Pennsylvania Foundation

Centrum voor Bijzondere Jeugdzorg

< >

Begeleiding voor jongeren van 0 tot 18 jaar

Pennsylvania Foundation biedt begeleiding aan jongeren van 0 tot 18 jaar en aan hun gezinnen.

Kinderen en jongeren kunnen terecht bij Pennsylvania Foundation als er sprake is van een problematische opvoedingssituatie of als jongeren een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. De hulpverlening gebeurt bijna altijd in opdracht van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) / Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of de Jeugdrechtbank.

Samen met het kind / de jongere en het gezin zoeken we een antwoord op de moeilijkheden in de opvoeding. Zo helpen we het kind / de jongere en versterken we de ouders in hun ouderrol.