Visie en missie

Visie

Iedereen in onze stad, ook de hulpbehoevende, heeft het recht om comfortabel te leven. Daarom bieden we aan huis en in de wijk of buurt alle diensten aan die een mens nodig heeft om zo aangenaam mogelijk zelfstandig te kunnen leven.

Met competent en gemotiveerd personeel, met een aanbod dat kwaliteit en vernieuwing vooropstelt en met een heldere prijzenpolitiek, streven we altijd naar diensten die het leven van onze klanten kwaliteitsvol maken en die ons bedrijf financieel gezond houden.
 

Missie

We vullen de ontbrekende schakel(s) in zodat iedereen, aan een betaalbare prijs, de kans krijgt om comfortabel ouder te worden.

 

Hoe maken we onze visie en missie waar in onze centra voor jeugdzorg?
 

Kinderen en jongeren hebben altijd recht op hulp

Hulp vragen is een grote stap. Daarom zoeken we samen met jou als ouder naar de meest geschikte hulp. Daarbij staan we stil bij de noden van je kind. Dat doen we door zijn ontwikkeling, welbevinden, ervaringen op school,... op te volgen.

Als we je zelf niet de hulp kunnen bieden waarmee je het best bent geholpen, zoeken we samen met jou een andere oplossing.

Kinderen en jongeren hebben recht op duidelijke informatie

Onze medewerkers zorgen ervoor dat je kind op de hoogte wordt gehouden van wat er in de begeleiding gebeurt. We springen hierbij voorzichtig om met informatie en houden rekening met het belang van je kind.

Van ieder kind, elke jongere houden we een dossier bij

Om jou en je kind goed te kunnen begeleiden, verzamelen we in een dossier de informatie over je kind en je gezinssituatie die we belangrijk vinden. Om het dossier in te kijken, doe je een aanvraag bij je gezinsbegeleider. Informatie die jij of je kind aan ons vertellen, wordt enkel in overleg met jou aan externen doorgegeven.

We vinden de mening van  ieder kind, elke jongere belangrijk

Je kind is rechtstreeks betrokken en heeft recht om zijn mening te zeggen over de begeleiding. De begeleiders zullen zo goed mogelijk naar jouw kind luisteren en zo veel mogelijk rekening houden met zijn mening. Ze zullen je kind actief bevragen en je kind middelen aanreiken om inspraak te bevorderen die aangepast zijn aan zijn/haar leeftijd (bijvoorbeeld via ideeënbussen, babbelmuur, tevredenheidsmetingen, groepsgesprekken,…).

Kinderen en jongeren hebben duidelijkheid nodig

Om je kind deze duidelijkheid te geven, liggen er leefgroepregels vast die voor iedereen gelden. Iedere leefgroep heeft een duidelijk dagverloop en vaste afspraken. Kinderen worden aangemoedigd om zich aan deze afspraken te houden of er eventueel op een gepaste manier over te onderhandelen. Een complimentje, een schouderklopje, een terloopse beloning zijn voor ieder kind nooit ver weg!

Zo leren kinderen wat er van hen verwacht wordt. Voor sommige kinderen is dit geen gemakkelijke opgave. Alles is nieuw en anders, of ze vinden het gewoon moeilijk om zich aan de afspraken te houden.

Met veel geduld, herhaling en de kans om altijd weer met een schone lei te beginnen, zorgen we ervoor dat  alle kinderen toch hun draai kunnen vinden binnen de leefgroep.