor (tijdelijk) minder mobiele 65-plussers en personen met een handicap(tijdelijk) minder mobiele 65-plussers met een beperkt inkomen en personen met een handicap

in het districtshuis
www.antwerpen.be

in het dienstencentrum in uw buurt helpen we u graag bij uw aanvraag

Vervoer Zorgbedrijf Antwerpenvoor wie zorgbehoevend is of op stap wil met een groep/club en de rit twee dagen vooraf kan reserveren

in het dienstencentrum
in uw buurt

via onze klantendienst:
tel. 03 431 31 31
of via email

Minder Mobielen Centralevoor wie minder mobiel is en de rit twee dagen vooraf kan reserverenMinder Mobielen Centrale:
tel. 03 431 50 76
op weekdagen van 9 tot 11 uur.
Voor ritten in Berendrecht-Zandvliet-Lillo contacteert u dienstencentrum Molengeest:
tel. 03 292 97 20
op weekdagen van 9 tot 12 uur
Mobiliteitscentrale aangepast vervoervoor rolstoelgebruikers, personen die tijdelijke vervoersmoeilijkheden hebben omwille van een medische ingreep, ouderen die slecht te been zijn, mensen met een visuele beperking…tel. 0800 32 732 (op weekdagen van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 16 uur)
via email
www.mobiliteitscentrale.be

 

Vrije tijd

Wat?Voor wie?Meer info? Aanvraag?
Cultuurkorting 55+iedereen vanaf 55 jaar

korting bij culturele activiteiten: vraag ernaar en toon uw identiteitskaart

Kostenvergoeding vrijwilligerswerkpersonen met een handicap die aan een aantal voorwaarden voldoenin het districtshuis
www.antwerpen.be

 

 

 

Hebt u hier vragen over?

Dan kunt u altijd bij de klantendienst of in een dienstencentrum in uw buurt terecht.

 

Mijn Boek
De Schakel webwinkel
Vacatures - Zorgbedrijf Antwerpen

Contact