Leefgroep

Leefgroep

Voor 13 jongeren van 0 tot 18 jaar.

De jongeren kunnen dag en nacht verblijven in Pennsylvania Foundation.

Als ouder kan je altijd contact houden met je kind.

Je kan op bezoek komen in de leefgroep, je kind opbellen of een kaartje/brief sturen, met je kind op uistap gaan, …. De mogelijkheid hiertoe hangt af van je persoonlijke situatie en de afspraken die hierover gemaakt zijn.  Uiteraard kan ook een verblijf thuis worden afgesproken.