Meters en peters gezocht

De Zijsprong, een leefgroep voor 12 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, is op zoek naar peters en meters die tijd willen vrijmaken om met de jongeren door te brengen, op uitstap te gaan...

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen komen zonder ouders of familie in ons land aan en zijn daardoor extra kwetsbaar. Vaak ontbreekt het hen aan ‘samen gewone dingen’ doen, in een ontspannen en familiale context. Dankzij uitstapjes, alledaagse activiteiten en extra ondersteuning kunnen de jongeren even aan hun dagelijkse zorgen ontsnappen.

Het is de bedoeling dat de peters en meters bijvoorbeeld één keer in de maand hun petekind komen ophalen om samen gewone dingen te doen die voor de jongere niet meer zo gewoon zijn: gezelschapspelletjes spelen aan de keukentafel, een uitstap naar een museum of naar zee, een filmpje meepikken met het gezin... Onze jongens kunnen die bijkomende persoonlijke aandacht meestal goed gebruiken. Voor hen is dit contact met het Belgische leven vaak nieuw en nodig.

We verwachten van kandidaat peters en meters uiteraard niet dat ze alle problemen van de jongeren meteen oplossen, hen bedelven onder de geschenken of adopteren. Voor jongeren die hun familie en omgeving moeten missen, is het gewoon belangrijk dat ze iemand hebben die naar hen luistert, tijd met hen doorbrengt en om hen geeft. Onbaatzuchtige aandacht, daar gaat het om. Als dat op regelmatige basis gebeurt, wordt het ook een moment om naar uit te kijken.

Voelt u zich geroepen? Of wil u gewoon graag meer info? Geef een seintje aan begeleidster Assia: stuur haar een e-mail of bel haar op 03 431 62 36.

 

Alvast heel erg bedankt!

Begeleidersteam CBJ De Zijsprong, opvang Niet-Begeleide Minderjarige Vluchtelingen 

Kalmthoutsesteenweg 33

2950 Kapellen

tel. 03 431 62 36