Team

Vaste begeleider

Elke jongere heeft een vaste begeleider. De vaste begeleider krijgt steun van de collega’s, de teamcoach en de pedagogisch coördinator. Zij overleggen wekelijks over de vooruitgang van de jongeren die ze begeleiden in functie van zelfstandig wonen.