Zoekresultaten

Open kandidatuur

Bij een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking schrijven we bedrijven aan die ons bekend zijn binnen de sector waarin we een product of dienst zoeken.   Wilt u opgenomen worden in ons adressenbestand van potentiële leveranciers? Vul ons contactformulier in. Vermeld welke producten of diensten u kan leveren. Of maak een afspraak om uw bedrijf te komen voorstellen.     We geven de voorkeur aan duurzame producten en leveranciers.  

Aankoopdienst - Ons team

Als aankoopteam staan we in om de wensen en noden van onze bewoners en medewerkers te vertalen naar correcte en concrete dossiers.   Ons team bestaat uit :  

Aankoopdienst - Ons aankoopbeleid

Zorgen moet je doen, niet maken Beste leverancier,  Waarde partner, Onze aankoopdienst heeft goed nagedacht om weer te geven waar we voor staan en welke principes wij trouw zijn. Als dynamisch team dagen we elke partner vandaag de dag uit om ‘samen’ onze toekomst te ontwerpen, doordrongen van de identiteit van Zorgbedrijf Antwerpen.   Samen bereiken we meer: dat is ons vertrekpunt. We wensen dan ook partnerships te ontwikkelen omdat we onze missie enkel samen met anderen kunnen realiseren in onze zoektocht naar waardecreatie. Op deze manier werken we een groeiend platform uit om samen goederen en diensten aan te kopen en expertise te delen. Door betrokkenheid en samenwerking ontstaat een partnership op lange termijn.   Deze moet finaal leiden tot: Een hogere zorgkwaliteit Een betere zorgefficiëntie Een groter bewonerscomfort   Samen met u als leveranciers streven wij hierbij naar: Een continue verbetering van integraal resultaat en relatie Met grote openheid naar vernieuwing en creativiteit. Het invullen van de ontbrekende schakel zodat iedereen aan een betaalbare prijs de kans krijgt om comfortabel ouder te worden.   Elke partner van vandaag versterkt onze output van morgen.

Opdrachten uitvoeren - Wetgeving

Zorgbedrijf Antwerpen valt voor aankopen onder de wetgeving overheidsopdrachten. D.w.z. dat wij onze aankoopdossiers op een gestructureerde en vastgelegde manier uitvoeren. Deze wetgeving werd ons door Europa opgelegd met voorwaarden en drempelbedragen. Dit kan worden opgedeeld als volgt: 1/ Aanbesteding: De opdracht zal worden toegewezen aan de laagste bieder Open aanbesteding: Elke onderneming kan een offerte indienen. Alle regelmatige offertes zullen met elkaar worden vergeleken. Beperkte aanbesteding (ook gekend als 2-staps procedure): 1. De opdracht wordt eerst aangekondigd. U kan dan uw kandidatuur stellen. 2. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een bestek. 2/ Offertevraag: Een opdracht zal normaal worden toegewezen aan de voor het Zorgbedrijf Antwerpen economisch meest voordelige leverancier. Offertes worden dus op meerdere gunningscriteria beoordeeld (bijvoorbeeld prijs, kwaliteit, technische waarde, opleiding, nazorg, garanties enzovoort). Elke van deze criteria krijgt een score toegewezen. Hebt u als aanbieder de hoogste score, dan zal de toewijzing van het dossier aan u gebeuren. Onderhandelingsprocedure: Bij een onderhandelingsprocedure negotieert de aanbestedende dienst met één of meer concurrenten over de voorwaarden van de opdracht. Iedereen die objectief vergelijkbare offertes indient, nodigen we uit om deel te nemen aan de onderhandelingen. Dit leidt tot een BAFO: een ‘best and final offer’. Elke kandidaat mag dan een verbeterde offerte indienen. Drempelwaarde: De overheid legt ons volgende drempelbedragen op voor leveringen en diensten: Bedrag < 8.500 euro (excl. BTW): Voor overheidsopdrachten onder de 8500 euro volstaat een eenvoudige procedure. Men spreekt hier over een aanvaarde factuur. Er dient geen schriftelijke procedure gevoerd te worden. Men dient 3 offertes aan te vragen en op basis daarvan een objectieve keuze te maken. Men moet de keuze achteraf wel kunnen motiveren, waarbij een verwijzing naar de prijs of gelijk welk ander criterium voldoende is. Uiteraard zal het doorslaggevende criterium door Zorgbedrijf Antwerpen intern worden bepaald. Bedrag 8.500 > 85.000 euro (excl. BTW): Hiervoor moet wel een geschreven procedure gevolgd worden, waar de opmaak van een zogenaamd ‘bestek’ vereist is. Het betreft dan een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bedragen 85.000 < 207.000 euro (excl. BTW): Hiervoor dient een bestek te worden geschreven en een Belgische publicatie plaats te vinden. U kan zich als leverancier gratis abonneren bij de overheid om een verwittiging te ontvangen bij publicatie in uw domein (zie punt 2 bij veelgestelde vragen). Bedragen boven de 207.000 euro (excl. BTW): Hiervoor dient een bestek te worden geschreven en een Europese publicatie plaats te vinden. U kan zich als leverancier gratis abonneren bij de overheid (zie andere FAQ) om een verwittiging te ontvangen bij publicatie in uw domein. U dient voor deze procedure ook rekening te houden met een langere doorlooptijd. Voor werken gelden volgende drempels: Europese publicatie vanaf 5.186.000 euro (excl. BTW) Indien u verdere vragen heeft desbetreffende kan u op volgende website van de overheid de juiste wetteksten en omschrijvingen terugvinden:http://www.ejustice.just.fgov.be http://www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten

Over ons - Visie en missie

Visie Iedereen in onze stad, ook de hulpbehoevende, heeft het recht om comfortabel te leven. Daarom bieden we aan huis en in de wijk of buurt alle diensten aan die een mens nodig heeft om zo aangenaam mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Met competent en gemotiveerd personeel, met een aanbod dat kwaliteit en vernieuwing vooropstelt en met een heldere prijzenpolitiek, streven we altijd naar diensten die het leven van onze klanten kwaliteitsvol maken en die ons bedrijf financieel gezond houden. Missie We vullen de ontbrekende schakel(s) in zodat iedereen, aan een betaalbare prijs, de kans krijgt om comfortabel ouder te worden.

Open kandidatuur

Bemerkingen Mogelijks is het dossier in een fase waarin de datum van deelname reeds werd overschreden. Deelname na deze datum kan niet meer. Bij interesse maken wij een afspraak waarbij u uw bedrijf kan voorstellen en waardoor u in ons bestand van potentiële leveranciers wordt opgenomen. Wij geven de voorkeur aan duurzame producten en leveranciers.